4 obestridliga sanningar om Jesus

4 obestridliga sanningar om Jesus

Här följer 4 obestridliga sanningar om Jesus som visar den han verkligen är.

6 min ·

En del människor tycker om att skapa sin egen “Jesus” genom att välja ut verser i Bibeln och ignorera resten, men dessa 4 obestridliga sanningarna om Jesus visar vem han verkligen var. Detta är den Jesus som jag har lärt att känna.

Paulus skriver om en annan Jesus i 2 Korintierbrevet 11:4: “Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl”

Det finns många olika Jesus som predikas idag och ännu fler kristna slåss om vem som har den rätta och vad sanningen är, men är det verkligen så komplicerat för någon som verkligen vill behaga Jesus med sitt liv?

Han frestades som vi

Bibeln talar mycket om hur Jesus blev frestad till att synda på samma sätt som vi är. Det är lätt att tänka att Jesus hade något magiskt, gudomligt tricks som han kunde använda sig av för att förbli utan synd, men det är inte det som står i Bibeln. Jesus fick känna hur det kändes att vara frestad, men han syndade inte bara för det. Det är en av orsakerna till varför han är redo att förlåta. Han vet hur det kändes. Han har upplevt det själv.

Det är endast när jag längtar efter att behaga Gud som jag få se Jesus i Skriften.

Det är denna Jesus som lärde sig lydnad genom sitt lidande (Hebr 5:8) och denna Jesus som säger till mig “Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat.” (Matt 11:29) Det är endast när jag längtar efter att behaga Gud som jag få se Jesus i Skriften.
“Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.” Hebr 2:18.

“Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.” Hebr 4:15.

Han kom för att befria oss från synd

Sanningen om Jesus uppgift på jorden var att han kom för att befria människorna från sin synd. Inte bara förlåta dem för de synder som de satt fast i resten av livet. Han invigde en väg som man kan vandra på lika obefläckad som han vandrade på den.

Detta är den Jesus som jag kan följa efter. Han som inte syndade (1 Pet 2:22) Detta är den Jesus som jag längtar efter att lära av och följa. Den Jesus som kan hjälpa dem som blir frestade. (Hebr 2:18)

Detta är den Jesus som jag längtar efter att lära av och följa. Den Jesus som kan hjälpa dem som blir frestade.

“Jesus svarade: "Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.” Joh 8:34-36.

“Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun.” 1 Pet 2:21-22.

“Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv” 1 Pet 1:15.

Han nitälskar mot synden

Många vill tro att Jesus var snäll, kärleksfull och god, men de glömmer att han var oerhört radikal och nitälskande mot synd. De glömmer att Jesus sa till Petrus “Vik bak mig Satan”, kallade fariséerna ”vitkalkade gravar”, och körde ut försäljarna från templet med en piska. Jesus i Bibeln var radikal och längtade efter att rensa världen från synd.

Jesus är ett perfekt exempel på att ”älska syndaren, men hata synden”. Faktum är att hans hat mot synden och det fördärv som den för med sig måste ha varit lika stark som hans kärlek till oss. Han vet ju hur skadlig den är och hatar att se sina älskade bröder och systrar på jorden lida.

Jesus längtar även efter att vi ska bli lika nitälskande och radikala mot synden. Denna punkt är så allvarlig och viktig att Jesus till och med förväntar sig att vi ska klippa av alla band som hindrar oss från att få samma nitälskan och brinnande hat för synden.

Faktum är att hans hat mot synden och det fördärv som den för med sig måste ha varit lika stark som hans kärlek till oss

Den Jesus som jag tror på är radikal mot synden och längtar efter att befria mig från den, men för att kunna göra det måste jag vara villig att erkänna sanningen om mig själv, att det inte finns något gott i mitt kött, så att Jesus kan arbeta med en nedbruten och ångerfull ande. (Ps 51:17)

“Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd.” Luk 12:49.

“Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden.” Matt 10:34

Han är mild och ödmjuk

Jesus var mild och ödmjuk och gjorde allt som hans Fader bad honom om. Han tvättade lärjungarnas fötter, han älskade de fattiga och usla, han offrade allt han hade för att tjäna och välsigna andra.

Bara det att han lämnade himlen för att födas som en människa var den ultimata handlingen i ödmjukhet. (Fil 2:7)

“Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.” Matt 11:29. Denna mildhet och ödmjukhet som Jesus hade var inte svaghet, utan snarare en form av styrka. Om vi lär oss av Jesus att vara ödmjuk så som han var ödmjuk finner vi ro för våra själar genom seger över den synd som plågar oss.

Detta är den Jesus som jag känner. Det är detta Kristi liv som har fängslat mig och gjort mig gamla liv ovärdigt att leva. Jag tackar Gud för att jag har hittat skatten på åkern som var värd att sälja allt jag hade för. (Matt 12:44) Jag tackar Gud för att jag känner Jesus Människosonen.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.