Denna webbplats använder cookies för att känna igen upprepade besök och preferenser, för att tillhandahålla sociala mediefunktioner och för att analysera trafik. Genom att klicka på "Jag accepterar" eller genom att använda vår webbplats samtycker du till användningen av cookies och våra användarvillkor.
Vad säger Bibeln om uppryckandet?

Vad säger Bibeln om uppryckandet?

Uppryckandet är ett fängslande tema, men vad vet vi egentligen om det?

Målet för alla kristna är att vara med vid uppryckandet. Det härliga ögonblicket när Jesus tar med de som tillhör honom upp till himlen för att vara tillsammans med honom för evigt.

Vad är "Uppryckandet"?

Även om uttrycket ”uppryckandet” inte ens används i Bibeln så har det blivit det namn som givits den händelse då Jesus ska komma ned från himlen för att hämta de som har älskat honom över allt på denna jord. Sina trofasta lärjungar.

"Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord." (1 Tess 4:16-18)

Jesus ska komma ned från himlen för att hämta de som har älskat honom över allt på denna jord. Sina trofasta lärjungar.

Kristi lärjungar som redan har dött kommer att uppstå först. De som fortfarande lever i Kristus sluter samman med dem. De kommer alla ryckas upp tillsammans med odödliga kroppar för att möta Jesus i luften.

"Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet." (1 Kor 15:52-53)

Vem kommer att hämtas vid uppryckandet?

Jesus säger till sina lärjungar: "Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni." (Joh 14:3-4) Det betyder att det finns en väg man måste gå. En väg som leder till honom; till att vara tillsammans med honom för evigt. De som älskar Jesus vet var den vägen går.

"… dessa som följer Lammet vart det än går.  I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria." (Upp 14:4-5)

Det är dem som vid Guds nåde har vandrat i Jesus fotspår. De har gjort vad som är rätt och gott och blivit det de blev kallade till att vara: ljus och salt i den här världen (Matt 5:13-16). Det betyder att det inte finns någon orättfärdighet, inget missnöje eller klagan, ingen bekymring eller missmod, ingen lathet, världslighet eller förgänglighet osv i dem.

Dessa kallas samlat ”Kristi brud”. De har orubbligt hållit fast vid det som är gott, rätt och sant i varenda situation, precis som deras brudgum gjorde när han levde på jorden, för att vara rena och värdiga som hans ”hustru”. "Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg. Linnetyget är de heligas rättfärdighet." (Upp 19:7-8)

De har gjort vad som är rätt och gott och blivit det de blev kallade till att vara: ljus och salt i den här världen.

Vilka blir kvar vid uppryckandet? – de oförståndiga jungfrurna.

I sin berättelse om de förståndiga och oförståndiga jungfrurna (Matt 25:1-13) visar Jesus tydligt att inte alla troende kommer att tas med vid uppryckandet. De ”oförståndiga jungfrurna” är de som stannar kvar. Det är dem som inte har ett dolt liv med Kristus i Gud. Även om de har ett gott yttre, lever de fortfarande i synd i sitt inre; de gör fortfarande sånt som de vet är fel (Upp 3:1-3).

De har varit nöjda med att bara ha ett gott liv inför människorna med seger över den uppenbara och yttre synden. Kanske var de väldigt aktiva i att göra goda gärningar men de hade inte seger över den inre synden. Avundsjuka, ilska, stolthet osv, som bara finns på insidan, hade inte rensats bort. Jesus kommer för att hämta en brud som har rensat sig själv – en brud som är ren på insidan!

"Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara." (Efes 5:27)

När sker uppryckandet?

Bibeln berättar inte för oss exakt när uppryckandet kommer att ske. Jesus säger att inte ens han vet det. "Men om den dagen eller den stunden vet ingen något, inte änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern." (Mark 13:32)

Men i Matteusevangeliet 24 talar Jesus om olika tecken vi kan se efter för att veta när Människosonen ska komma. Vi kan se en del av de sakerna hända i den tid vi lever i nu. Så vi kan nog förvänta oss att det inte är så långt kvar. Tiden marscherar obönhörligt vidare och medan världen störtar djupare in i mörkret, vet vi att den midnattstimme som Jesus pratar om i liknelsen med de tio jungfrurna, inte kan vara långt borta. Vi bör ta Paulus förmaning i Efeserbrevet 5:16 till hjärtat: "Ta väl vara på varje tillfälle, ty dagarna är onda."

Det finns ingen anledning att vara orolig för dem som vandrar i ljuset, så som han är i ljuset (1 Joh 1:7). Bara att se fram till den dagen med glädje och förväntning. Det är målet för hela deras tillvaro här på jorden; att göra sig klara tills deras brudgum kommer för att hämta dem. De lever för det eviga.

Det finns ingen anledning att vara orolig…Bara att se fram till den dagen med glädje och förväntning.

Kommer jag med vid uppryckandet?

"Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig." (Luk 9:23) Ger du upp din egen vilja och förnekar dig själv för att vara en Kristi lärjunge?

"Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren." (1 Joh 3:3) Gör du bara det som är rätt, gott och sant, renar dig själv och håller dig ren?

Gör du detta nu? Då är du med. Och om du inte gör det, så kan du börja nu! Vi lever fortfarande i en tid då Guds fantastiska nåde verkar. Vi har fortfarande möjlighet att följa Jesus på den väg där vi förnekar oss själva och övervinner synd. Det här dolda livet ger oss gemenskap med honom. Det gör att brudgummen kommer att känna igen dig den dag han stiger ned från himlen för att samla ihop dem som tillhör honom (Fil 3:8-10).

Det här är inte bara en berättelse. Det kommer att vara en ofattbar verklighet för dem som har älskat sin himmelska brudgum så mycket att de varit villiga att följa honom på den väg som leder till evigt liv!

Författare
AktivKristendom
Kategorier

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.