10 insiktsfulla citat av Sigurd Bratlie

10 insiktsfulla citat av Sigurd Bratlie

Trosstärkande ord av en gudsman.

Sigurd Bratlie var en äkta Herrens tjänare. Han hade en uppriktig kärlek till människor och vigde hela sitt liv till att leva rättfärdigt inför Gud.

Även om han på många sätt var en blygsam man, fanns det inget som kunde hindra Bratlie från att sprida evangeliet om seger över synd, inte ens fem månaders fångenskap i Bagdad, Irak.

Bratlie längtade efter att leda folk till äkta lärjungaskap och han reste världen över för att lära människorna om rättfärdighetens vägar. Orden han förkunnade, och hans skrifter, var enkla och tydliga, och har hjälpt många människor till ett djupare liv med Kristus. Läs mer om Sigurd Bratlie här.

Nedanför följer tio viktiga och insiktsfulla citat av denna gudfruktiga man.

Tron gör dig verksam

”Tron sätter dig inte på en stol, med händerna i famnen, och låter dig inbilla dig att du har allt skrifterna talar om. Tron gör dig verksam.”

Evigt liv

”Det att göra Guds vilja här, i denna syndiga värld, är det största av allt. De som gör det, får del i gudomlig natur. De har det eviga livet förblivande i sig.”

Lita på Gud

”Om vi ska få vila i våra förhållanden, måste vi räkna med Gud, och inte lita på egna sinnen eller egen kraft. Då upplever vi under i våra liv.”

Jesu fotspår

”Detta är Jesu fotspår: Inte min vilja, utan din! Den vägen leder till livet. Det är helt säkert. Det lyckades för Jesus, och då han återuppstod, fick vi alla hopp.”

Guds ord

”Guds ord är det eviga livet. Det måste gripas tag i och levas. Dagens omskiftningar är många. Guds ord ger anvisningar och ljus över hur man ska ta allt.”

Ha det osynliga för ögat

”I trångmål finns det många möjligheter till att växa i dygderna, men om det ska hända, måste vi ha det osynliga för ögat. Om vi är blinda för det osynliga, så ser vi bara det närvarande – det förgängliga. Då är vi närsynta.”

Kristi kärlek

”Om kärleken kallnar, faller vi ut ur frälsningen. I Kristi kärlek kan ingen eller inget vilseleda oss.”

Tron på Guds ord

”Människoord kan vi diskutera och ha många åsikter om, men inte Guds ord. Det måste vi ta emot i tro.”

Bruk anledningene

”‘Varje dag’ är det nödvändigt med denna kamp – denna goda strid. Varje dag kommer det större eller mindre prövningar för vårt liv, som uppenbarar vilket innehåll vi har. Antingen är det självlivet, ‘jaget’, eller Jesu liv, dygderna, som visar sig. Sådana situationer kan vara mycket korta. Och då passar det att säga: ‘Sök att vinna det eviga livet!’ (1 Tim 6:12). Om vi inte är intresserade av att växa i Kristi dygder – och få mer himmelskt liv, går möjligheten förbi oss.”

Förplikta sig till lydnad

”Har du förpliktat dig till att lyda all Guds vilja, så förpliktar han sig till att klä dig i kraft ovanifrån, och ge dig allt du behöver för liv och gudsfruktan, att skriva sina lagar i ditt hjärta och sinne, och välsigna dig med all andlig välsignelse. Och det du behöver till kroppen, får du som gåva. Vad mer vill du?”

Citaten är hämtade från artiklar, först publicerade i BCC:s församlingstidskrift ”Skjulte Skatter”(ej översatt till svenska), samt boken ”Bruden och skökan och den sista tiden.” samt häftet ”Den nya pakten och laglöshetens hemlighet”.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway | brunstad.org

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.