14 verser som bevisar att Gud vill att vi ska segra över synden

14 verser som bevisar att Gud vill att vi ska segra över synden

Här följer ett urval av bibelverser om Guds härligaste löfte till oss, nämligen seger över synd!

Här följer ett urval av bibelverser om Guds härligaste löfte till oss, nämligen seger över synd!

Bibeln lovar tydligt seger över synd till trofasta lärjungar. Med andra ord vill Gud att hans tjänare helt och hållet ska upphöra med att synda! Trots detta evangeliums tydlighet missförstås detta ofta eller till och med ignoreras. Vi har här samlat några av de tydligaste verserna vi kunde hitta som bevisar, bortom allt tvivel, att Gud vill att vi ska bli fria från synd!

Matteusevangeliet 5:48

Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig

Romarbrevet 6:12-14

Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lemmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden

Romarbrevet 8:12-13

Vi har alltså skyldigheter, bröder, men inte mot vår onda natur, så att vi skall leva efter köttet. Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva

1 Korintierbrevet 15:34

Nyktra till på allvar och synda inte

2 Korintierbrevet 2:14

Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft

Kolosserbrevet 3:5

Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan

Hebreerbrevet 2:17-18

Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas

Hebreerbrevet 4:15

Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd

1 Petrusbrevet 2:21-22

Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun

1 Petrusbrevet 4:1

Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda

2 Petrusbrevet 1:10

Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla

1 Johannesbrevet 3:3

Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren

1 Johannesbrevet 3:6-7

Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig

Uppenbarelseboken 3:21

Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.