Vad säger Bibeln om bruden och lammets bröllop?

Lammets bröllop är en av de största händelserna i Bibeln, men vem är Jesu brud?

Skriven av AktivKristendom
Vad säger Bibeln om bruden och lammets bröllop?

Lammets (Jesus) bröllop är en av de största händelserna som profeteras i Bibeln, men vem är Jesus brud?

Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran, för Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Upp 19:7.

Vem blir Jesus brud?

Bruden är Kristi församling.

Församlingen består av alla som arbetar för att bli helt fri från synden, som Jesus är. Det är de som har börjat vandra vägen som leder till gudomlig natur. (2 Pet 1:4) Några har kommit längre på denna väg än andra, men alla som vandrar på denna väg är en del av Kristi församling. De förbereder sig till att bli Kristi brud. De gör sig redo.

De är de som älskar Jesus. Hans efterföljare. De är de som längtar efter att få vara med sin Herre och Mästare. De är de som har beslutat sig att tjäna Jesus med hela sitt hjärta, själ och väsen. De är de som Jesus renar och helgar. De kommer att vara en härlig församling utan fläck eller skrynkla eller med andra ord, de kommer att vara heliga. (Ef 5:25-27)

En brud är någon som är jämförbar med sin brudgum. Därför står det i 1 Pet 1:15, ”Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör.” Kristi brud är de som kommer att lysa klart, rent och heligt så som Han som kallade henne är helig.

“Skinande rent linne har hon fått att klä sig i.” Upp 19:8. Kristi brud gör sig redo för honom. Hon utnyttjar varje sekund här på jorden till att förbereda sig för sin brudgum. Hennes rena linne är ingenting som hon får under bröllopsfesten, utan något som hon själv har gjort när hon vandrade i rättfärdighet under sin tid på jorden.

“Många är kallade, men få är utvalda.” Matt 22:14. Bruden är samma sak som församlingen, men det är inte många som räknas med i detta antal. Många inbjudningar har skickats ut, men få väljer att svara.

Gör dig själv redo

Rätt förstått så är inte bruden en elit av kristna som endast få får vara en del av. Bruden är ett fåtal, men inte på grund av att få är inbjudna, utan på grund av att få väljer att svara. För att få vara en del av bruden måste du svara på kallet och börja efterfölja Jesus på vägen som han själv vandrade.

Tiden är kort, men det är fortfarande nådens tid för bruden att förbereda sig och det är inte försent att svara på kallet.

Tiden på jorden är en förlovningstid för Jesus och hans brud. De älskar varandra intensivt och längtar efter att förenas. Bruden vill vara nära Jesus, hennes himmelska brudgum. Hon gör allt och vad som helst och hon betalar vad det kosta vill för att bli honom värdig och få vara med honom.

Jesus hämtar sin brud så fort hon är redo. Tiden är kort, men det är fortfarande nådens tid för bruden att förbereda sig och det är inte försent att svara på kallet. (Läs mer om uppryckandet här)

Att svara på kallet om att bli en del av bruden är första steget. Det är så enkelt som att besluta sig för att tjäna Gud av hela sitt hjärta. Vägen att vandra efter detta står beskriven i Kolosserbrevet 3:1-17. Bruden vänder sina tankar till det som är ovan. Hon är tålmodig, ödmjuk, långmodig och gör allt i Herren Jesus namn.  Det enda hon vill är att framskynda dagen för hans återkomst. (2 Pet 3:12)

Bruden är så förälskad att hon betalar vilket pris som helst för att bli av med all synd.

Bruden är så förälskad att hon betalar vilket pris som helst för att bli av med all synd, allt som inte hör till Kristus. Hon nekar alla sådana tankar tillträde och dödar dem. (Kol 3:5) Och på detta sätt kan Kristi liv bryta fram i henne och hon blir en hjälp som kan jämföras med honom. Hela hennes väsen värker efter att få vara med Kristus och hon vet att sättet att få vara det är att bli som honom. Att bli renad och helgad som han är ren och förvandlas till gudomlig natur som han. (1 Joh 3:2-3). Inget annat än perfektion är tillräckligt. Varje tanke som inte är välbehaglig för Kristus dödas omedelbart! Synd är inte ett alternativ för henne! Hon vill vara med sin brudgum.

Så hon blir helig som han är helig. Dessa helgons rättfärdiga gärningar beskrivs i Uppenbarelseboken 19:8.

Lammets bröllop

Så hämtar Jesus till slut sin älskade när hon är redo att möta sin brudgum. Efter så många år av prövningar kan de äntligen mötas! Alla himlar kommer att glädja sig under firandet av denna händelse och bröllopsfesten kommer att bli oförglömlig! (Upp 19:7-8)

Nu kan bruden vara tillsammans med sin brudgum. Den långa natten är förbi och hon har blivit fullkomlig. Hon är fullkomligt förenad med Jesus i vilja, syfte och natur. De kommer aldrig i evighet att skiljas åt. (1 Kor 6:17)

Där står de i himlen; En vitklädd skara av krigare och hjältar. En armé som har betalat priset och gett allt för att renas och helgas och förvandlas till Kristi avbild. De skiner klarare än solen, ett ljus lika ren som Kristus själv. De är heliga. De är hans.

Hon blir satt över änglar, keruber, och alla Guds skapelser för att vara en medhjälp till självaste Guds Son.

Hjältarna i Det gamla testamentet och martyrerna från den stora prövningen med flera är självklart Guds tjänare och har gemenskap med Kristus, men Kristi brud har ett helt unikt kall. Hon får sitta bredvid honom på hans tron. Hon är hans jämlike. Hon har lidit på samma sätt som han gjorde på jorden och har nu fått sin belöning. Belöningen är den största av alla belöningar givna i himlen eller på jorden. Hon blir satt över änglar, keruber, och alla Guds skapelser för att vara en medhjälp till självaste Guds Son.

Brudens jobb kommer alltid att vara bredvid brudgummen i all evighet. ”Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det ska säga: “Kom!” Och den som törstar ska komma, och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten.“ Upp 22:17. Hon kommer att stå där bredvid Jesus och torka tårar och lindra sorger.

Det finns ingen större belöning än detta och det finns ingen bättre användning av vår tid än att förbereda oss för hans återkomst med uppriktig förväntan. Att vara så förälskad i Jesus Kristus att det liv vi lever här på jorden är värdigt hans brud som han vill gifta sig med.

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Skriven av Elias Aslaksen

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.