7 otroliga aspekter av en allsmäktig Gud

7 otroliga aspekter av en allsmäktig Gud

En ljusglimt av Guds outgrundliga karaktär.

15 min ·

En ljusglimt av Guds outgrundliga karaktär.

Hur är Gud egentligen? Vi vet att han är så härlig att ingen människa kan se honom och leva. (2 Mos 33:20). Guds är så högt över vår fattningsförmåga och förståelse att vi inte ens kan börja utforska djupet av hans karaktär. Han är till och med större för oss än vad hela universum är för en obetydlig myra.

Men Gud uppenbarade sig själv för oss och gav oss en ljusglimt av hans härlighet, som ljus genom en dörrspringa. Genom att läsa Bibeln kan vi få en smakbit av Guds underfulla, väldiga och lysande härlighet.

Gud är kärlek

“Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, för Gud är kärlek.” 1 Joh 4:8.

Gud är kärlek. Till och med den mest envisa ateist kan berätta detta till dig. Men att förstå djupet av den kärleken är en annan historia. Gud älskar människor mer än vi någonsin kan förstå. Han har endast tankar om hopp och framtid för var och en av oss (Jer 29:11)

Gud älskar alla, inte bara kristna.

Tänk på de 7 miljarder människor som finns i världen. Varenda en lever sitt eget liv, tar en promenad i parken, tankar bilen, skrattar, gråter, blir sårad, älskar. Guds hjärta och vilja för dessa 7 miljarder människor, från de mest gudfruktiga av dem till de mest obotfärdiga syndarna, är att ge dem framtid och hopp.

Det finns inga människor utan betydelse. Det är inte bara kristna som Gud älskar, utan varenda en av dem. Varje gång jag tror mig börja förstå Guds kärlek så sköljer det över mig som vågor på en strand. Gud älskar mig. Varför skapade han jorden? För att han älskar mig. Varför gör han att allt i mitt liv samverkar till det bästa för mig? För att han älskar mig.

Ju mer jag tänker på hur stor den kärleken måste vara, ju mer drivs jag till att återgälda den kärleken.

Jag kommer aldrig att kunna fatta djupet av Guds kärlek och omtanke för Sin skapelse, men jag kan tro på det och uppleva en smakbit av den. Ju mer jag tänker på hur stor den kärleken måste vara, ju mer drivs jag till att återgälda den kärleken med det lilla jag har, mitt eget liv. Att göra allt jag gör för Gud för att han älskar mig och för att han har gett mig allt.

“Herren, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel” Sef 3:17.

“Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.” Joh 3:16

Gud är rättfärdighet

“Herre, du är rättfärdig och dina domar är rätta.” Ps 119:137. Gud är rättfärdig i allt han gör. Varje beslut som han fattar, alla hans handlingar. Allt är rättfärdigt. Han gör inga misstag. Han är aldrig orättvis.

Gud har heller inte favoriter. Inte ens kristna kommer lättare undan än andra. Alla döms efter samma standard, Guds andliga lagar. ”För Gud är inte partisk” Rom 2:11. Läs vidare i Romarbrevet 2:12-16.

Ingen kommer att kunna säga att domen som de fick var orättvis.

Vi ser gång på gång exempel på Guds rättfärdighet i Bibeln. När han förstörde Sodom och Gomorra, lovade han Abraham att han skulle spara staden om det bara skulle finnas tio rättfärdiga själar (Läs 1 Mos 18: 22-32) Men det fanns inga. Förstörelsen av platsen var rättfärdig.

När allt är sagt och gjort kommer Gud att sitta på sin tron och döma varenda en efter sina handlingar. (2 Kor 5:10) Ingen kommer att kunna säga att domen de fick var orättvis. Allt kommer att belönas eller straffas efter samma måttstock. Gud dömer rättfärdigt.

“Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud Allsmäktig. Rätta och sanna är dina vägar, du folkens Kung.” Upp 15:3.

Gud är förlåtelse

“Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern: Jesus Kristus, den rättfärdige…” 1 John 2:1.

God har gjort det så enkelt som möjligt för oss att bli förlåtna och därmed få uppleva hans godhet och perfekta vilja.

Förlåtelse är något som lätt kan tas för givet, men vi bör inte glömma hur fantastisk förlåtelse egentligen är. Vem har inte sagt eller gjort något som man ångrat? En del misstag kan fläcka ner ditt liv som kaffe på en vit T-skjorta. Hur mycket du än försöker kan du inte sluta se det på den, fokusera på den och önska av hela ditt hjärta att du kunde gå tillbaka i livet och får det ogjort.

Men Gud, i sin oändliga kärlek förlåter, förlåter och förlåter (Matt 6:15, Apg 3:19) och det är inte svårt att bli förlåten. Gud har gjort det så enkelt som möjligt för oss att bli förlåtna och därmed få uppleva hans godhet och perfekta vilja. Och förlåtelsen är total. När vi blir förlåtna så är vi förlåtna och helt rena igen. Ett tomt, vitt ark att börja om på.

Det är helt otroligt att han förlåter oss så ofta med tanke på vad synd faktiskt är och vad Gud anser om den. När vi syndar skadar vi inte bara oss själva och dem runt oss, men det är en personlig skymf mot honom att vi, hans älskade skapelse, väljer att gå emot hans perfekta plan för oss. Den ultimata förolämpningen.

Varje synd som torkas bort är ytterligare en orsak till att aldrig synda mer.

Om du, Herre, tillräknar synder, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse, för att man ska vörda dig. Ps 130:3-4. Förlåtelse är verkligen vördnadsbjudande och borde skapa gudsfruktan. Det borde göra oss så tacksamma för Gud och hans godhet att vi fruktar att synda mot honom. Varje synd som torkas bort är ytterligare en orsak till att aldrig synda mer. Tänk hur god Gud är som förlåter om och om igen.

“Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som vördar honom. Så långt som öster är från väster, så långt avlägsnar han våra synder från oss.” Ps 103:10-12.

Gud är tålamod

“Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja” Rom 15:5.

Gud är även uthållighetens Gud. Han väntar på oss. Han är långmodig. Det hade varit helt rätt av honom att döma oss alla till döden på grund av synd och olydnad mot hans perfekta skapelsesplan, men Gud har gett oss en gåva som vi inte förtjänar. En väg tillbaka till honom. Genom Jesus Kristus kan vi få gudomlig natur och leva för evigt i harmoni med honom. (2 Pet 1:4)

Med Guds oändliga tålamod är han villig att förlåta oss, vandra med oss, lära oss, tukta oss gång på gång så att vi lär oss vägen till honom. Vi människor är envisa, svaga och dumma av naturen och saknar ett naturligt sinne för Guds vilja och vishet. Vi måste alla erkänna att vår framgång är långsam, med många bakslag, men Gud ger aldrig upp så länge som vi vill tjäna honom med hjärta och sinne. Det arbete som han började i oss kommer han att avsluta, oavsett hur lång tid det måste ta. (Fil 1:6)

Guds rättfärdighet betyder även att han har gett oss en fri vilja och kommer aldrig att tvinga oss till någonting

Guds tålamod är enormt och hans längtan är att människorna ska frälsas. Han räcker ut sin hand dagen lång för att vi ska gripa tag i den (Jes 65:2), men hans rättfärdighet betyder även att han har gett oss en fri vilja och kommer aldrig att tvinga oss till något. Om vi envist väljer att avvisa hans godhet gång på gång måste han kanske till sist låta det gå för oss som vi själva vill och låta oss skörda det vi har sått. (Ps 81:11-12, Jes 6:9-10)

“Herren är nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd.” Ps 145:8.

Gud är vrede

“Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.” Rom 1:18. Gud är kärlek, tålamod och rättfärdighet, men han är även vrede. Hans vrede gäller inte människor, utan synden. Så djup som hans kärlek är för människan, så djup är även hatet mot allt som skadar hans skapelse. Det är två sidor av samma mynt.

Han ger människorna beslutet att tjäna honom istället för synden.

Guds hatar synd för han vet hur skadlig den är. Han ser hur synden skadar, korrumperar och förstör hans perfekta kreation om och om igen. Han förstår att smärtan och lidandet beror på den. Gud vill förinta den helt och hållet.

Men just nu är det nådens tid. En tid som Gud har valt att låta människorna fatta beslutet om att tjäna honom istället för synden. Det är dags att använda sig av den enorma kraften av Guds vrede och rensa ut all synd som finns inom dig. Låt den brinna i dig som eld.

Hur vågar Satan korruptera hans perfekta skapelse? Hur vågar han leda folket till bråk, otålighet, lögn, ångest, sexuell omoral och all annan synd som gör så stor skada på människor och deras relationer! Hur vågar han starta krig, plågor, svält, terroristattacker och allt annat som han gör. Hur vågar han försöka ta oss bort från Guds älskande händer? Om du känner ett glödande hat mot synden så kan du bara föreställa dig hur Gud känner, som förstår mer än vi någonsin kan tänka och känna.

Han har även rikligt med tålamod och barmhärtighet för den själ som längtar efter att vara honom till behag.

Guds vrede är inte orättvis eller orättfärdig, Men det är inget som man behöver vara rädd för heller. Han har även rikligt med tålamod och barmhärtighet för de själar som vill vara honom till behag. Gud ser på dem med blida ögon, men vi får inte lura oss själva eller utnyttja detta. Vi måste använda denna tid till att bli fri från synden.

Det kommer en dag då nådens tid är över och Gud kommer att sträcka ut sin hand för att förinta synden för evigt och alla de som väljer att hänga fast vid sina synder kommer att förintas tillsammans med den.

“Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda” Gal 6:7.

”Låt ingen bedra er med tomma ord. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn.” Ef 5:6

Gud är allsmäktig

“Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud, som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte, hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka.” Jes 40:28-29.

Gud kan göra vad som helst. Han skapade himlarna och jorden med ett ord. Han andades liv i Adam och skapade människan. Han skapade vinden och vattnet, stjärnorna och planeterna. Han skapade hela universum. Han kan göra precis vad som helst.

Hans kraft är bortom vår fattningsförmåga.

Han har kraften att förlåta synder och återuppväcka folk från de döda. Han har dessutom kraften att få folk att sluta synda och leda dem till ett liv i seger över synd. (Rom 16:20) Vad du än ber om innanför Guds vilja, blir ditt. Seger över dina fiender, vishet, tålamod, kärlek, ödmjukhet. Alla dessa saker har Gud kraft till att ge dig och han tvekar inte att ge till dem som ber om det. (Joh 14:13)

Han har dessutom kraften att få folk att sluta synda

Det finns ingen syndare som är för usel för honom att rädda och ingen synd är för djup för honom att förlåta

När du får den helige Ande är dess kraft så enorm att den fyller hela dig med styrkan att tjäna Gud som aldrig förr. Anden fyller hjärta, sinne och kropp och ger dig fullkomlig kraft att sluta synda.

Denna kraft är mycket större än synden. Ge dig helt och hållet till Gud, lyd honom och låt hans kraft frigöra dig totalt.

Gud är oföränderlig och evig

“Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, från evighet till evighet är du, Gud.” Ps 90:2.

Hans lagar, kärlek och vägar är samma idag som de var när han skapade jorden.

Gud påverkas inte av flyktiga nycker och åsikter av ett bristfälligt och förfallet samhälle. Hans lagar, kärlek och vägar är de samma som de var när han skapade jorden. Och det kommer de fortsätta att vara i evig tid.

De moraliska buden som Gud gav till det hebreiska folket för flera tusen år sedan är samma lagar som han förväntar att vi ska följa idag. Och det är samma lagar som han förväntar att vi lever efter i evigheten.

“Gud sade till Mose: ’Jag är den Jag Är.’” 2 Mos 3:14. Gud är total. Han är absolut.

Han ger perfekt frid, glädje och harmoni till alla som lyder honom och denna harmoni sträcker sig in i evigheten. Guds kärlek, rättfärdighet, tålamod och kraft kommer aldrig någonsin att minska eller upphöra. Gud förändras inte. Han är perfekt och det kommer han alltid att vara

Gud har sträckt ut sin hand till dig för att ge dig framtid och hopp. Har du gripit tag i den?

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.