16 orsaker till att du aldrig behöver tappa modet i svåra tider

16 orsaker till att du aldrig behöver tappa modet i svåra tider

Denna samling av bibelverser ger dig uppmuntrande ord till när du går igenom prövningar.

6 min ·

Räkna det för den största glädje i svåra tider!

I Jak 1:2-4 står det: "Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende."

Hur kan vi räkna svåra tider som största glädje? Hur är det möjligt att förbli i tron när man upplever att prövningar är svåra att bära? Det är dessa uppmuntrande löften som bara finns i Guds ord, som ger oss mod och förstärker vår tro. Om vi verkligen tror på dessa bibelverser, har vi alltid kraft i svåra tider och vårt hopp kommer aldrig att svikta.

 • "Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem. Ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig." 5 Mos 31:6.
 • "Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag." Fil 1:6.
 • "[…] Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." Matt 28:20.
 • "All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit." 1 Petr 5:10.
 • "Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut." 1 Kor 10:13.
 • "Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete.Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder." Luk 22:31-32.
 • " Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid." Hebr 4:14-16.
 • "Överlämna din väg åt Herren, förtrösta på honom, han skall göra det." Ps 37:5.
 • "Se, jag är Herren, allt kötts Gud. Skulle något vara omöjligt för mig?" Jer 32:27.
 • "Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa." Joh 14:26-27.
 • "Kasta din börda på Herren, han skall uppehålla dig. Aldrig skall han låta den rättfärdige vackla." Ps 55:23.
 • "Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror. Sela." Ps 46:2-4.
 • "Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft." Ef 6:10.
 • "Herre, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud, min tillflykts klippa, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn." Ps 18:3.
 • Guds ord ger mod

Guds ord är som balsam för ett hjärta som kämpar i en prövning. Att läsa Guds ord och tro på att dessa löften gäller dig, att Gud älskar dig personligen, och har ett personligt intresse i att se att det går bra för dig och att hjälpa dig genom alla de svåra tiderna, varje situation, ger största möjliga tröst.

Dessa bibelverser är som livbojor att klamra sig fast vid på ett stormigt hav. De håller dig flytande. De är som en fyr i fjärran som visar att trygghet och frälsning är nära. Guds nåd är tillräckligt för oss alla, så att ingen storm kan välta oss. Vi är i trygga händer, och vi kan komma igenom varje storm, alla våra prövningar, med förstärkttro istället för tvärtom. Som Petrus skriver:

 • "Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig." 1 Petr 1:6-7.

Vi kan lyfta vår blick över situationen och de svåra tiderna, och se uppåt. Vårt hopp är evigt.

 • "Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt." 2 Kor 4:17-18.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.