25 anledningar till att se fram emot evigheten

Gator av guld är bara början…

Skriven av Kate Kohl
25 anledningar till att se fram emot evigheten

Har du någon gång tagit dig tid till att fundera på hur det kommer att vara i evigheten? Vi vet om de vanliga beskrivningarna som gator av guld, klart ljus osv. Sanningen är att vi inte på något sätt med vårt mänskliga sinne kan begripa vad Gud har planlagt för oss. Det kommer att bli fantastiskt, fast på ett sätt som vi inte ens kan föreställa oss.

Kanske det bästa med evigt liv blir att få en odödlig och oförgänglig kropp (1 Kor 15:50-58). En kropp utan mänskliga begränsningar. Ingen egoistisk människonatur. Ingen frestelse till att synda. Ingenting som kan skada mig själv eller någon annan. Frihet till att tjäna Gud utan begränsningar. Vi kommer att ha gudomlig natur! (2 Pet 2:4)

Här är en lista över saker som jag ser fram emot. Många av punkterna har sin uppkomst i Skrifterna; andra är bara sådant som jag tror när jag tänker på den perfekta harmonin och godheten som kommer att finnas där (läs hela Uppenbarelseboken 21 och 22). Allt detta blir sant för att det alltid är Guds fullkomna vilja som kommer att utföras. Det är värt att vara trofast för allt det här.

 1. Odödlighet (Upp 21:4)
 2. Ingen död, smärta, sorg, tårar eller gråt (Upp 21:4) (Jes 60:20)
 3. Att vara lik Jesus (1 Joh 3:2)
 4. Alltid vara med Honom (1 Tess 4:17)
 5. Ett liv i härlighet med frid och glädje
 6. Bara välvilja
 7. Rätt tid, rätt plats, rätt person, rätt sätt, rätt mängd
 8. Andliga, himmelska kroppar (Fil 3:20-21) (1 Kor 15)
 9. Omgivningar av härlighet (Upp 21)
 10. Ingen trötthet, ingen natt, ingen sömn (Upp 21:25)
 11. Ingen sjukdom (Upp 22:2)
 12. Fullkomlig gemenskap
 13. Inget gnisslande ljud
 14. Inget motstånd
 15. Ingen friktion
 16. Ingen motsägelse
 17. Ingen olydnad (Upp 21:27)
 18. Allt med blixtens hastighet (Matt 6:10)
 19. Allt i fullkomlig frid och vila
 20. Inget fel
 21. Ingen otrohet (Upp 21:27)
 22. Inget svek
 23. Inget tvivel om något alls
 24. Aldrig sviktande kärlek
 25. Inte ens en förmaning eller tillrättasättande, ännu mindre någon tuktan; grunden för det är borta för evigt!

Låt oss använda möjligheterna vi har i det här livet för att kämpa mot synden som talar till oss genom vår mänskliga natur. Det är genom den här kampen som vi får gudomlig natur. Det är så vi får uppleva Guds enorma godhet och härlighet.