Gå till innehåll

Varför är kristna sådana hycklare?

Ligger det något mer i anklagelsen om hyckleri i kyrkan än bara stark överdrift?

Alla kristna är hycklare – detta har vi hört förut. Det är slagordet som tusentals icke-kristna använder i sina försök att sticka hål på kristendomen. Det är lätt att föreställa sig en handfull trångsynta, fördömande kristna som förstör för oss andra, men är det verkligen där problemet ligger?

Kanske ligger hyckleriet djupare än så. Kanske orsaken till att folk tycker sig se så mycket hyckleri bland kristna inte bara handlar om de kristna själva utan i den allmänna kristna förkunnelsen. Kanske är denna så kallade ”kristendom” den största hycklaren av alla.

Låt oss tänka logiskt. Hyckleri definieras som ”uppförande som inte stämmer överens med det man hävdar sig tro eller känna” Det är nog enkelt att hitta hycklande kristna både här och där, men vad händer när vi utvidgar denna tanke och ser på hela kyrkan?

Kristi förlåtelse utan Kristi liv

De flesta kristna förkunnar gärna löftena i Bibeln – evigt liv, fred och lycka samt förlåtelse för forna och framtida synder. Men villkoren för dessa löften är inte allmänt kända. Att förneka sig själv, ta upp sitt kors (Matt 16:24), hålla alla Jesu bud (Joh 14:15) – hur ofta förkunnas detta i de flesta kyrkor? Jodå, många erkänner att Bibeln säger, ”Gå bort och synda inte mer!” (Johannes 8:11). Detta följs vanligtvis av en snabb försäkran om att Gud, självklart förstår våra svagheter och att det inte är möjligt för oss att göra detta.

Och där har du hyckleriet. Många kristna går runt med hävt huvud och tror att de är så mycket bättre än andra människor som inte är kristna, när deras eget liv visar att de lever i synd. De tror på löftena som endast är hälften av evangeliet, utan att tro på den andra hälften som berättar vad man måste göra för att få del i dessa löften.

Kristi evangelium är att vi ska leva som Kristus (1 Peter 2:21-22) Många kristna skakar säkert på huvudet nu och skrattar åt min brist av förståelse. ”Jesus har gjort allt”, säger de. ”Vi kan inte köpa frälsning med vår mänskliga godhet.”

Kristi evangelium är att vi ska leva som Kristus

Det är nog en fin, mänsklig tanke. Kapitel och vers, tack! Visa mig en vers som säger: ”Jesus har gjort allt. Vi behöver inte göra något.”
Står det inte att tro utan gärningar är död? (Jakob 2:17) Står det inte att vi ska arbeta på vår frälsning med fruktan och bävan? (Fil 2:12) Står det inte att vi ska leva ett helgat liv? (1 Pet 1:15)

Självklart är det inte våra mänskliga gärningar som får oss till himlen. Men det innebär inte att vi kan göra vad vi vill på jorden. ”Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.” (Fil 2:13) Gud verkar i oss till att göra något.

”Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro.” (Jak 2:24) Gud ger oss nåd som en fri gåva, med gåvan är att vi får lov till och kan göra hans gärningar här på jorden. Om vi älskar honom så håller vi hans bud. (Joh 14:15) Om våra gärningar visar att vi inte håller hans bud, då ser Gud att vi egentligen inte älskar honom så högt trots allt.

Tror du på Bibelen eller pastorn?

Vart kan du höra detta förkunnas i kyrkorna? Självklart förkunnar inte alla kyrkor hyckleri, men fråga dig själv om det förkunnas att dessa verser är uppnåeliga i din kyrka? Är förkunnelsen i din kyrka precis samma som Bibelns?

”Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. 22 Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun.” (1 Pet 2:21-22)

“Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår.

Du kan påstå att du har, eller att du kan förvänta dig att få, så mycket förlåtelse, evigt liv eller lycka och fred och glädje som du vill, men om du inte lever efter det som står i Bibeln så är det till ingen nytta. Hyckleri!

Och vad är då svaret? Om man plötsligt vaknar och upptäcker att det evangelium som man tror på inte är Kristi evangelium? Det hade varit dumt att fortsätta med det evangeliet. Det hade faktiskt varit rent hyckleri. Och då är svaret på frågan vad hyckleri är, inte bara förkunnelsen i kyrkan utan även ditt personliga liv.

Fundera över det och ta en ordentlig titt på det liv du lever och de löften som du påstår dig är ha rätt till som kristen. Och ta därefter en ordentlig titt på det liv som Bibeln säger att vi ska leva för att få löftena. Det är inte alltid nödvändigtvis samma sak.

Kärnpunkter

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforskar hur Guds ord utmanar och ger oss kraft till att leva 100 % enligt hans vilja, så att vi inte längre behöver falla i synd, utan kan uppnå ett segrande liv.

Ladda ner e-bok gratis

Jeg er korsfestet med Kristus

Detta norska häfte baserar sig på Paulus ord i Gal 2:20: “Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig”. Här förklarar Elias Aslaksen betydelsen av detta, och hur läsaren kan ge samma vittnesbörd för sitt eget liv som Paulus kunde ge.

Följ oss