12 bibelverser som bevisar att Jesus var en människa som vi kan efterfölja

12 bibelverser som bevisar att Jesus var en människa som vi kan efterfölja

Några verser som visar vem vår Frälsare egentligen var.

En liten samling bibelverser som visar vem vår Frälsare egentligen var.

Vi kan läsa i Bibeln att Jesus valde att komma ned till jorden som en människa, trots att han var Guds Son. Det står att han hade en mänsklig natur och en mänsklig vilja, men att han segrade och aldrig syndade. På grund av detta segrande liv kunde han övervinna döden. I dag sitter han på sin Faders högra sida i himlen.

Som kristna är detta av största betydelse för oss. I och med att han segrade som människa, som vi är, innebär det att även vi kan leva samma liv som han levde under sin tid här på jorden. Det är helt möjligt att följa Kristus i sanning! Om vi följer efter honom, så kommer vi även dit där han är!

Här följer 12 bibelverser som bevisar att Jesus var en människa som vi är och som vi kan efterfölja.

Jesus blev frestad i allt liksom vi

"Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd." Hebr 4:15.

Jesus hade en egen vilja, som han förnekade

"Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din." Luk 22:42.

Jesus uppmanar oss till att efterfölja honom på självförsakelsens väg

"Jesus sade till sina lärjungar: ‘Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.'" Matt 16:24-25.

Jesus växte och utvecklades andligt

"Och Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor." Luk 2:52.

Guds Ande vittnar om att Jesus kom i köttet

"Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen." 1 Joh 4:2-3.

Jesus ödmjukade sig och kom i mänsklig gestalt

"Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset." Fil 2:5-8.

Aposteln Paulus skriver om "människan Jesus Kristus"

"Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne, och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel – jag talar sanning och ljuger inte – till hedningarnas lärare i tron och sanningen." 1 Tim 2:5-7.

Jesus kallar sig själv människa

"De svarade honom: ‘Vår fader är Abraham.' Jesus sade: ‘Om ni vore Abrahams barn, skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen, som jag har hört av Gud. Så handlade inte Abraham." Joh 8:39-40.

Jesus måste kämpa och vara lydig för att frälsas från döden

"Medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom […]" Hebr 5:7-9.

Jesus öppnade vägen för oss

"I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek." Hebr 6:19-20.

Jesus blev "lik sina bröder"

"Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas." Hebr 2:14-18.

Bibeln säger att vi ska följa i Jesu fotspår

"Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade." 1 Petr 2:21-24.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.