Vad säger Bibeln om vilddjuret?

Få reda på vem “vilddjuret” är som nämns i Uppenbarelseboken 13 och vilken betydelse det har för den sista tiden.

Skriven av AktivKristendom
Vad säger Bibeln om vilddjuret?

Få reda på vem “vilddjuret” är som nämns i Uppenbarelseboken 13 och vilken betydelse det har för den sista tiden.

Uppenbarelseboken 13 beskriver två vilddjur som reser sig och tar över makten under den sista tiden. Det första vilddjuret, som beskrivs i Bibeln som vilddjuret, är en politisk makt som kommer att regera världen under den sista tiden. Det andra vilddjuret är Antikrist.
Läs mer om Antikrist här.

Uppenbarelseboken 17:8-12 innehåller en utförligare beskrivning av vilddjuret. Det är tydligt att vilddjuret är en sorts union mellan olika nationer och politiska makter som samarbetar som en. Deras mål är att regera över världen oberoende och helt fritt från Gud.

Vilddjuret och skökan

Vilddjuret samarbetar med skökan, en andlig makt som förvränger evangeliet och vänder människorna bort från sanningen. Skökan blandar kristendom med världen med sin förkunnelse om att människorna kan leva både för Gud och för sig själva samtidigt. Hon representerar alla falska församlingar i världen. Förhållandet mellan vilddjuret och skökan gynnar bägge fast de egentligen hatar varandra. Skökan ger folket i världen en välbehaglig religion som håller dem nöjda och gör dem lättare att styra. I gengäld ger vilddjuret skökan pengar och stöd från staten.
Läs mer om skökan här.

Vilddjuret och Antikrist

Vilddjuret samarbetar även tätt med Antikrist (vilddjuret från jorden, Upp 13:11-12). Antikrist utövar vilddjurets myndighet och arbetar för att få hela jordens befolkning att dyrka vilddjuret.

Så länge som Kristi brud arbetar på jorden fungerar hon som en broms på Satans tjänares utveckling.

Båda av dessa andar är aktiva redan vår tid. (1 Joh 2:18) Ingen av dem har dock nått sin fulla styrka. Så länge som Kristi brud arbetar på jorden fungerar hon som en broms på Satans tjänares utveckling.
Kristi bruds sinnelag är att vandra på ödmjukhetens väg och tjäna Gud i allt istället för att följa sin egen vilja. (Fil 2:5-8) Vilddjurets och Antikrists sinnelag är att upphöja sig själva och endast följa sina egna intressen och avvisa Gud. (2 Tess 2:3-4) När bruden upprycks lämnar även den helige Ande jorden som arbetar för att tygla vilddjuret och Antikrist. (2 Tess 2:6-8) Detta ger vilddjuret och Antikrist chansen att ta över makten på jorden.

Under åren före uppryckandet utvecklas vilddjuret och växer sig allt starkare i makt. Han kommer att verka lösa många av världens problem och visa människorna att de “inte behöver Gud.”

När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.” 1 Tess 5:3. Det kommer att se ut som att vilddjuret löser de flesta av världens problem, men slutligen kommer undergången över dem iallafall.

Efter uppryckandet

Efter att Kristi brud rycks upp till himlen kommer vilddjuret att se sin chans till total makt. Nu finns det inget som hindrar honom från att kasta av sig alla former av religion en gång för alla och ta över världen ensam. (Upp 14:8, Upp 17:16) Han kommer att tala “stora ord och häda” mot Gud och kommer att få lov att göra det i tre och ett halvt år. Han kommer nu att förklara sig själv, tillsammans med Antikrist, som världens härskare och tvinga alla att böja sig för honom. (Läs mer om detta i Upp 13-14.)

Det kommer att vara en fruktansvärd och svår tid för alla som vill tjäna Gud.

Det är nu som vilddjuret visar sitt rätta jag och undergången drabbar människorna. Vilddjuret kommer att förvandlas från en till synes välvillig och kapabel supermakt till en världsomspännande diktatur. Han kommer öppet att förfölja och förklara krig mot Guds tjänare på jorden och han kommer att ha auktoritet över hela jorden. (Upp 13:7, Upp 17:15-17)

Vilddjuret kommer att tvinga alla att vända sig bort från Gud och dyrka honom istället. De som går med på detta får ett märke på handen eller pannan som bevis. Utan detta märke kommer ingen att kunna köpa eller sälja. (Upp 13:16-17) Det kommer att vara en fruktansvärd och svår tid för alla som vill tjäna Gud. Deras största hopp för frälsning nu är att dö som martyrer. (Upp 14:13)

Läs mer om uppryckandet här.

Vilddjurets ideologi

Kristna kommer att förföljas och pressas till att överge Gud. Vilddjurets ideologi som ropas ut till folkmassorna är total humanism.

Den tidens “religion” kommer att vara att dyrka mänskligheten och därmed vilddjuret själv. (2 Tess 2:3-4) Målet kommer att vara omedelbar tillfredsställelse av grundläggande mänskliga begär och instinkter. När Gud skapade människan, skapade han kroppen av jord, medan anden andades in i kroppen av Gud. Det var två skilda delar och precis som kroppen behöver jordiska saker för att leva, så behöver anden andlig näring.

Vilddjurets ideologi som ropas ut till folkmassorna är total humanism.

Det står att “Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” Matt 4:4. Vilddjuret kommer trots detta endast bry sig om brödet och inte den andliga näringen. Alla tankar på Gud kommer att glömmas eller förbjudas. Vilddjurets mål är att bevisa att mänskligheten inte behöver en gud utan klarar sig helt fint utan.

Vilddjurets fall

Vilddjuret kommer att tillåtas att regera världen i tre och ett halvt år. (Upp 13:5) Men när tiden går ut är måttet rågat. Jesus kommer att återvända till jorden med himlens härskaror och riva ner vilddjurets regim. Både vilddjuret och Antikrist kommer att kastas levande i den evigt brinnande sjön. Deras anhängare kommer att dödas vid Jesu svärd. (Upp 19:20-21) Satan, vilddjurets herre, kommer att tillfångatas och slås i kedjor i avgrunden i tusen år.
Läs mer om Jesu återkomst här.

Detta markerar inledningen av en ny tidsålder av fred och välstånd vid namn tusenårsriket.
Läs mer om tusenårsriket här.

Förberedelse inför slutet

Det är inte svårt att se att världens tillstånd försämras mer och mer allteftersom tiden går. Världens nationer förenas även mer och mer. Trots att detta i sig självt inte nödvändigtvis är dåligt, så kommer andan i denna “enhet” vara det som tillslut förenar mänskligheten i tron att de klarar sig själva utan Gud. Detta betyder att de kommer att följa sina egna lustar, vilket i själva verket innebär att de genomför Satans vilja och syfte. Det är en anda av absolut gudlös stolthet.

Världen står vid randen av total gudlöshet, men det är ännu nådens tid.

Vilken väckelse detta borde vara för oss! Världen står vid randen av total gudlöshet, men ännu är det nådens tid. Det finns fortfarande tid för oss att tjäna Gud och leva efter hans lagar så långt vi förmår.

Livet under vilddjurets regim kommer att vara fruktansvärt och det bästa en Guds tjänare kan förvänta sig under den tiden är att dö som martyr. Det är verkligen en hemsk tröst med tanke på det erbjudandet som gäller för oss nu! Att vara Kristi tjänare och förbereda oss som hans brud och bli med i uppryckandet till himlen för att vara med Jesus!