6 otroligt goda skäl att läsa Bibeln

6 otroligt goda skäl att läsa Bibeln

Därför borde du ta upp din Bibel i dag.

6 min ·

Det finns en enorm kraft tillgänglig för oss i Guds ord. Har du använt dig av denna kraft i ditt liv?

Här följer 6 skäl till varför du bör ta upp din Bibel i dag.

1. Den innehåller Guds vilja för våra liv

"Vad är Guds vilja med mitt liv?" Det finns ingen bibelvers som berättar exakt vilket yrke vi bör ha, var vi ska bo eller vem vi ska gifta oss med, men Bibelns förmaningar, riktningslinjer, bud och uppmuntran ger oss trots det väldigt konkreta och ofelbara insikter i Guds vilja för oss i alla livets aspekter.

Paulus skriver: "Hela Skriften är utandad av Gud […]" 2 Tim 3:16. I en del översättningar står det att Skriften är inspirerad av Gud.

Har du någon gång funderat på detta? Bibeln är inspirerad av självaste Gud! Det är hans ord, som innehåller hans visdom, hans godhet, hans intentioner, hans domar, hans hjärta. Har du varit så intresserad av att förstå Guds vilja att du tillbringar tid med hans eget ord?

2. Det är vår näring

Föreställ dig att du går en dag utan att äta något. Och sen en vecka. Och en månad. Du blir gradvis svagare allteftersom tiden går. Kroppen behöver näring för att leva. Samma sak gäller vårt andliga liv.

Det är genom vår ande som vi kan ha kontakt med Gud. Det är vår ande som ska in i evigheten, och den behöver näring för att leva och vara uppmärksam på Guds vilja. Jesus sa: "Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun." Matt 4:4. Han säger även: "Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv." Joh 6:63.

Det är viktigt att vi tillbringar tid med Guds ord, om vi önskar liv och näring för vår ande. Guds ord är en källa till liv! Det innehåller oändligt mycket hjälp och visdom. När det blir läst och lyds i tro leder det oss även till en ofattbar andlig växt.

3. Det ger oss bedömningsförmåga

Hebreerbrevets författare skriver: "Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar." Hebr 4:12.

Som människor är det naturligt för oss att söka vårt eget (Fil 2:21), och därför är det inte lätt för oss att skilja mellan gott och ont. Våra naturliga domar är ofta färgade av egna personliga åsikter, känslor och erfarenheter som går mot Guds goda och fullkomliga vilja.

Guds ord skär genom allt detta och skiljer ut allt egoistiskt i vårt liv, och bestämmer vad som är sanning och rättfärdighet. "Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och likt en slägga som krossar klippan?" Jer 23:29. Guds ord är mäktigt, fullt av auktoritet. Det är ett heligt, tveeggat svärd som skiljer mellan vår vilja och Guds vilja. En eld som slukar orenhet och en slägga som är mäktig till att förinta all synd i vår natur! Vill du inte använda detta ord i ditt eget liv?

4. Det lär oss rättfärdighet

"Hur kan en ung man bevara sitt liv rent? När han håller sig till ditt ord." Ps 119:9.

"Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning." 2 Tim 3:16-17.

Bibeln innehåller all undervisning som vi behöver för att nå fram till ett liv i äkta renhet och rättfärdighet. Den lär oss hur vi kan följa Kristus i sanning. Den innehåller ord och exempel från trons hjältar, profeter, apostlar, Jesus Kristus och Gud själv! Finns det bättre undervisning och instruktion för dem som vill leva ett liv som är välbehagligt för Gud, vår Skapare?

5. Den innehåller makt att segra

Efter att ha bestämt sig för att tjäna Gud av hela hjärtat och avstå från att synda mot honom, upplever vi fortfarande frestelser i våra liv. Jakob säger att vi frestas när vi dras och lockas av vår egen lust (Jak 1:14).

Det är tydligt i Skriften att Satan använder sig av dessa naturliga lustar och begär. Han försöker få oss att vara olydiga mot Guds vija, genom att erbjuda saker som attraherar oss av naturen: ära, rikedom eller tillfredsställelse. Han frestade till och med Jesus, och försökte få honom att ge vika för egoism, stolthet och att söka sitt eget.

Jesus mötte emellertid varje frestelse med en kontring. För varje motangrepp använde han Guds ord. "Gå bort, Satan! Ty det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna." Matt 4:1-11.

Har du också ett motangrepp för varje frestelse du möter i livet? Fyller du dig med Guds heliga ord? Paulus skriver: "Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord." Ef 6:17. Bibeln, Guds ord, är ett vapen. Det är ett svärd som ger oss makt och myndighet till att segra mitt i frestelsen. Varför inte ta upp svärdet i dag?

6. Den är full av Guds löften

Och sist, men inte minst, är Bibeln full av extraordinära löften. Den talar om allt som tillhör den gudfruktiga!

"Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis." Upp 2:7.

Löftena till dem som lever efter Guds vilja är nästan oändlliga. Är du levande intresserad av dessa dyrbara löften? Vill du se vad Gud gör, och kommer att göra, för dem som lever efter hans vilja? Då måste du för allt i världen ta upp Bibeln! Den kommer att berätta för dig om alla löften som kan bli dina, både i detta liv och i evigheten, om du gör Guds vilja.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.