10 starka citat av Aksel J Smith

10 starka citat av Aksel J Smith

Visdomsord för dem som jagar efter gudsfruktan.

Aksel J Smith var en gudfruktig man som utstrålade Kristi dygder. Han ägnade hela sitt liv till att leda människor till Kristus, i godhet och kärlek.

Smith var trofast mot evangeliet om seger över synd och stod i en ständig, invändig utveckling genom hela livet. Han hade en djup omsorg för människor och ville att alla skulle finna vägen som leder till glädje och frid. Läs mer om Aksel J Smith här.

Dessa citat av Aksel J Smith ger insikt i Andens lagar, Kristi dygder och löftena som tillhör den gudfruktige.

Vårt dagliga val

Det är idag jag väljer mellan livet och det goda och döden och det onda genom att antingen ta emot eller förkasta livets Andes lagar som skrivs in i mitt hjärta.

Oro

Allt vi säger och gör med oro är bortkastad, dyrbar livstid. Allt vi säger och gör i trons anda, skapar en överväldigande rikedom i tid och evighet.

En andlig israelit

En äkta, andlig israelit föds genom sanningens ord till frihet och seger. De bär löftena med sig vart de än går och kommer alltid med en fullhet av Kristi välsignelse.

Mildhet gör en stor

Det är lättast att vara hård, ge igen och hämnas, men med mildhet blir man i sanning stor. (2 Sam 22:35-36)

Pröva sina gärningar

Det är väldigt lätt att pröva andras gärningar, men allt sådant är negativt för evigheten. Vi har mer än nog med att pröva våra egna gärningar och få reda på hur allt kan bli mer fullkomligt till Kristi ära.

Kärlek

Genom lydnad mot Kristi bud kommer vi in i den fullkomliga kärleken, som gör det möjligt att älska varandra precis som Kristus har älskat oss. Det är väl det största vi kan uppnå genom Kristi kärlek. (Joh 13:34)

Guds löften

Alla Guds löften är sanna och ska gå i uppfyllelse på oss så länge vi uppfyller villkoren. Om det är sant att vi segrar, så är det även sant att vi ska ärva allt och sitta tillsammans med honom på troner. (Upp 21:7, 3:21)

Mildhet

Mildhet är en av Andens fina frukter. Om vi ska kunna förkunna mildhetens härlighet, så måste det ha föregått ett krossande av allt det hårda i vårt eget liv. Den är helt förenad med visdomen ovanifrån som är ren, fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter (3:17)

Följa Kristus

Om vi har hört den gode herdens röst i vårt hjärta säga: "Följ mig!" Ja, då är det en så stor utkallelse att allt här i livet måste vika undan för denna röst. Om vi har något vid sidan av, så är vi inte lämpade för himmelriket.

Trons anda

(Trons anda) är en entusiastisk anda full av frid och glädje. Den litar helt och hållet på undrets Gud och hans ord och gläder sig i fullkomlig vila. Den har kastat in hoppets ankare i självaste himlen och inte i något på jorden. Därför kan den inte bli besviken eller modlös. Den håller sin ägare uppe på hög och helig grund. Den ser härligheten bakom sjukdom, lidande, nöd och talar trons ord till sig själv och till andra.

Citaten är hämtade från följande artiklar i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter": "Dette er dagen", "Bekymring", "Andliga israeliter", "Mildhet", "Ransak dere selv", "Overgitt dem budene", "Den sannhet som er i oss", "Hva kommer det ved deg?", "Følg du meg!" och "Troens Ånd".
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway | brunstad.org

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.