15 citat av Elias Aslaksen för en sökande kristen

15 citat av Elias Aslaksen för en sökande kristen

Som en av huvudpelarna i Brunstad Christian Church var Elias Aslaksen den perfekta medarbetaren för Johan Oscar Smith, med en unik talförmåga på mötena.

Som en av huvudpelarna i Brunstad Christian Church var Elias Aslaksen den perfekta medarbetaren för Johan Oscar Smith, med en unik talförmåga på mötena.

Aslaksen var en begåvad talare och skicklig med ord, men det var inte detta som gav hans ord sin djuphet. Det var snarare en djup ödmjukhet och ett liv i Gud som inte gick att dölja. Dessa citat visar en liten del av visheten och livet som han hade fått del av.

Läs mer om Elias Aslaksen {link=/no/Tett-pa-livet/Biografi/Mon-hva-det-blir-av-denne-mann här.}

Varför vara kristen?

Att vara kristen är det enda som kan göra alla människor, oavsett hur olyckliga och eländiga de än är, helt lyckliga.

Be oavbrutet

Vill du ha liv och ännu mer liv, mer och mer, ständig framgång, mer och mer rening och luttring, tydligare avbild av Kristus – vill du hela tiden vidare framåt, steg för steg, så be och be, be oavbrutet!

Gud ger den ödmjuke nåd

Ödmjukhet är grundlagen för all frälsning, och nu ser jag det helt tydligt och levande att det i djupaste förståelse inte handlar om något annat. Gud ger den ödmjuke nåd och det människor tycker och tänker om mig spelar ingen roll. Den stolta eller högmodiga eller övermodiga eller självkloka får Gud till motståndare.

Ödmjukhetens lag

Den som sig själv – frivilligt går ned av egen drift – skal upphöjas. … Är man väldigt lite ödmjuk, lyckas det väldigt lite och är man extra ödmjuk, går det extra bra.

”All ödmjukhet och allt saktmod”

Det finns inga överdrifter i Skriften… ”All ödmjukhet och allt saktmod” – då är man rotad och grundfäst i ödmjukhet och saktmod, då är det så att man helt enkelt inte kan något annat än att vara ödmjuk och saktmodig.

Lydig utan att förstå

Några uppfattar lydnad som så att när de själva, personligen, blir eniga med det som står i Bibeln, då gör de det. Men det är ju inte lydnad att göra det jag själv förstår. Då gör jag ju det jag förstår.

Trångmål och prövningar

Trångmål och prövningar är något av det nyttigaste som finns i hela det kristna livet, eftersom alla trångmål och prövningar visar oss med fullkomlig tydlighet, det övertygar oss helt och fullt hur det står till med oss. …Sanningen är alltså den att Gud inte sänder oss svårigheter. Då kan man kanske säga: Är inte trångmål svårigheter då? Nej, tvärtom! Det är en hjälp till att se vart vi står.

Inga svårigheter!

Svårigheter är något vi skapar själva, genom att vi inte tar det som Bibeln lär oss – och Bibeln lär oss hur Gud vill att vi ska ta det i alla möjliga slags situationer. Och när vi gör det, finns det aldrig några svårigheter.

Tro har ingenting med att försöka göra

När vi säger att vi ska försöka, så är det samma sak som vantro, för det betyder att det kanske lyckas eller kanske inte – och det är hundra procent vantro.

Levande tro

Tron på livets ord är den starkaste makt som existerar i universum.

Alla ting samverkar till gott

Det går inte an att sörja. Det är helt omöjligt att sörja. Jag tror på Rom 8:28, därför går det bara inte. Det är en omöjlighet. Att tro på Rom. 8:28 är det samma som att vara överlycklig hela tiden, dag som natt i alla möjliga förhållanden, trångmål och annat.

Lycka

Bibeln handlar alltså om att bli fullkomligt lycklig, inte bara på medgångens dag. Då är även ogudliga folk blida och sjunger. Utan ständigt – på motgångens dag, på trångmålets dag – alltid – utan undantag.

Döm inte

Och så lyder Jesu ord: Döm inte. Det står inte: Döm inte för hårt, och var inte för benägen till att döma, och var inte så snabb till att döma. Det står inte något om det där. Det står: Döm inte – INTE – basta. Inte överhuvudtaget, utan undantag, det är Guds ord, det är Jesu ord.

Frihet från att synda (Joh 8:31-36)

Att synda, eller att göra synd, det är att göra det man i förskott vet är mot Guds ord och vilja. Det är att falla för frestelsen. Det kommer fram klart och tydligt i denna text att Kristus vill befria oss från detta – helt och hållet. Och detta blir i sin tur det samma som att leva ett segrande liv, och en härligare frihet kan vi inte föreställa oss, Att alltid segra! Aldrig synda!

Alltid seger (2. Kor 2:14)

Det är ju precis det samma som: Aldrig nederlag! Aldrig falla i synd! Aldrig ge efter för frestelsen till någon synd överhuvudtaget! Vilken befrielse! Vilken välsignelse! Så välsignar Gud var och en som är helhjärtad och ödmjuk i hjärtat.

Citaten har hämtats från böckerna ”Elias Aslaksens sista tal”, ”Guds vägar till himlen”, ”att vara kristen”, ”Välsignelsens evangelium” och ”Äkta frihet”
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway | brunstadchurch.us

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.