30 bibelverser som djävulen inte vill att du ska veta om

30 bibelverser som djävulen inte vill att du ska veta om

Här är ett arsenal av verser till att besegra Satan varje gång han försöker komma med sina lögner och bedrägeri.

Vi utmanade våra Facebook-följare: “Nämn en bibelvers som djävulen inte vill att du ska veta om.”

Responsen var ganska överväldigande! Vi känner till Satans bedrägeri, och vet att vi alltid kan besegra honom med Guds ord. Guds ord är verkligen en skattkammare full av rustning, kraft och styrka. Vi är absolut inte övergivna till oss själva för att segra över “djävulens listiga attacker”. Gud har utrustat oss med hela sin rustning. Djävulen kan inte stå emot Guds ord.

Utmaningen är egentligen lite “felaktig”. Vi vet ju att Satan helst föredrar att vi inte ser i Guds ord överhuvudtaget. Det finns inte en enda bibelvers som han tycker att vi ska veta om. Trots det är det en bra övning att tänka på verser som har varit ett speciellt bra vapen för oss.

Här följer endast en handfull av bibelverserna som delades på Facebook.

Följer du oss på Facebook? Besök vår sida här! (På engelska.)

Djävulen vill inte att vi ska veta sanningen om honom

“Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.” Jak 4:7.

“Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er.” Rom 16:20.

“Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.” Joh 10:10.

“Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga: “Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.” Upp 12:9-11.

“Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.” 1 Petr 5:8-9.

Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen.” 1 Joh 4:4.

“Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar.” 1  Joh 3:8.

Satan vill inte att vi ska veta att vi inte har något att frukta

“Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.” Jes 41:10.

“Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting skall någonsin skada er.” Luk 10:19.

“Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande.” 2 Tim 1:7.

Han vill inte att vi ska veta om kraften vi har tillgänglig

“Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?” Rom 8:31.

“[…]men han svarade mig: ‘Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.’ Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.” 2 Kor 12:9-10.

“Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.” Fil 4:13.

“Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.” 1 Kor 10:13.

Djävulen vill inte att vi ska veta om vilka löften vi har i Kristus

“Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” Joh 3:16.

“Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.” Kol 1:13-14.

“Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.” Rom 8:1-4.

“Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.” Gal 2:19-20.

“Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” Rom 10:9-10.

“Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.” Rom 5:8.

“Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss.” Ps 103:12.

Läs mer här: Guds underbara löfte till oss

Satan vill inte att vi ska veta om att det finns villkor

“Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.” Matt 7:21.

“Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.” Jak 1:22.

“Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder honom.” Apg 5:32.

Han vill inte att vi ska veta att vi skördar det vi sår

“Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv.” Gal 6:7-8.

“När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död.” Jak 1:15.

“Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?” Matt 16:26.

Djävulen vill inte att vi ska veta vad framtiden består av

“Gläd dig inte över mig, du min fiende. Om jag har fallit, skall jag resa mig igen. Om jag sitter i mörkret, är Herren mitt ljus.” Mika 7:8.

“Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.” Fil 1:6.

“Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.” Jer 29:11.

Beväpnade för att övervinna! Guds ord ger oss alla vapen vi behöver för att stå emot Satan och tillintetgöra hans gärningar. Inte konstigt att han inte vill att vi ska veta om dessa bibelverser! Om vi har förpliktat oss till att tjäna Gud, kommer vi märka att djävulen rasar. Trots detta kan vi vara modiga och slå tillbaka, eftersom vi har löftet om seger – varenda gång! Resultatet är tillit, vila och frid i vår ande, Andens frukt uppenbaras i vårt liv, och vi får del i evigt liv!

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.