10 uppmuntrande ord till dem som kämpar trons goda kamp

10 uppmuntrande ord till dem som kämpar trons goda kamp

I dag är en fin dag för att förnya vår pakt som kristna på, och för att sätta mål för vår framgång.

 1. Vandra endast rakt fram på Guds väg. Se dig inte tillbaka som Lots hustru. Fortsätt med att säga ja till Jesus, för han är större än alla erkännanden. Glöm det som är bakom dig och jaga efter det som ligger framför, och skynda dig mot skatten som väntar även på dig i himlen.
  (Fil 3:12-14; Matt 6:20)
 2. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden ty Guds rike består i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. In i detta rikes djup leder Guds Ande oss, så att frid flyter till dig som en ström och din rätt som havets vågor.
  (1 Joh 2:15; Kol 3:1-2; Rom 14:17; Jes 48:18)
 3. Stå aldrig emot Guds Ande. Låt dig alltid föras och ledas av honom, för han kan vägleda dig till hela sanningen.
  (Joh 16:13)
 4. Frukta inte om du hamnar i eldprövningar. Guld luttras i eld. Elden ska inte bränna dig och strömmen ska inte dränka dig.
  (1 Petr 1:6-7; Jes 43:2)
 5. Sök alltid näring för det andliga livet. Näring till livet i anden består av liv och frid, för Andens sinne är liv och frid.
  (Rom 8:6)
 6. Lyssna noga på Guds Sons röst, så att du tydligt kan höra skillnaden på rösten till herden och rösten till den lejda.
  (Joh 10.11-12, 27)
 7. Nöj dig inte med bara lite religiöst utvändigt, och lika världslig invändigt. Fly sådant oförstånd. Segla alltid med ren flagga, och stå aldrig i unionsförhållande med världen. Här krävs det att man är radikal för Kristus och Belial, Gud och världen, kan aldrig förenas.
  (2 Kor 6:14-17)
 8. Skäms aldrig för Jesu namn utan sjung ut det, så att din frimodighet kan ökas och belöningen bli stor.
  (Rom 1:16)
 9. Saknar du vishet från Gud, så be om att få den, för han ger gärna utan att anklaga. Umgås med Gud om du vill lära av honom, för man blir som dem man umgås med.
  (Jak 1:5; Jak 4:8)
 10. Fortsätt att säga ja till Jesus och nej till dig själv och nej till världen. Om du gör det blir ditt tal endast ja och nej, och du vet att allt utanför detta är av djävulen.
  (Matt 5:37)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.