Allt tron kan bespara dig som är ung

Allt tron kan bespara dig som är ung

"Förgänglighet och åter förgänglighet! Allt är förgängligt." Dessa ord skrev Salomon baserat på egna erfarenheter.

6 min ·

Förgänglighet och åter förgänglighet - Ett konstaterande baserat på erfarenhet

"Förgänglighet och åter förgänglighet!' säger Predikaren. 'Förgänglighet och åter förgänglighet! Allt är förgängligt.'" Pred 1:2.

Om vi tror på det som står i Predikaren kan vi bespara oss många värdelösa åtaganden i livet. Man kan föreställa sig att Jesus läste den boken som ung och tog det till sig. Salomon skrev om förgänglighet och menigslöshet baserat på egna erfarenheter: Allt som mina ögon begärde gav jag dem och jag unnade mig all glädje. Ty mitt hjärta hade glädje av all min möda, och detta var lönen för all min möda. Men när jag såg på allt som mina händer hade gjort och på den möda jag hade lagt ner, se, då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Det finns ingenting att vinna under solen. Pred 2:10-11.

Ett stort antal människor har i varierande grad sökt detsamma under sina dagar "under solen." De gav efter för allt som deras ögon begärde och nekade inte sina hjärtan något nöje, bara för att komma till ungefär samma slutsats: "förgänglighet förgänglighet!" Allt är förgängligt (meningslöst) och ett jagande efter vind. Det leder inte till lycka eller tillfredsställdhet, utan snarare till större tomhet. Så det är stor visdom för en ung person att undvika att gå samma väg som den stora strömmen av människor. Hur? Genom att tro på Salomons ord. Genom att tro på att världsliga åtaganden endast är ett "jagande efter vinden" så att de inte får makten över en. Då kan de använda sina dagar till att söka det som gagnar för evigheten!

Livet är en väldigt kort resa där man kan så, antingen ont eller gott, och skörda resultatet av sådden (Gal 6:7-8). Salomon får tydligt fram tomheten vi måste skörda om vi binder våra tankar till det jordiska. Inte underligt att han ger fölgande råd: "Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar, innan de onda dagarna kommer och de år då du skall säga:'De ger mig ingen glädje'". Pred 12:1. Om vi inte gör det, missar vi möjligheter till att samla eviga skatter. Istället kommer vi då att uppleva obehagliga dagar under livets gång. Det är hårresande att tänka på alla trasiga äktenskap och hem, fängslingar, oönskade missbruk, onödiga skulder, bråk som förstör vänskap, och alla andra sorger som människorna hade kunnat besparats om folk hade tagit det här till sig!

Slutsatsen av det hela

Salomon avslutar boken med visdomen som lär oss att leva efter den raka motsatsen till att jaga efter vinden. ”Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till. Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont." Pred 12:13-14. Om vi i stället för att ge efter för vårt begär - köttets lustar och passioner - helt och hållet lyder Guds ord, kommer vi att utveckla en välsignad gemenskap med Jesus och andra som väljer samma väg. Vi kan använda livet till att samla skatter i himlen.

"Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl." Matt 6:19-20.

I slutet av sitt evangelium reflekterar Johannes över Jesus relativt korta liv: Jesus gjorde också mycket annat. Om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen kunde rymma de böcker som då skulle skrivas." Joh 21:25. Johannes verkar inte bara tänka på Jesus många yttre gärningar (helbrägdagörelse, andra mirakler, vänliga handlingar, uppbygganden budskap, osv), utan även det verk som inträffade invändigt i honom. Jesus besegrade till exempel djävulens frestelser med Guds ord när han blev frestad i öknen (Matt 4:1-11).

Denna invändiga trofasthet gav honom många möjligheter att behaga Gud mitt i det vardagen. Det är tydligt att Jesus använde alla situationer i livet att göra det Salomon konstaterade är meningen med livet - att frukta Gud och hålla hans bud. Må många följa i hans fotspår genom att ge sig själva helt och hållet till Guds vilja och på så sätt undslippa det meningslösa sökandet av värdslig vinning. Må vi hellre samla skatter som är värdefulla idag och för evigt. Det är helt annorlunda än att leva våra liv för att försöka tillfredsställa våra lustar och komma till samma slutsats som Salomo: förgänglighet och åter förgänglighet.

 

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.