25 bibelverser för kristna som lider av ensamhet

25 bibelverser för kristna som lider av ensamhet

Du är inte ensam om att känna sig ensam. Många lider under denna känsla av isolering. För dem som litar på Gud finns det hjälp att få.

Detta är inte en artikel för "kristna singlar". Ensamhet kan man känna under vilka omständigheter som helst och i vilken ålder som helst. Till och med när man är omringad av människor, befinner sig i ett förhållande eller har många vänner och bekanta. Ensamhet är känslan av att sakna meningsfulla mänskliga band, vara missförstådd, inte passa in, osv.

Intressant nog så säger inte Bibeln något direkt om ensamhet. Men det betyder inte att vi inte kan använda oss av Skriften för att hjälpa oss hantera dessa känslor. Här tar vi fram några effektiva sätt att göra just det.

1. Få en himmelsk vision

Fyll inte din ensamhet med tomma och meningslösa saker som lurar din själ och bara gör känslan av ensamhet starkare. Till och med saker som inte nödvändigtvis är onda, kan skada dig genom de reaktioner de får fram i dig.

Sök efter himmelsk tillfredsställelse, istället för att söka efter det i jordiska saker.

Se fram till belöningen. Oavsett om du "känner" dig ensam, så vet du att din tid på jorden är temporär och att Gud finns där för att hjälpa dig. Till slut får du vara med din frälsare i evigheten och känna gemenskap med honom och de heliga.

2 Kor 4:17

"Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet."

Ps 17:15

"Men jag skall se ditt ansikte i rättfärdighet, jag skall mättas av din åsyn när jag vaknar."

Kol 3:1-4

"Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom."

2. Lita på Gud och sök efter ett meningsfullt band med Honom

Gud är trofast. Han är där, oavsett hur du känner dig, om alla lämnar dig eller hur ensam du än känner dig. Han älskar dig mer än du någonsin kan förstå. Det låter kanske som en kristen kliché, men det är verkligen sant att ditt förhållande till Gud kan uppfylla alla dina behov. Sök honom så får du personligen uppleva hans kärlek till dig.

Jes 49:16

"Se, på mina händer har jag upptecknat dig."

Ps 139:7-10

"Vart skall jag gå för din Ande,
vart skall jag fly för ditt ansikte?
Om jag far upp till himlen, är du där,
bäddar jag åt mig i dödsriket, är du där.
Tar jag morgonrodnadens vingar,
gör jag mig en boning ytterst i havet,
skall också där din hand leda mig
och din högra hand fatta mig."

Ps 16:11

"Du visar mig livets väg. Jag mättas av glädje inför ditt ansikte, av ljuvlighet på din högra sida för evigt."

Jes 58:11

"Och Herren ska alltid leda dig,
han ska mätta dig i ödemarken
och ge styrka åt benen i din kropp.
Du ska vara som en vattenrik trädgård
och likna en källa vars vatten aldrig sinar.

Matt 6:33

"Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också."

Fil 4:19

"Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver."

Jak 4:8

"Närma er Gud, så ska han närma sig er."

Jos 1:5-6

"[…] Så som jag var med Mose, så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Var stark och frimodig, […]"

Ps 121:7-8

"Herren ska bevara dig från allt ont,
han ska bevara din själ.
Herren ska bevara din utgång och din ingång,
från nu och till evig tid."

Jes 41:10

"Var inte rädd, för jag är med dig,
se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud.
Jag styrker dig,
jag hjälper dig,
jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand."

Jes 43:1-2

"Var inte rädd, för jag har återlöst dig,
jag har kallat dig vid namn,
du är min.
Om du går genom vatten är jag med dig,
eller genom strömmar så ska de inte dränka dig.
Om du går genom eld ska du inte bli svedd,
lågan ska inte bränna dig."

Matt 11:28

"Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila."

1 kor 10:13

"Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg, så att ni kan härda ut."

3. Arbeta för meningsfulla band istället för att vänta på att de ska komma till dig

Det kan vara lätt att se sig själv som ett offer, tänka att ingen annan har det lika svårt som man själv har det eller att tro på alla orsaker som Satan matar oss med och därmed hänge sig helt i självmedlidande. Istället för att vältra sig i sina känslor när frestelsen för det kommer, är det bättre att övervinna dem och gå ut och göra något med och/eller för andra. Detta bygger upp kärlek, brödraskap och gemenskap.

Gal 6:2

"Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag."

Joh 15:13

"Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner."

Fil 2:3-4

"Sök inte konflikt eller tom ära. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras."

1 Joh 1:7

"Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd."

4. Kristi kropp

Kristi kropp är det bästa motgiftet mot ensamhet Alla de som följer Kristus och har blivit döpta i samma Ande är en del av Kristi kropp. I denna kropp blir vi till ett oavsett våra olikheter. Vi har gemenskap i Anden även när vi är ensamma. Vi har samma sinne, samma ande, samma syfte och samma mål. Gud ser till att du hittar din plats och tjänst i Kristi kropp, om du hänger dig själv till att bygga upp den genom personlig trofasthet.

Rom 12:5

"Så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar."

1 kor 12:12

"Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus."

1 Kor 12:26

"Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra delarna med den."

Ef 2:19-22

"Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren, och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom Anden."

Ef 4:11-13

"Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet."

Med Gud vid vår sida och hans Ande för vägledning kan vi navigera ensamhetens vatten och uppnå vila och frid som fås när man ger upp alla ansträngningar för att tillfredsställa sina egna mänskliga begär och ger sig själv helt till Gud.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.