Vad säger Bibeln om samboskap?

Samboskap som samlivsform har blivit allmänt accepterat. Vad säger Guds ord om det?

Världen är i ständig utveckling och många förändringar i samhället är nödvändiga för vi som människor är inte fullkomliga. Av samma anledning går mycket av ”utvecklingen” i fullständigt fel riktning.

Guds ord är däremot fullkomligt och förändras aldrig. Synd förblir synd även när den blir allmänt accepterad.

Bibeln är tydlig: samboskap är otukt

I Bibeln står det tydligt skrivet om otukt. Utifrån det vi kan läsa att Jesus säger och Paulus skriver, är äktenskap mellan man och kvinna den enda samlivsform som Gud accepterar och välsignar. All sexuell förbindelse utanför äktenskapet räknas som hor eller otukt.

“Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma.” (Hebr 13:4) Med andra ord finns det inget orent med ett sexuellt förhållande inom äktenskapet, men det ligger en dom över dem som bedriver otukt utanför äktenskapet. Detta inkluderar därför även samboskap, alltså när människor bor tillsammans som partners utan att vara gifta. Sådana förhållanden beskrivs här tydligt som otukt och äktenskapsbrott, även om man aldrig tidigare varit gift.

En utveckling i otukt och synd

I den tid vi nu lever i är samboskap en samlivsform som har blivit mer och mer vanlig i många delar av världen. För ett par generationer sedan var sådan praxis nästintill otänkbar. På slutet av förra århundradet har vi däremot sett ett andligt förfall både hos individer och i kyrkliga samfund över hela världen. Samboskap, homosexuellt samliv och självklart skilsmässa och omgifte har blivit mer och mer accepterat.

Det som för några år sedan blev kallat synd, betecknas idag som kärlek.

Utvecklingen i världen fortsätter ständigt vidare i otukt och synd. Det visar att de religiösa inte klarar av att stoppa den utvecklingen. Tvärtom ser vi att allteftersom synden blir mer och mer utbredd och allmänt accepterad så minskar motståndet. Även bland de som kallar sig kristna och de som borde upprätthålla Guds ord. Det som för några år sedan blev kallat synd, betecknas idag som kärlek. Det är när ljuset från himlen slocknar som människor med oren ande kan finna ro i församlingen. En sådan församling blir utan kraft och välsignelse och den sökande finner ingen hjälp.

Själviskhet leder till förfalskning av Guds ord

Eftersom det moraliska förfallet i samhället ständigt ökar så måste vi förhålla oss till människor som lever i förhållanden som Guds ord betecknar som otukt, hor, äktenskapsbrott, otrohet osv. Den praktiska användningen av Guds eviga lagar ställer krav på de som ska tillvarata Guds vilja.

Även om synden får nya former och dessa ger nya utslag så står skriftens ord fast.

Som personligt kristen och Jesu lärjunge bör det vara helt naturligt att följa skriftens ord och inte förfalska Guds ord för egen vinnings skull (2 Kor 2:7). Ett oförfalskat liv baserat på oförfalskad förståelse skapar självklart oro i hjärtat hos dem som förfalskar Guds ord för egen vinning. Därför har det alltid varit, och kommer alltid att vara, strid om tolkningen av Guds ord.

Även om synden får nya former och dessa ger nya utslag så står skriftens ord fast och kallar denna ogudlighet med sitt rätta namn – otukt.

Erkännande kristna lever efter Bibeln

Gud älskar syndaren och hoppas på omvändelse från synden, men utifrån en ärlig och uppriktig biblisk ståndpunkt är det bortom allt tvivel att Gud hatar sådana synder.

Som föräldrar, bröder och systrar bör vi alltid vara fyllda av sådan Guds godhet som driver till omvändelse (Rom 2:4). De bör inte känna något anklagande eller frånstötande från vår sida, utan vi kan alltid vara öppna för de människor som vill bli frigjorda från synden vare sig de är släkt eller inte.

Man kan inte leva för Gud som en lärjunge till Kristus samtidigt som man lever i otukt.

“Därför anser jag att vi inte skall göra det svårt för de…som vänder sig till Gud utan endast skriva till dem att de skall avhålla sig från sådant som orenats genom avgudadyrkan, från otukt…” (Apg 15:19-20 och 28-29) Här ser vi tydligt att man kan inte leva för Gud som en lärjunge till Kristus samtidigt som man lever i otukt.

När Gud ska använda den vackraste och kraftigaste bilden för att beskriva förhållandet mellan sin Son, Jesus Kristus, och hans församling så använder han bilden av troskapet mellan brudgummen (Kristus) och hans rena brud (församlingen). (Efes 5:31-32, Upp 14:4, Upp 19:7-8) Som erkännande kristna tror vi på Guds ord. När bibeln så entydigt talar om att det normala kristna livet är ett liv i lydnad mot Guds eviga lagar så tror vi på det och lever efter det!

Vad säger Bibeln?

“Ni har hört att det är sagt: Du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.” (Matt 5:27-28)

“Fly bort från otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp.” (1 Kor 6:18)

“…Det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna. Men för att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och varje hustru sin man.” (1 Kor 7:1-2)

“Till de ogifta och änkorna säger jag att det är bäst för dem om de förblir som jag. Men om de inte kan leva avhållsamt skall de gifta sig, eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.” (1 Kor 7:8-9)

“Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig…skall ärva Kristi och Guds rike.” (Efes 5:5)

“Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt.” (1 Tess 4:3-4)

“Äktenskapet skall hållas i ära bland alla och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma.” (Hebr 13:7)

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.