Varför är du som starkast när du är på ditt svagaste?

Det är inte en motsägelse att svaghet och styrka går hand i hand.

Varför är du som starkast när du är på ditt svagaste?

Fullkomlig styrka i svaghet

Paulus talar baserat på sitt eget liv i 2 Kor 12:9-10: “[…] men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelser och ångest för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark.”Paulus kunde förkunna detta med så stark visshet, just för att han hade fått uppleva och erfara att Guds kraft blev fullkomlig i svaghet. Detta är den endavägen till att få del av Guds kraft.

Det kan vi även läsa i Jesajas 40:29. Här står det inte att den trötta har liten kraft. Nej, det står:“Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka. Man kan känna sig både sådan och sådan. Förnuftet och erfarenheter talar. Man vet varken ut eller in. Då gäller det att tro på Gud!

Jesus sa till kvinnan: “Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet?” Joh 11:40. Gud kan ge stor styrka till den som har nått den punkt att man är helt maktlös! Där min kraft upphör tar Guds kraft över!

Det är dessa som alltid väntar på Herren, inte hjälp från egen kraft, eller tröst och hjälp från familj och vänner. Dessa får ny kraft och lyfter vingarna som örnar! De får uppleva att springa utan att mattas, vandra utan att bli trötta. (Jesaja 40:31)

Varifrån hämtar jag min kraft?

Varifrån hämtar jag min kraft och hjälp i vardagens situationer? Är det naturligt för mig att alltid lyfta blicken mot bergen, eller vänder jag mig mot det horisontala, det som är runt mig och människorna i min omgivning?

“Min hjälp kommer från Herren, som har gjort himmel och jord.” Ps 121:1-8. Dessa får en fot som inte vacklar. Gud blir en beskyddare som inte slumrar. Ja, han blir till och med deras skugga på deras högra sida! Det innebär ju att han alltid, oavsett tid och plats, är med mig! “Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” säger Jesus. Matt 28:20. Inga dagar är undantag när Jesus säger: “alla dagar”! Varje dag, hela livet, utan undantag!

“Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. säger Jesus. Matt 11:28. Så kommer genast lösningen, redskapet, och hoppet: “Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar”. Matt 11:29. För att se ett behov för att bära Jesu ok, måste jag först erkänna att jag strävar och är tyngd av bördor. Min syndakropp, min mänskliga natur som tynger mig och som även kan tynga mina medmänniskor, behöver ett ok för att bäras. Detta ok erbjuder Jesus till oss att bära.

“[…] mitt ok är milt och min börda är lätt.” Matt 11:30. När jag bär Jesu ok kostar det min egen vilja och mitt mänskliga självliv, min egenrättfärdighet. Det nekar mig att leva själv, och tvingar mig till att leva för andra. Det återgäldar mig med en del av himlen, det eviga! Vi förmanas till att leva i Jesu sinnelag! Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Han som själv avstod från att vara jämlik Gud, och tog en tjänares gestalt! Han förnedrade sig själv! Man kan bli ödmjukad, ja, men vilken skillnad det är på att bli ödmjukad och att ödmjuka sig självi livets förhållanden och möjligheter! Först och främst hemma finns det många möjligheter att “avstå från det”, och genom det få Guds kraft till att ta en tjänares gestalt.

Detta är nyckeln till himmelsk upphöjelse: Därför har Gud upphöjt honom så högt och gett honom namnet över alla namn! (Fil 2:6-9) “Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss […]” Ef 3:20.

Där min kraft tar slut, tar Guds kraft över!

Artikeln publicerades under titeln “Ingen kraft – stor styrke” i BCCs norska tidskrift “Skjulte Skatter” i oktober 2018.

Kanske du även är intresserad av att läsa mer på vår temasida om vårt förhållande till Gud, eller läsa följande artiklar:

 

«Min kraft fullendes i skrøpelighet»

Det avgörande ögonblicket: så får du hjälp när du behöver det som mest

Bara av nåd!

Ladda ner e-bok gratis

Guds evangelium

Nåd innebär att alla våra synder blir förlåtna när vi erkänner dem. Det innebär också att vi får kraft till att lyda sanningen som Jesus kom med. I denna bok förklarar Sigurd Bratlie detta djupare, och visar Guds sanna evangelium, som är trons lydnad.