29 bibelverser för kraft att stå emot frestelser

29 bibelverser för kraft att stå emot frestelser

Dessa bibelverser ger dig redskapet du behöver för att segra över alla frestelser. Frestelse får aldrig föda synd!

Frestelse är en del av livet. Vi blir frestade till att synda så länge vi har synd i kroppen. Alla frestelser är egentligen en möjlighet till att segra över synden! Med Guds ord som vapen kan vi alltid stå emot frestelse!

Här följer ett urval av bibelverser om frestelse som visar oss hur vi kan segra, och löftena vi får som ett resultat av att segra över frestelsen!

Tro att Gud har en utväg för dig. Frestelse blir inte synd förrän du är enig med den, och därför blir motstånd mot synden även utvägen för den. Stå emot frestelse och bli en segrare!

"Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död." Jak 1:14-15.

"Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut." 1 Kor 10:13.

Använd kraften i den helige Ande. Det är kraften du behöver för att stå emot helt till slutet:

"Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill." Gal 5:16-17.

"De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. […]" 2 Kor 10:4.

Få Guds ord in i ditt hjärta innan du frestas, så att du har det när du behöver det:

"Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte skall synda mot dig." Ps 119:11.

"Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp." Ef 6:10-11.

"Hur kan en ung man bevara sitt liv rent? När han håller sig till ditt ord." Ps 119:9.

Kom ihåg din pakt med Gud:

"Hur skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud?" 1 Mos 39:9.

"Jag slöt ett förbund med mina ögon: att aldrig se på en ung kvinna." Job 31:1.

Älska Jesus mer än dina lustar:

"Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud." Joh 14:15.

"Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus." Fil 3:8.

Älska rättfärdighet:

"Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet." 1 Tim 6:11.

"Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade." Matt 5:6.

Se synden som du frestas till som något värdelöst, uselt och outhärdligt syndigt:

"Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn." Kol 3:6.

"Ni som älskar Herren, hata det onda. Han bevarar sina frommas själar, ur de ogudaktigas hand räddar han dem." Ps 97:10.

Stå emot Satan. Jesus visar oss exakt hur vi kan göra det: genom att använda Guds ord:

"Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er." Jak 4:7.

"Då sade Jesus till honom: ‘Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.'" Matt 4:10.

Håll dig nära Jesus:

"[…] Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas." Hebr 2:14:18.

"Allt förmår jag i honom som ger mig kraft." Fil 4:13.

Kom ihåg att Kristus bor inom dig, och att du redan är död för synden! Synden ska inte härska över dig:

"Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär." Rom 6:11-12.

"Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig." Gal 2:19-20.

Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen." 1 Joh 4:4.

Be! Gå till nådens tron för att få hjälp (kraft till att segra) i rätt tid, när du blir frestad:

"Synden skall inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen utan under nåden." Rom 6:14.

"Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid." Hebr 4:16.

Följ Jesu exempel:

"Medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest." Hebr 5:7.

Vet att kampen redan är vunnen, så länge du håller ut och står emot frestelsen helt till änden:

"Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag." Fil 1:6.

"Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom." Jak 1:12.

Kom ihåg att seger leder till en djupare gemenskap med andra troende. Vi kämpar för varandra, så att Kristi kropp kan byggas: 

Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden." 1 Petr 5:8-9.

"Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning." Hebr 11:25.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.