7 fantastiska löften för dem som segrar

7 fantastiska löften för dem som segrar

Vad är belöningen för att leva ett trofast liv?

12 min ·

Gud älskar sin skapelse. Synden korrumperade den, men nu är hans plan att återställa den till sitt ursprungliga tillstånd av perfektion, och han belönar dem som hjälper honom att utföra sin plan.

Synden föddes på grund av Satans begär om att placera sig själv över Gud och det förstörde harmonin i himlen. Nu måste Gud förinta synden totalt från sin skapelse på ett sådant sätt att det aldrig någonsin kan hända igen.

Därför skapade han människan med tanken om att de skulle härska över synden. (1 Mos 4:7) Hela hans plan är att människorna ska leva ett liv där de hatar och står emot synden och säger ja till honom – att de segrar. Den som besegrar synden i eget liv bevisar att Guds sätt är fullkomligt och deltar i arbetet om att förinta synden för evigt. Varenda en som gör detta får smaka de rika belöningarna som kommer av att leva ett sådant liv. Dessa löften gäller för alla som segrar.

Det första fantastiska löftet: livets träd

"Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis." ." (Upp 2:7)

Livets träd symboliserar evigt liv. Bland de andra träden i Edens lustgård placerade Gud livets träd samt kunskapens om gott och ont. Han sa till Eva och Adam att de fritt kunde äta från alla träd förutom kunskapens träd. En enkel regel.

Men Eva och Adam var olydiga och valde sin egen vilja istället för Guds goda och fullkomliga vilja och genom den enkla handlingen släpptes synden in i världen. Om de nu skulle äta från livets träd, så skulle de få evigt liv. Då skulle synden komma in i evigheten också. Så Gud stängde ingången till livets träd. (1 Mos 3:24) De förlorade sin möjlighet till evigt liv.

Varje gång du står emot frestelsen och segrar över synden, tar du en bit av livets träd.

Men tack vare det Jesus gjorde, lever vi i en tid där vi åter har möjligheten att "äta" av livets träd. Vad betyder det? Varje gång du väljer att göra Guds vilja istället för din egen vinner du en bit av evigheten; något växer i ditt hjärta som har evigt värde. Varje gång du står emot frestelsen och segrar över synden, tar du en bit av livets träd. Du samlar för ett evigt liv på den nya jorden Gud kommer att skapa. (Upp 21:1)

Det andra fantastiska löftet: den andra döden kommer inte att skada dig

"Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden.“ (Upp 2:11)

Den andra döden är eldsjön (Upp 21:8). Det är domen över allt som är fläckat av synd. Om man inte har utnyttjat möjligheterna i sitt liv till att segra över synden kommer man att skadas av den andra döden, eftersom inget som inte tål domens eld tillåts i evigheten.

Du som har använt dina möjligheter till att segra över synden, medan du befann dig här på jorden, kommer inte att skadas av den andra döden. Du har erkänt den synd du blev frestad till, dömt den oacceptabel för en som vill leva rättfärdigt, utan att ha gett vika för den.

Det tredje fantastiska: Dolt manna, en vit sten, och ett nytt namn

”Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det.” Upp 2:17.

Det dolda mannat

Det dolda mannat är något du får redan i detta liv. Det motsvarar ditt dolda liv. Ditt dolda liv är platsen där inne, som bara du och Gud vet om. När du ber om hjälp i ditt dolda liv, när du frestas till orena tankar, till stolthet, lögn osv, så får du näring och kraft från ovan. Detta är det dolda mannat som ges alla som ber om det. Alla som längtar efter frihet från synd.

Den vita stenen och ett nytt namn

Då uppenbarelseboken skrevs var en vit sten symbolen för oskuld. Om man prövades i rätten för en förbrytelse, innebar en vit sten frigivning och en svart sten skuld. Att motta en vit sten betyder att du är fri från fördömelse. Du har blivit prövad och funnen värdig.

Din tro prövas här på jorden. I evigheten kommer den att vara bevisad att den tålde alla prövningar.

Den vita stenen är en symbol för den du har blivit genom din trofasthet och beslutsamhet att härska över synden. Det är stenhård tro och renhet. Din tro prövas här på jorden. I evigheten kommer den att vara bevisad att den tålde alla prövningar. Ditt nya namn kommer att stå skrivet på denna sten av stenhård tro. Detta namn kommer att reflektera de kamper som du har kämpat och det lidande du har genomgått. Det kommer att beskriva den du har blivit tack vare din trofasthet och Guds nåd. (2 Petr 1:4) Du vet vilka kamper du har fått kämpa för att komma dit och du kommer omedelbart känna igen det namnet. Det kommer att vara den ultimata symbolen för seger och förvandling.

Det fjärde fantastiska löftet: makt över folken, en järnspira och morgonstjärnan

“Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken, och han skall styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, såsom jag har fått den makten av min Fader. Och jag skall ge honom morgonstjärnan.“ Upp 2:26-28.

Makt över folken – järnspiran

Världen är full av orättfärdighet. Orättvisa frodas på alla nivåer i samhället. Men alla som segrar kommer att regera på jorden med Jesus under tusenårsriket. (20:6) Du kan vara med och återställa allt i rätt skick, frigöra oskyldiga som lider under förtryck och missbruk. För att göra det måste du "krossa lerkärl!" Du kommer att behöva en "järnspira" för att gå in i olika situationer och återställa dem till sitt rätta skick. Det krävs träning för att få denna järnspira. Träningen består av att börja härska över synden i ditt eget liv. Det är därifrån du får makt. Hur kan du hjälpa till att återställa världen om du själv inte har lärt dig att segra över syndens och mörkrets krafter? Järnspiran symboliserar den enorma makt som finns i ett segrande liv!

Träningen består av att börja härska över synden i ditt eget liv. Det är därifrån du får makt.

Morgonstjärnan

Petrus beskriver morgonstjärnan som "det profetiska ordet för oss, … som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan." 2 Petr 1:19. Det profetiska ordet är Guds ord, och när du låter ordet lysa upp de mörka områdena i ditt liv och ta fram synden som bor där och ödmjukt använder den nåden till att segra över synden som du ser, då går morgonstjärnan upp i ditt hjärta. Ljus ersätter mörker och hela ditt väsen blir ljust. Ju fler områden i ditt liv som blir rensade från synden, ju starkare skiner du, helt tills morgonstjärnan är din. Ljusets klarhet finns i ditt väsen. (Ords 4:18)

Det femte fantastiska löftet: vita kläder och livets bok

"Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Far och hans änglar." (Upp 3:5)

Vita kläder

För dig som har segrat över synden, Kristi brud, är det bara passande att du klär dig i kläder "utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri" Ef 5:27. Dina vita kläder vittnar för evigt om att du har hållit dig ren från synden. Som ett resultat av din lydnad, trofasthet och tålamod som segrare får du rätten att vandra med Jesus i vitt. (Upp 19:8)

Livets bok

Till att börja med är allas namn skrivna i livets bok. Det är synden som gör att ens namn suddas ut. (2 Mos 32:32-33) Du måste segra över synden för att behålla ditt namn i livets bok. "Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand”, sa Jesus. (Joh 10:27-28) Vägen till att övervinna synden är tydligt lagd av vår Förlöpare och Herde. Du måste bara vara villig att följa honom på den vägen.

Det sjätte fantastiska löftet: en pelare i min Guds tempel

"Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. “ Upp 3:12.

Så blir du en pelare

Pelare kan bära; de är orörliga. Det kan du också som segrar. Du blir en pelare. Oavsett vad du möter i livet av prövningar och frestelser tappar du aldrig din tro. Du kommer att kunna bära allt. Men man blir inte en pelare efter en seger. Nej, "Den som segrar ska jag göra till en pelare." Det är en process. Det gäller den som segrar om och om igen. Den som lever ett segrande liv. Din trofasthet i dina prövningar och frestelser formar dig till en pelare som blir starkare och starkare. Då blir du en del av Guds tempel som beskrivs i Uppenbarelseboken 21. En pelare kan även styrka, bära och stödja andra. Du blir ett nyttigt redskap för Gud.

Oavsett vad du möter i livet av prövningar och frestelser tappar du aldrig din tro.

Tillhöra Jesus

Det nya Jerusalem är Kristi brud. (Upp 21:2,9-11) Jesus kräver sin rätt till dig genom att skriva sin Guds namn, det nya Jerusalems namn och sitt eget nya namn på dig! Det är ett tecken på samhörighet. Du hör ihop med Jesus och Fadern när du har kämpat, hållit ut och övervunnit synden, precis som han själv gjorde när han bestod av kött och blod i denna värld som vi gör. Ett sådant löftes härlighet är enastående.

Det sjunde fantastiska löftet: sitta med mig på min tron

"Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Far på hans tron." Upp 3:21.

Regera med Jesus

Guds nåd har gett dig möjligheten att bli en del av Kristi brud! Som en del av bruden sitter du tillsammans med honom på hans tron och dömer och regerar över jorden! Visdomen som du behöver för detta kan endast hämtas från det ett segrande liv har lärt dig. (Ords 1:3-4)

Det är helt upp till dig hur mycket visdom du får tag i. Du har ändlösa möjligheter att segra över synden i ditt liv. Varje möjlighet, varje frestelse, är en chans att växa i Kristi dygder och öka ditt eviga värde.

Det är helt upp till dig hur mycket visdom du får tag i.

Personligen vill inte jag vara den sista som just och just slinker in med en glans lika svag som en slocknande stjärna. Jag vill skina med solens glans! Det är det enda sättet att tacka Gud på som passar sig. Det enda sättet att ära honom för det otroliga, obeskrivliga liv och evighet som han har kallat mig till, och för hans osvikliga godhet och kärlek.

Klicka på relaterade artiklar under för en mer fullständig beskrivning av varje löfte.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.