4 saker alla borde veta om ödmjukhet

4 saker alla borde veta om ödmjukhet

Är din förståelse om biblisk ödmjukhet korrekt?

9 min ·

Det kan råda stor förvirring runt ödmjukhet. Ofta associeras ödmjukhet med stillhet, underkastelse och tankar om otillräcklighet. Men vad säger Bibeln egentligen om det?

Här följer fyra bibliska punkter som alla kristna borde veta om ödmjukhet.

1. Ödmjukhet betyder underkastelse, men inte dörrmatta

Ödmjukhet och underkastelse går hand i hand. Guds ord uppmanar oss, som kristna, att underordna oss varandra i ödmjukhet. "Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd." 1 Petr 5:5-6.
Genom att underordna sig och "klä oss i ödmjukhet" kan vi skapa frid och enhet med de andra. Vi ska inte vara så stolta och högmodiga att vi inte kan ta emot en tillrättavisning eller förmaning. Vi ska heller inte ha den inställningen att våra åsikter och tankar är bättre än andras. Sådan tankegång leder inte till framgång eller enhet i Kristus.

Detta borde vara vårt fokus: ödmjuka oss själva under Guds vilja och leva för att hålla hans bud, utan att försöka möta kraven och förväntningarna från andra människor.

Men underkastelse och ödmjukhet innebär inte på något sätt eller i någon form att vi ska böja oss för andra människor. Paulus var väldigt tydlig på det att vi ska tjäna Gud och endast Gud. För "ni har blivit köpta och priset är betalt. Var inte slavar under människor."1 Kor 7:23. Han skriver också "Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare." Gal 1:10.
Fast att det är viktigt att underordna sig och ta emot förmaning och förbli ringa i våra egna ögon, ska vi som kristna behaga Gud med våra liv. Vi ska frukta honom och hålla hans ord. Detta borde vara vårt fokus: ödmjuka oss själva under Guds vilja och leva för att hålla hans bud, utan att försöka möta kraven och förväntningarna från andra människor.

2. Ödmjukhet betyder inte att vi är tysta eller passiva människor

"Er prydnad skall inte vara något yttre… utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon." 1 Petr 3:3-4. Gud vill att kristna ska ha en mild och stilla ande. Det är av största vikt att vi är ödmjuka och stilla i vårt inre, så att vi kan höra Guds Ande tala till våra hjärtan under dagen.
Att ha en mild och stilla ande betyder emellertid inte att vi ska vara passiva människor. Gud kräver även handling och nitälskan i våra liv. Jesus säger att himmelriket ska tas med kraft. (Matt 11:12) Alla de som vill ha ett djupare liv med Kristus inser att de både måste vara nitälskande och ödmjuka invändigt. Synd kan inte tillåtas härska i en lärjunges hjärta! Om vi är ödmjuka invändigt, med en önskan om att göra Guds vilja, då gör vi vad som helst för att hålla vårt hjärta och sinne rent. Paulus skriver "Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren." (Rom 12:11) 

Synd kan inte tillåtas härska i en lärjunges hjärta!

Precis som vi alltid ska ha en stilla och mild ande för Gud, så finns det situationer där Gud vill att vi ska vara frimodiga och säga ifrån. Här måste vi som alltid strunta i egen ära, rykte och naturliga förväntningar och lyda Herren i all vördnad. Vi ska inte ifrågasätta vår auktoritet eller förmåga att säga något eller göra något som Gud vill genom oss. Istället ska vi låta Gud använda oss precis som han vill i alla situationer.

3. Ödmjukhet innebär att vi använder våra talanger och förmågor.

"Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en.” Rom 12:3. Att ha en ödmjuk inställning är att tänka förståndigt om sig själv. Detta betyder att vi inte skryter om våra egna prestationer och förmågor, utan snarare erkänner att vår tillräcklighet kommer från Gud i allt. (2 Kor 3:5)
Det betyder inte att vi ska försumma de gåvor och den himmelska kallelse som Gud själv har gett oss. Gud vill göra ett överväldigande och förvandlande verk i oss och genom våra liv! Han har utrustat oss med våra talanger och gåvor och köpt oss med blodet från hans dyrbara Son, Jesus Kristus. (1 Petr 1:18-20)

Ödmjukhet är att använda våra talanger och förmågor med Guds vägledning genom att ge honom äran för det som har presterats i och genom våra liv.

Guds vill kunna använda oss till sin ära och sitt ändamål, vilket är något som vi alla borde vara medvetna om. Ödmjukhet är att använda våra talanger och förmågor med Guds vägledning genom att ge honom äran för det som har presterats i och genom våra liv.

"Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen." 1 Petr 4:10-11.

4. Ödmjukhet är nyckeln till framgång

"Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly från er. Närma er Gud, så ska han närma sig er… Ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja er.
" Jak 4:6-8,10 Gud arbetar efter lagar. Det är en naturlig lag som innebär att om vi ödmjukar oss under Guds mäktiga hand och överger vår vilja och ära, så kommer han att ge oss nåd till att leva ett kristet liv i sanning och upphöja oss i sin tid.
Att vara ödmjuk innebär att ha samma sinnelag som Jesus Kristus. Han existerade i Guds gestalt, men såg inte sin jämlikhet med Gud som något att klamra sig fast vid. Istället tog han en tjänares gestalt och blev lik en människa. "Han ödmjukade sig
 och blev lydig ända till döden; 
döden på korset.
 Fil 2:8.
Jesus är det ultimata exemplet på ödmjukhet. Han värdesatte inte egen betydelse eller ära, utan gav upp det frivilligt i varje situation, så att Guds vilja kunde bli utförd och Gud förhärligad genom hans liv.

Gud följer noga med våra hjärtan och väntar ivrigt på att ge styrka till dem som vill leva till hans ära och härlighet.

Om vi har samma ödmjuka sinnelag och förkastar vårt eget rykte och ära för att istället lyda Guds ord och vilja, så kan vi göra otroliga framsteg i vårt liv som kristen. Gud följer faktiskt noga med våra hjärtan och väntar ivrigt på att ge styrka till dem som vill leva till hans ära och härlighet. "Så säger Herren: Himlen är min tron och jorden min fotapall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, vad för en plats där jag kan vila? Min hand har ju gjort allt detta, så att det blev till, säger Herren. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord." Jesaja 66:1-2.
Gud vill att vi ska vara en av dem med ödmjukt sinnelag och en önskan om att göra hans vilja. Vara en som fruktar hans ord. Vi ska inte vara rika och nöjda med oss själva. Det är stolthet och det hindrar Gud från att utföra ett förvandlande arbete i våra liv. Vi ska snarare vara ödmjuka och tänka smått om oss själva. Då ser Gud oss och ger oss den nåd vi behöver för att göra äkta framgång i vårt liv som kristen.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.