Vad säger Bibeln om tusenårsriket

En liten inblick i det fantastiska tusenårsriket av fred som Kristus kommer att inrätta i den sista tiden.

Skriven av AktivKristendom
Vad säger Bibeln om tusenårsriket

En liten inblick i det fantastiska tusenårsriket av fred som Kristus kommer att inrätta i den sista tiden.

Profetian i Uppenbarelseboken beskriver alla möjliga fruktansvärda plågor och prövningar som kommer att drabba jorden i den sista tiden. Guds vrede hälls över Satans tjänare i överflöd under något som kallas Vedermödan. Detta är syndens naturliga kulminering på jorden. Jorden blev mer och mer korrupt och skadad så länge synden hade övertaget. (Läs mer om vedermödan här.)

Men i slutet av allt detta kommer Jesus tillbaka med himlens härskaror och inleder en härlig, helande tid på jorden. Detta är inledningen på tusen år av fred känd som tusenårsriket.

Vad är tusenårsriket?

Tusenårsriket är en tid av fred och harmoni på jorden när Jesus och de heliga regerar rättvist. Det är en tid då allt ställs till rätta och all ondska rensas bort från jorden. Jesaja 65:20-25 innehåller en mer detaljerad beskrivning av miraklen och harmonin som karaktäriserar denna tid.

Deras styre är rättfärdig och helt efter Guds lagar. Det kommer att vara så som Gud hade tänkt att jorden skulle ha varit från första början.

Ingen kommer att utnyttja varandra, ingen stjäl eller mördar. Hela jorden kommer att styras av Kristus, hans brud och martyrerna. (Upp 20:4) Och deras styre kommer att vara rättfärdigt och helt enligt Guds lagar. Det kommer att vara så som Gud hade tänkt att jorden skulle ha varit från första början. En fristad av fred, rättfärdighet och glädje. En skapelse i fullständig harmoni med sin Skapare.
Människorna kommer att leva mycket längre än de gör idag. (Jesaja 65:20) Till och med djuren upphör med att döda varandra för föda och blir växtätare. (Jesaja 65:25)

Finns det synd i tusenårsriket?

Trots allt detta kommer inte den syndiga naturen, som alla människor har ärvt, att ha förändrats på något sätt. Människorna föds fortfarande med ett kött som det inte bor något gott i. (Rom 7:18) Möjligheten för människorna att synda kommer fortfarande att finnas.

Men i och med att Satan är bunden under denna tid (Upp 20:2) kommer han inte att kunna påverka människorna. Det kommer att vara mycket lättare för människorna att välja Gud och leva ett rättfärdigt liv när de är omringade av samma rättfärdighet på alla kanter. När de är omringade av jämställdhet, rättvisa, barmhärtighet, tålamod och ödmjukhet istället för krig, svält, tyranni och orättvisa.

Guds lagar gäller fortfarande och ingen kommer obemärkt undan med att synda.

De som trots detta väljer att leva ett syndigt liv och följa sin egen stolthet och egoism under denna tid kommer att dö tidigt. (Jesaja 65:20) Guds lagar gäller fortfarande och ingen kommer obemärkt undan med att synda.

Jesus, bruden och martyrerna

Jesus, hans brud och martyrerna, som dödades under vedermödan, kommer att regera på jorden. Dessa är Guds mest trofasta tjänare. Jesus, som prövats i allt utan att synda, har absolut auktoritet över all synd och orättfärdighet. Han är etthundra procent förenad med Guds vilja.

De som är en del av Kristi brud har också besegrat synden i egna liv. De har också auktoritet till att döma och regera rättfärdigt, eftersom de lät Gud lära dem denna rättfärdighet under sin tid på jorden. Gud har testat dem och renat dem genom eld på samma sätt som Jesus. Jesus och hans brud kommer att torka alla tårar och sprida glädje och fred till folket. Men de har inga egna tårar att torka, eftersom de redan är fyllda med Guds godhet och glädje. (Läs mer om Kristi brud här.)

Jesus, som prövats i allt utan att synda, har absolut auktoritet över all synd och orättfärdighet.

Martyrerna från vedermödan har också prövats och kommer vara en del av regeringen under tusenårsriket, eftersom de också har gett sitt liv till Gud, men på ett annat sätt än bruden. (Upp 20:4-6) Kristi bruds härlighet och ansvar kommer att vara mycket större än martyrerna, eftersom deras offer var större.

Alla dessa samarbetar för att världen ska växa i frid, harmoni, rättfärdighet och gudsfruktan under tusenårsriket.

Efter tusenårsriket

Trots att tusenårsriket är en tid full av fred och rättfärdighet, så är det inte Guds slutgiltiga mål för sin skapelse. Satan är bunden, men inte helt utrotad. Och trots härligheten och harmonin på jorden, är den inte perfekt i Guds ögon i och med att den bär på eviga fläckar av synd.
I slutet av tusenårsriket kommer Satan att släppas lös från sina kedjor för en kort tid, fast det är osäkert hur lång tid det handlar om. Detta är hans sista möjlighet att bedra nationerna och få folk att följa honom. Otroligt nog kommer han att lyckas samla så många som en armé och tillsammans omringar de Jerusalem för ett sista desperat försök att ta över Guds skapelse.
Men nu är måttet rågat och Satans tid är ute. Gud sänder eld ner på jorden från himlen som förtär dem. Djävulen kastas slutligen i den brinnande sjön där vilddjuret och antikrist redan befinner sig och där de kommer att plågas för evigt. (Upp 20:7-10)

Detta markerar slutet av tusenårsriket och är sista händelsen innan domedagen. (Läs mer om Domedagen här.)

Innan slutet

Tänk vad hemskt det skulle vara att byta ut vår eviga härlighet med syndens flyktiga nöjen här på jorden!

Det är underbart att sitta och tänka på den fantastiska glädjen som tusenårsriket för med sig, då alla tårar och sorger äntligen torkas bort och tröstas. Men lyckligast av alla människor i tusenårsriket kommer Jesus och hans brud att vara. De får den största belöningen, eftersom de har offrat mest.

Det finns fortfarande möjlighet att välja vad du kommer att vara del av. Härligheten kommer att vara olika i all evighet. Tänk vad hemskt det skulle vara att byta ut vår eviga härlighet med syndens flyktiga nöjen här på jorden! Varför inte välja att vara en del av bruden nu? Välja att vara en del av de som accepterar Guds dom och vägledning i livet. Detta är hans sätt att träna dig inför ansvaret av att regera över jorden i tusenårsriket.

Välj att vara en av dem som torkar tårar istället för att vara en av dem som har tårar som måste torkas bort.

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Skriven av Elias Aslaksen

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.