30 bibelverser om hopp för unga kristna

30 bibelverser om hopp för unga kristna

Gud har gett oss enorma löften. Ladda upp med Bibeln om hoppet har börjat sina.

"Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden." 1 Petr 1:3-5.

Vi har ett fantastiskt hopp. Men ibland kan livet "komma emellan" och göra det svårt att hålla fast i detta hopp. Det finns många bibelverser om hopp som uppmuntrar oss och påminner oss hur mycket vi har att hoppas på!

Vårt hopp är att vi blir som Jesus och får vara med honom för evigt efter att vi har levt detta liv för honom. Det är det vi lever för.

Det kräver att vi inte fokuserar på jordiska saker, utan riktar blicken mot det himmelska.

"Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden." Kol 3:1-2.

Ibland kan det vara svårt att göra det när jordiska bekymmer hotar att kväva vårt hopp och dra oss ner på en jordisk nivå. Vi vet att vi har ett bättre hopp än det! Detta är en samling av bibelverser om hopp, som kan användas som vapen till att kämpa ner alla sådana hot, och hjälpa oss att se bortom denna värld och in i evigheten.

"Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga." Ef 1:18.

"Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet.  Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt." 2 kor 4:17-18.

Vad är vårt hopp?

Att vi ska få evigt liv

Hoppet gör oss inte besvikna under vår vandring, och det kommer heller inte att göra oss besvikna när det uppfylls och vi får vandra med honom och se honom som han är.

"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv." Joh 3:16.

"Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss." 1 Joh 5:13-14.

"Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv." Gal 6:8.

Att vi blir Kristus lik

Vi renar oss själva, helgas och gör framgång tack vare vårt hopp. Hoppet är det som får oss att ta varenda steg på vägen.

"Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren." 1 Joh 3:2-3.

"Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder." Rom 8:28-29.

"Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom." Rom 8:16-17.

För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp." Kol 1:27.

Löften som hjälper oss att hålla fast i vårt hopp

Hopp gör att vi inte blir modfällda och ger upp, eftersom vi har något att fortsätta för.

"Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag." Fil 1:6.

"Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus." Fil 3:13-14.

"Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår." Rom 8:18.

"All nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han skall upprätta, stödja, styrka och befästa er, sedan ni en kort tid har lidit. 1 Petr 5:10.

Guds tankar för dig när ditt hopp hotar att svikta

"Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp." Jer 29:11.

Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig." Jes 43:1-2.

"Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet." Klag 3:22.

"Var starka och frimodiga, var inte rädda eller förskräckta för dem. Ty Herren, din Gud, går själv med dig. Han skall inte lämna dig eller överge dig." 5 Mos 31:6.

"Men när Guds, vår Frälsares, godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den helige Ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår Frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och, som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet." Tit 3:4-7.

"Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta." Jes 40:31.

"Men välsignad är den man som förtröstar på Herren, den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt." Jer 17:7-8.

Vårt hopp

"Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt." Rom 8:24-25.

"Och det hoppet bedrar oss inte, ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss." Rom 5:5.

"Lagen åstadkom ju inte något fullkomligt. Men ett bättre hopp har kommit, och genom det träder vi fram inför Gud." Hebr 7:19.

Detta bättre hopp är:

"Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem." Hebr 7:25.

"Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft." Rom 15:13.

"Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp." Gal 5:5.

"Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus, och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av." Hebr 3:6.

"Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser." Hebr 11:1

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.