Flörtande och Guds fullkomliga vilja

Flörtande och Guds fullkomliga vilja

Är det något fel på lite oskyldigt flörtande om vi lever för att göra Guds vilja?

7 min

“… så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. (Rom 12:2) Vad är Guds fullkomliga vilja när det gäller flört? Lever vi för oss själva eller för att utföra Guds vilja?

Flört är en väldigt subtil lek. Att flörta är att uppföra sig som att man är attraherad av någon, men på lek utan allvarliga intentioner. Men tycker vi att det passar för oss kristna med tanke på vad som ligger bakom flörtande?

Jesus sa väldigt tydligt: "Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta." (Matteus 5:28) Men flört har inget att göra med begär… eller? Men svara helt ärligt. Får inte något i vårt begär näring när vi flörtar? Om vi vill hålla oss rena inför Gud, måste vi vara väldigt ärliga och nyktra när det gäller vårt samspel med andra människor och intentionerna bakom det.

Hva er flört?

Aposteln Paulus förmanade Timoteus att “fly bort från ungdomens onda begär!» Ordet fly betyder att springa bort från något. Vad menade Paulus när han sa detta? Att vi aldrig ska interagera med det motsatta könet? Inte alls. Snarare att vi älskar Jesus så mycket att vi vill förbli rena och gör det som behövs för att hålla oss rena. Vi vet själva vad det betyder för oss personligen. Om vi är fast beslutna för att behaga Gud, så vet vi när vårt umgänge med andra kan definieras som flörtande, som ger näring till ett begär “Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv” (Rom13:14)

Vi älskar Jesus så mycket att vi vill förbli rena och gör det som behövs för att hålla oss rena.

Kan vi bara anta att en annan har det på samma sätt när vi själva har granskat våra hjärtans tankar och avsikter, dömt våra motiv och vet att våra avsikter är helt rena? Tänk att vi, på grund av vårt uppförande kan utsätta andra för frestelse! Vi måste se till att vi aldrig blir en snubbelsten för någon annan.

Självklart dras vi som människor till varandra. Vi är människor och det faller naturligt för oss, men vi är även människor som vill leva för Gud och även om vi frestas till att följa våra begär, behöver vi inte ge efter för det. Vi behöver inte handla efter våra mänskliga tendenser. Det är inte naivt. Det är bibliskt ”Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.” (Tit 2:12-13 )

Vad är faran?

Men om det nu är naturligt, varför är det då så viktigt att stå emot? Vad är faran? Har Gud verkligen sagt att flört är fel? Vårt begär vill tillfredsställas. Först är det bara lite ”oskyldigt” flörtande. Det är okej, bara lite skoj. Men begäret får trots allt lite näring där och Bibeln är tydlig på att begäret ska nekas (se ovanför). Och begären är krävande. Flört räcker en tid, men det kommer inte alltid att räcka. Det kan vara mycket halt och ibland en svagt sluttande nedförsbacke.

Orsakar inte flörtande mycket oro? Vi tittar hela tiden efter reaktioner och undrar om vi läggs märke till. Försöker få uppmärksamhet, antingen medvetet eller omedvetet osv. Allt handlar om ”mig” – vi blir egoistiska och tappar synen på att leva för att göra Guds vilja. Hur kan vi tjäna Gud i en sådan ande? Om vi söker Gud, så tänker vi: ”Vad ger mig frid och ro? Vad orsakar oro?” På detta sätt finner vi vägen att gå. Och när Gud ger oss ljus över hur vi ska göra, så måste vi vara lydiga och göra det.

Om vi vill göra Guds vilja och inte vår egen så leder samvetet oss, oavsett vart vi befinner oss och vad vi gör – på skolan, vilka böcker vi läser, sport osv. Vi har frihet att göra allt, så länge vi är obefläckade inför Gud.

Vi har frihet att göra allt, så länge vi är obefläckade inför Gud.

Motivationen för att förbli ren

Vi måste se till att ingenting kastar en skugga över vårt förhållande till Gud. Han bör vara allt för oss och vi bör ha det som Josef då han frestades av Potifars hustru: ”Hur skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud?” (1 Mos 39:9) Om vi frågar oss själva: ”Gud ser mig just nu. Vad tycker han om detta?” blir det tydligt vad vi bör och inte bör göra.

Jesus säger, ”Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.” (Matt 5:9) Allt som vi gör här på jorden har ett syfte: evigheten. Om vi bevarar hjärtat ren, så ska vi se Gud. Så enkelt och hoppfyllt. Detta är verkligen motivation för att fatta de rätta besluten när vi frestas. Och det är vi som ska fatta besluten.

Vad uppnår vi?

I Efeserbrevet 5:27 skriver Paulus om Kristi brud: ”…utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara.” Tänk att vi en dag kan stå inför Jesus, vår himmelska brudgum, helt helig och ren! Och inte bara på detta område! Ren i ordets rätta betydelse, och i alla aspekter. Genom att lyda Guds påminnelser i våra hjärtan, kan vi ha en ande som inte är smittad av högmod, avundsjuka, ångest eller annat som i Guds ord definieras som synd.

Vi kan lyfta våra huvuden – det är vår framtid. Det är vårt hopp.

Då kan vi se Jesus i ögonen, den dagen då vi möter honom, och veta att vi inte behöver be om förlåtelse för något. Vi har inget att dölja och kan lyfta våra huvuden – det är vår framtid. Det är vårt hopp!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.