12 livsomvälvande citat av Johan Oscar Smith

12 livsomvälvande citat av Johan Oscar Smith

Läs dessa tolv citat av Johan Oscar Smith som garanterat kommer att göra ett djupt intryck på ditt liv.

Johan Oscar Smith var en gudfruktig man med visdom och djup insikt i Guds ord. Vi kan få en liten glimt av denna visdom genom att läsa några citat av honom nedanför. Små utdrag som detta, hämtade från hans böcker, tal och dagliga samtal, visar inte bara ett djupt andligt liv i Kristus, utan även en djupt rotad ödmjukhet och fattigdom i anden.

Sanning

Sanning omger den person som använder den. Ingen kan fånga honom i en lögn. På samma sätt som att sanningen är frigörande så är den som alltid vandrar i sanning frigjord. En liten lögn ger mörkrets makter möjlighet att ta oss, men sanningen jagar dem långt bort.

Rättfärdighet

Det är få som vet vad rättfärdighet är. När man gör något dåraktigt är det rättfärdig att man får lida för det. När man syndar är det rättfärdigt att möta konsekvenserna utan att klaga. Det är rättfärdigt att säga det man menar när man umgås med andra. Den som hungrar och törstar efter rättfärdighet ska bli mätt och det att mättas med rättfärdig är inte lite.

På korset och vid foten av korset

De som tillhör Kristus har korsfäst sitt kött med dess lustar och begär, men det kan man inte göra vid korsets fot. De som korsfäste honom stod också vis korsets fot. Man känner ingen smärta i köttet av att stå där, men när man är korsfäst tillsammans med Jesus så får man även dela hans lidande.

Höra och göra

Jakob säger att man bedrar sig själv om man endast hör ordet och inte gör det. Hur många lever inte i denna dårskap hela sitt liv, som hör och hör men aldrig gör som de hör.

Ta vara på hans gärningar

Gud fyller hjärtat med Ande och nitälskan för att utföra en gärning – antingen i skrift eller tal. När gärningen är utförd ligger en fridfull vila kvar. Vi behöver inte knuffa oss förbi varandra, eftersom Gud har lagt alla gärningar så att vi inte seglar in i varandra. Vi behöver bara ta vara på hans gärningar.

Falsk frihet

På grund av falsk frihet försöker man att sätta ihop en lära som säger att man inte behöver lida. En sådan lära är den att ”Jesus har gjort allt” och att vi av den orsaken slipper att göra något som går emot köttet och egenviljan. Att håna människor och säga att de trälar när de försöker leva gudfruktigt tillhör också falsk frihet.

Förtappelse

Förtappelsen kommer fram när det hjärtat har litat på förgås och det eviga väsen blir kvar med tomheten, som egentligen borde ha varit fyllt av Gud själv. Därför handlar det nu för Gud att vända sinnet bort från det ytliga som förgår och in mot livets ursprung, det som förblir på samma sätt som själen förblir…

Inre kamp

Invändigt liv och invändiga fiender att bekämpa, besegra och förinta. Vårt livs invändiga fiender är de krafter som vill skingra sinnet genom att leda uppmärksamheten mot det ytliga. Dessa fiender är därför olika sorters begär som vill skingra det fokuserade sinnet och få det att hålla fast i ytliga saker som kommer att förgå.

Trons strid

Vi kan aldrig gå från mörker till ljus och från Satans makt till Gud utan stora kamper och trons goda strid. För allt ljus kommer inte på en dag. Det krävs stor trofasthet för att få mera ljus.

Långmodighet

Den långmodige håller ut där andra ger upp. Han tänker alltid på hur långmodig Gud själv har varit mot honom själv och räknar Guds långmodighet som frälsning. Långmodighet håller ut när ingen annan kan hålla ut och hoppas alltid på ett lyckat resultat till sist.

Använd din tid

Man kan göra mycket mer om man ansträngde sig lite mer. Du måste kontrollera din egen person. Se hur du använder din tid! Se hur du lyssnar! Se hur du ordnar med allt du har med att göra, så att Gud kan se ner på dig med välbehag. Sök Guds ära i allt du gör.

Trofasthet i ljuset

Om man vandrar i ljuset utan att ta vara på omsorgen så går ljuset till spillo. Gud ger oss inte ljus för ljusets skull, utan för det som ska uträttas i ljuset…

Citaten är hämtade från publicerade artiklar i församlingens tidskrift ”Skjulte Skatter”

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norge | brunstad.org

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.