Aktiv kristendom

Aktiv kristendom

Så ser äkta kristendom ut.

Hur ser äkta kristendom ut?

Förvrängd kristendom

Det är en vanlig tanke ute i världen att Kristi evangelium endast är något som passar på dödsbädden. Därför ställer man in sig på det i hopp om att få ett "ljust ögonblick" på slutet. Det är som om Gud är de dödas Gud, och att han är speciellt intresserad av sådana eländiga kadaver som är helt utlevda i alla möjliga synder. Ungdom och kraft passar däremot utmärkt för synden och Satan. Om man sedan omvänder sig till Gud efter flera år av betänksamhet, får Gud slita med att få oss till att ge upp, en efter en, alla dessa syndiga vanor som hänger så hårt fast i oss.

Det vanliga är att inte ta det längre vad gäller gudsfruktan än att ibland gå in i en eller annan kyrka för att höra en predikan. För övrigt drar man på alla sina syndiga vanor, och går som i jord till knäna, som om det kristna livet var något från självaste Satan. Ungdomen blir så rädd för den sortens kristendom att de flyr långt bort från den.

Kristendom för ungdom

Vad säger då aposteln om sin kristendom? Jo: "Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel." 1 Kor 11:1. Det är mål att sätta sig och mål att uppnå i Kristus. Det passar utmärkt för ungdomen. Det är inte nödvändigt att sträva en hel livstid för att bli färdig med en bestämd synd. Skär bort den med ett snabbt snitt, för det är hundratals andra saker som väntar på beskärning. Detta är helgelsens väg, den som hatas av alla korsets fiender. Här får man kraft, här trivs ungdomar, för här kan man sätta sig höga mål för detta liv och det kommande.

Kristi kors är milt, och hans börda är lätt. Livet som kristen är fast, helomskuret och reellt. Sök på korsets väg om du vill finna solida människor. Det att tala om kors, är inte kors, utan prat. Kors hittar man genom att leva självförnekande, hata synd och medvetet förkasta den i ens liv. Livet ska vara vår lära och läran vårt liv.

Du kan finna stora begåvade konstnärer som lever omoraliskt. Du kan också hitta begåvade predikanter, som inte vet vad Kristi kors är för något i ande och sanning. Nådegåvorna är inte livet, utan endast en gåva som kan användas av livet, antingen detta nu i köttet eller i Anden. Om du vill ha framtid och hopp, följ då Kristus, men sätt dig inte ner för att sova i en eller annan lokal. Tro inte att kristet mys är kristendom. Endast trons lydnad har ett äkta och varande värde. Annat tas inte i betraktande.

Ett ljus i din generation

Jag vill förmana alla som själva vandrar på korsets väg till att förkunna i tid och otid, så folket kan få upp ögonen för att det vanhelgade tomma prat om gudomliga saker. Stråla i den tid du lever, och gör det genom att blotta dårskapen, där den uppenbaras i ljusets ängels skepnad. Jesus kämpade hela sitt liv med de människor som på sin väg skapade en förvrängd bild av Guds sanningar.

Använd tiden, övertyga en efter en. Det är inte det att bli något som betyder något, utan snarare det att få andra till att bli något, för Gud och församlingen alltså. Det är för detta vi bör kämpa; för andras frälsning är vår belöning och hederskrans på den dagen.

Livet är människornas ljus. (Joh 1:4) Ingen har mer ljus än det man har levt, även om det finns många teorier. Man kan inte ge eleverna ljus på en bibelskola. Däremot kan man ge dem en portion av den kunskap som blåser upp. Jesus undervisade sina lärjungar i livets skola, dag och natt, på land och på sjön. Detta var den rätta bibelskolan. Det andra som man kan fatta av Skriften som en naturlig människa fäster sig genom sinnena på samma sätt som historia, geografi, matematik och språk.

Guds församling behöver män och kvinnor som är genomsyrade av "livets ljus".

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag|brunstad.org
Utdrag från en artikel som publicerades år 1924 i BCCs norska tidskrift "Skjulte Skatter" under titeln "Livet er menneskenes lys"

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.