All orsak till att fira: 35 bibelverser att tänka på i julen

All orsak till att fira: 35 bibelverser att tänka på i julen

Bibelverser till inspiration och uppmuntran i julen. En stor glädje förkunnas, men det krävs även handlingskraft.

All orsak till att fira: 35 bibelverser att tänka på i julen

Vi har verkligen all orsak till att fira jul, som dessa bibelverser tydligt visar! Jesu Kristi födsel proklamerade ett nytt förbund mellan Gud och hans folk. Det var början på ett triumferande, segrande liv, som inte bara gav befrielse från synden för alla som tror, utan även öppnade vägen tillbaka till Gud, som hade stängts när människorna började synda.

I hela Bibeln hittar vi hundratals, ja till och med tusentals verser med profetior om Jesu födsel, arbete och uppgift, hur vi kan följa honom och om resultaten av hans arbete på jorden för oss som tror och följer honom. Här följer 35 bibelverser att tänka på under julen. Det kan verka mycket, men det är faktiskt nästan omöjligt att göra ett representativt urval med så många att välja mellan! Ta dig tid till att läsa dem, och tänk på den stora påverkan dessa ord har på ditt liv, och din evighet! Vi hoppas att du blir lika rörd som vi blev när vi samlade in dem!

Bibelvers som innehåller profetior om Jesu födsel, arbete och uppgift:

Från början gav Gud människorna ett löfte om förlösning genom Messias, hans egen Son, som skulle födas som en människa för vår räddning och frälsning. Se bara hur mycket Guds folk och profeter längtade efter honom och såg fram emot hans ankomst:

"Eftersom du har gjort detta, skall du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk skall du gå, och jord skall du äta så länge du lever. Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen." 1 Mos 3:14-15.

"Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.", "Det betyder: Gud med oss." Jes 7:14; Matt 1:23.

"Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. […]
Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder […]
Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid.  Herren Sebaots nitälskan skall göra detta." Jes 9:2-7.

"Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade." Jes 53:5.

Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe." Jes 53:11-12.

"Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon." Ps 118:22-23.

Bibelvers om julens händelser: All orsak för att fira!

Äntligen föddes den efterlängtade Messias, ringa, okänd, i ett stall, men förkunnad av inte mindre än en himmelsk änglaskara! Detta var inledningen till en fullständig revolution, början av vår eviga frälsning! Inte konstigt att änglarna sjöng! Hur firar du Jesu födsel?

"[…] då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ’Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.’" Matt 1:20-21.

"Men ängeln sade: ’Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.’ Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ’Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.'" Luk 2:10-14.

"I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. […] Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning." Joh 1:1-5, 14.

"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom." Joh 3:16-17.

"Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt." Gal 4:4-5.

Därför är julen så viktig: Bibelvers som visar vad Jesus gjorde på jorden, och hur vi kan följa honom:

Varje sekund av Jesu liv på jorden användes till att göra Guds vilja och göra slut på djävulens gärningar. Genom att göra detta betalade han syndens pris med sitt eget liv, så att vi kunde få förlåtelse. Först och främst efterlämnade han fotspår som vi skulle följa, och han sände den helige Ande för att hjälpa oss, så att vi också kan få seger över synden i våra liv och göra Guds vilja!

"Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." Joh 8:12.

"När Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig." Hebr 10:5-7.

"Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, om gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne […]" 1 Tim 2:5-6.

"Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset." Fil 2:5-8.

"Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar." 1 Joh 3:8.

"Medan han levde här i köttet, ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats, blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom […]" Hebr 5:7-9.

"Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden." Rom 8:3-4.

"Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom genom lidanden, han som för dem till frälsning. Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder […]" Hebr 2:10-11.

"Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas." Hebr 2:14-18.

"Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade." 1 Petr 2:21-24.

"Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, […]" 1 Petr 4:1.

"Jesus sade till sina lärjungar: ’Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.’" Matt 16:24-25.

Bibelverser om de härliga resultaten av Jesu liv, och löftena för dem som tror på honom och följer honom:

Jesus gick först och banade en väg för oss, och har förberett en plats för oss i de himmelska boningarna. Om vi lyder och följer honom, kommer vi också dit där han är! Är detta ditt hopp och din längtan? Låt vårt liv vara Jesu kärlek och offer värdigt, så att vi kan vara tillsammans med honom för evigt!

"I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras." Dan 7:13-14.

"Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre." Rom 6:23.

"Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande." 1 Kor 15:20-22.

"[…] så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom." Hebr 9:28.

"[…] Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet.Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara." Ef 5:25-27.

"Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem." Hebr 7:25.

"Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig." Joh 17:20-23.

"Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren." 1 Joh 3:2-3.

"Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. […] Döden är uppslukad och segern vunnen [… ]. Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus." 1 Kor 15:52-57.

"Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron." Upp 3:21.

"Bra, du gode och trogne tjänare. […] Gå in i din herres glädje!" Matt 25:23.

En stor glädje förkunnas på julen – sprid det vidare!

Kanske du har en favoritbibelvers om julen och Jesu liv och verk som har inspirerat och hjälpt dig extra mycket. Lägg den till på denna lista, och läs dessa verser ofta för att få kraft och uppmuntran i ditt kristna liv som en lärjunge av vår kära Frälsare Jesus Kristus! Var med och sprid denna stora glädje vidare!

"De efterkommande skall tjäna honom, kommande släkten skall få höra om Herren. De skall träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det folk som skall födas, att han har gjort det." Ps 22:30-31.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.