Vad säger Bibeln om vänskap med dem som inte tror?

Är det farligt eller inte?

Vad säger Bibeln om vänskap med dem som inte tror?

Är det möjligt för en kristen att vara nära vän med en som inte tror och samtidigt vara välbehaglig för Gud? Detta är en viktig fråga, särskilt om du ger ditt liv till Gud men din familj inte gör det eller om du vill vinna en som inte tror till Kristus.

När du väljer att följa Jesus helhjärtat, öppnar han vägen för dig till att övervinna synd som han gjorde för att bli fri och full av glädje. (Joh 10:10). Om du är trofast kommer du att bli hans brud och medarbetare genom hela evigheten. (Upp 3:21), men finns det mänskliga förhållanden som kan sätta detta väldiga kall på spel?

Var värdesätter jag?

När Jesus talade med folk, tog han ofta upp temat: När Jesus talade med folk, tog han ofta upp temat: “Den som älskar far eller mor mer än mig är inte värdig mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig är inte värdig mig.” Matt 10:37.

Ibland kan sådana förhållanden hindra dig från att göra det du vet är Guds vilja för ditt liv. Kanske blir någon förnärmad över dina beslut eller säger till dig att det inte är så viktigt att tjäna Gud eller göra hans vilja. Kanske tycker de att det är gammaldags eller missförstått. För att ha ett gott förhållande till dem gör du kanske inte det du innerst inne vet är rätt. Det var detta aspekt i mänskliga förhållanden som Jesus syftade på.

Jesus värdesatte Guds vilja över alla jordiska band

En gång ville Jesus egen mamma och bröder tala med honom mitt i en folkmängd och han svarade ”Vem är min mor? Och vilka är mina bröder? … Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor.”  Mark 3:33-35. Jesus värdesatte Guds vilja över alla jordiska band. Vi vill inte bli som Paulus säger i Efesierbrevet 2:12 ”Utan Kristus, … utan hopp och utan Gud i världen.” bara för att behålla en jordisk vänskap. Det blir oss en evig förlust för oss själva och kanske till och med för dem vi bryr oss om

Omaka par i ok

Paulus skriver: ”Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror! … Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror?”  2 Kor 6:14-15.

I det gamla förbundet befallde Gud Israel att inte använda två olika djur för att plöja samma åker, då en av dem skulle hindra den andra från att göra sitt arbete. Paulus använder detta som exempel när han jämför detta med att försöka behålla ett nära förhållande med någon som inte har förpliktat sig till Gud så som vi har. Med en som inte har samma mål om att bli en ren och skinande brud för Jesus

Hur kan vänskap vara farligt?

Jesus sa at det var en smal väg som endast få finner (Matteus 7:13-14). Vi blir väldigt lätt bortdragna från vårt kall till att segra så som Jesus själv segrade. Det ligger naturligt för oss att vilja bli godkända av våra vänner. Trots detta säger Jesus om sig själv: ”Jag tar inte emot ära från människor.” Joh 5:41. Paulus skriver rakt ut, utan en skugga av tvivel: ”Låt inte bedra er. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor.” 1 Kor 15:33. Varför tar han det så allvarligt? Det ligger i sakens natur att de som tror och de som inte tror har olika mål, intressen och livsvärden. Vi människor har alla vår egen vilja som motsätter sig Guds vilja och är väldigt svaga. Vi påverkas lätt av varandra och vår egen mänskliga vilja väljer oftast den lättaste vägen, som för det mesta innebär något annat än Guds vilja. Att tillbringa tid och befinna sig under inflytandet av en som inte tror kan göra det svårt att göra Guds vilja och kan skymma din sikt för seger. Det kan till och med minska din önskan om att leva för Gud.

Att tillbringa tid och befinna sig under inflytandet av en som inte tror kan göra det svårt att göra Guds vilja och kan skymma din sikt för seger. Det kan till och med minska din önskan om att leva för Gud.

Kan jag inte vinna dem för Kristus?

”Och om jag försöker vinna dem till Kristus?”, tänker du kanske. ”Hur kan jag göra det genom att bryta mitt förhållande med dem?” Paulus vittnesbörd kastar ljus på detta. ”Fri och oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare för att vinna desto fler” 1 Kor 9:19. Paulus var först tvungen att bli fri från människor för att därefter vara stark nog och försöka leda dem till Kristus. Det är viktigt att vi är ärliga med oss själva i dessa saker för effekten kan bli katastrofal om vi försöker hjälpa sådana som vi ännu inte är helt fria från. Detta kan vi se i exemplet om Salomo och hans utländska fruar. ”När Salomo blev gammal, förledde kvinnorna honom att följa andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet Herren, sin Gud, som hans fader Davids hjärta hade varit.“ 1 Kung 11:4

Om vi bryter, begränsar eller hindrar mänskliga förhållanden i vårt liv med avsikt att behålla vårt förhållande till Gud, så kommer Gud att belöna denna trofasthet “Jesus sade: ”Jag säger er sanningen: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och sedan i den kommande världen evigt liv.“ Mark 10:29-30.

Det är viktigt att vi är ärliga med oss själva

Vi kan också bli ett exempel för alla dem som vi bryr oss om så att de också kan få välsignelsen av ett liv i Gud. Det finns ingen större kärlek som vi kan visa dem än detta, även om de kanske tolkar våra handlingar som motsatsen. Men om vi bär denna missförståelse och förblir trofasta mot Gud så kommer dessa verser att uppfyllas i våra liv: ”På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Far i himlen.” Matt 5:16.

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.