60 skäl till varför Jesus Kristus är mitt allt

60 skäl till varför Jesus Kristus är mitt allt

Om du kan svara “Ja, för mig också!” på alla punkter i denna lista, blir ditt liv också orubbligt!

  1. Han är min frid. – För egen del kan det gärna råda oro och tumult runt omkring mig utan att det berör mig.
  2. Han är min glädje. – Jag behöver ingen annan glädje.
  3. Han är försoning för all min synd. – Alla mina synder har han kastat bakom sig i glömskans hav. Om jag hädanefter skulle råka synda förlåter han mig direkt för det, eftersom även det är sonat.
  4. Han är min helgare. – Han luttrar och luttrar mig så länge jag lever. Hans död är verksam i mig, så att det blir alltmer plats för Kristi liv.
  5. Han är min herde. – Även om ingen annan skulle passa på mig, så gör iallafall han det trofast natt och dag.
  6. Han är min lovsång. – Om det inte finns ett annat skäl för lovsång så är han det iallafall.
  7. Han är mitt kapital. – Annat kapital behöver jag inte. Är det inte tillräckligt, är inget tillräckligt.
  8. Han är min intäkt. – Om den upphör, upphör allt.
  9. Han är min försäkring. – Är inte den trygg, är inget tryggt.
  10. Han är min framtid. – Det är honom jag skådar. Honom som jag går i möte. Då är min framtid ljus och lång. Halleluja!
  11. Han är min enda Herre och härskare. – Han har jag helgat som herre i mitt hjärta. Under honom har jag lagt mig, i full tillit till hans styrelse och till hans befallnings fullkomliga godhet.
  12. Han är min släkt. – Han är min mamma, syster och bror.
  13. Han är min ära. – Ingen annan ära har jag behov för överhuvudtaget. Människorna får gärna vanära och förakta mig så länge jag lever.
  14. Han är min borg, min fästning, min sköld och väktare. – Den är det inte så lätt att storma eller tränga in i. Där är jag trygg.
  15. Han är min mästare. Jag är en lärling. – Även om ingen annan flitigt skulle undervisa mig i sanning, så gör han det iallafall.
  16. Han är min vägledare. – Även om alla andra endast skulle vara pratmakare som själva inte har vandrat på vägen, så att jag kunde lita på deras vägledning, känner han vägen väl.
  17. Han är min hövding. – Även om ingen annan skulle ge mig kraft och lära mig att kriga, så är han en väldig krigsman, hövding för Guds armé. Han är inte vek.
  18. Han är min vila. – Även om min kropp inte skulle ha säng eller kudde att vila på, så har min ande en härlig viloplats – i honom.
  19. Han är min förrådskammare. – Även om jag inget annat förråd skulle ha, så bor hela gudomlighetens fullhet kroppsligt i honom, och jag är en lem på hans kropp fylld av honom.
  20. Han är min läkare. – Även om ingen jordisk läkare skulle kunna bota min kropp så kan han det oavsett, och gör det också om det är det bästa för mig.
  21. Han är mitt mål. – Att bli lik honom – hela hans väsen.
  22. Han är min förlöpare. – Jag vandrar inte på okänd väg, som en upptäcktsresande. Det är en banad väg som Jesus har banat. Varje steg har först tagits av honom. Han är prövad i allt, även i dessa steg som jag nu har tagit och i framtiden kommer att ta. Vilken tröst!
  23. Han är min tröst. – Den trösten räcker för mig.
  24. Han är min domare. – Andras domare får vara som de vill.
  25. Han är min utsökta mat. – Han är livets bröd. Hans kött är sannerligen mat.
  26. Han är min lek och mitt nöje. – Jämfört med den bleknar all annan lek.
  27. Han är min lycka.  – Allt han sänder i min väg är för att göra mig lycklig. Bättre lycka har aldrig någon fått uppleva.
  28. Han är min visdom och mitt förstånd. – Större visdom och bättre förstånd än att lyda honom finns inte.
  29. Han – Ordet – är mitt svärd. – Detta vapen biter bättre än något annat.
  30. Han är min trofasta, uppriktiga vän. – All annan vänskap blir överflödig.
  31. Han är mitt intresse. – Jämfört med honom är alla andra intressen bara tomhet.
  32. Han är min klippa och grund. – Den står när allt annat rasar.
  33. Han är mitt liv. – Det varar för evigt.
  34. Han är sanningen. – Det finns inga skäl att tvivla på honom.
  35. Han är min brudgum, min älskade för evigt.
  36. Han är min försvarare, min advokat. – Jag behöver inga andra advokater.
  37. Han är medlaren mellan mig och Fadern. Genom honom kommer jag till Fadern.
  38. Han är Guds Son, befruktad av den helige Ande.
  39. Han är Människosonen, en människa, Abrahams son, Davids son, född av jungfru Maria.
  40. Han är min äkta bror, den yppersta och förstfödde av många bröder.
  41. Han är min överstepräst, som har medlidande med mina svagheter.
  42. Han är min semester. – Ett mera återhämtande uppehåll kan ingen ha, än att befinna sig i honom.
  43. Han är min komfort. – Mer komfortabelt kan ingen ha det än att vara där han är.
  44. Han är livets träd, där jag är en ympad kvist.
  45. Han är byggmästaren, som bygger upp mig tillsammans med de andra till Guds boning i Anden.
  46. Han är huvudhörnstenen i den levande byggnaden, där även jag har blivit en levande sten.
  47. Han är en snubbelsten och en klippa till förargelse, som jag genom korset har blivit del av, – till förargelse för alla som vill försvara sitt eget.
  48. Han är huvudet för församlingen, den kropp där även jag har blivit en lem.
  49. Han är min styrka. – I honom förmår jag allt – allt som han sätter mig till.
  50. Han är Guds kraft. – Det är förunderligt vad han kan åstadkomma i kött och blod som oss.
  51. Han är Guds visdom. – Det är vidunderligt att få skåda in i vad som utfördes i Jesus Kristus.
  52. Han är Guds hemlighet. – Är det då så konstigt att man inte förstår hans person?
  53. Han är min tid; Han fyller den. – Det blir aldrig långtråkigt. Tidsfördriv blir onödigt.
  54. Han är min sabbat. – I honom vilar jag, i hans vilja och gärning, istället för att gå mina egna vägar och "driva egna affärer". Detta gör jag varje dag i veckan under hela året, och därför ser jag, som det står skrivet, alla dagar som lika. Ständig sabbatsvila! Lovad vare Gud.
  55. Han är alla goda gåvors givare. – Mina ögon behöver inte söka andra givare.
  56. Han är min tillflykt. – På nödens dag slipper jag att springa till spruckna brunnar.
  57. Han är källan för mitt liv. – "Alla mina källor är i dig". Ps 87:7.
  58. Han är i allt det fullkomliga mönstret.
  59. Han är oföränderlig och skiftar inte. Alltid den samme, även om alla andra skiftar som månen.
  60. Han är allt för mig. – Just därför blir allt annat som intet. Det är obetydligt och likgiltigt för mig.


  Detta är en redigerad version av en artikel som publicerades i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" i november år 1929, under titeln: "«Hvad Jesus Kristus er for mig».

  © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.