Andens frukt: Mildhet och godhet

Dessa dygder är ädla frukter av Anden. Bibeln är full av människor som hade och praktiserade dem – förebilder för oss att följa!

Skriven av Aksel J. Smith
Andens frukt: Mildhet och godhet

De är välsmakande och utstrålar en evig härlighet. En del av dem står nämnda i Gal 5:22-23: “kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning” Han som kallade oss från mörkret till sitt underbara ljus, har kallat oss till att förkunna deras härlighet. Vi ska vara kungliga präster i denna gärning. (1 Petr 2:9)

Mildhet är en av Andens fina frukter. Om vi ska förkunna mildhetens härlighet, så måste det ha föregått ett krossande av allt det hårda i vårt eget liv. Den är fast förenad med visheten från ovan som är ren, fredlig, mild, följsam, full av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig (Jak 3:17)

Allt det Gud får fram är fast, orubbligt och gör sin rika gärning. I Salomos Ordspråk 25:15 står det att en mild tunga krossar ben. Ingen kan besegra mildhetens kraft med något ont. I all godhet och saktmodighet kan man göra det himmelska överväldigande stort och det jordiska smått, som det inte är något att kivas eller slåss om.

Paulus hade ett radikalt budskap med kors och död över alla sorters synder, men när det gällde att få genomfört det han förkunnade, kom han med milda och goda ord fulla av hopp, tröst och hjälp. I 2 Kor 10:1 skriver han.  “Jag, Paulus, som saknar självförtroende när jag står ansikte mot ansikte med er och är så modig när jag är långt borta, jag uppmanar er vid Kristi mildhet och godhet […]”

I 1 Tess 2:7 skriver han: “[…] även om vi som Kristi apostlar kunde ha kommit med anspråk. I stället uppträdde vi kärleksfullt ibland er. Som när en mor sköter om sina egna barn, ville vi i innerlig kärlek ge er inte bara Guds evangelium utan också oss själva, eftersom ni hade blivit så kära för oss.” Genom denna mildhet i omsorg och godhet blev allt det hårda krossat, och församlingen kunde växa upp i äkta broderskärlek som ljusets barn, medan de väntade på Jesu återkomst.

“[…] och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida.” 2 Tim 2:24. Lättast är det att hamna i bråk med varandra. Ofta höjs rösten mer och mer med dom och kritik. Påstående efter påstående, och inom kort gör lögnens ande entré.

“Dåren släpper lös alla sina känslor, men den vise håller dem tillbaka.” Ordspr 29:11. En mild och vis tunga dämpar många vredesutbrott och kan hindra många äktenskap att gå i upplösning.

David beskrev Saul och Jonatan att de var stora krigare, men älskliga och milda i livet. Sådan var David också, bara i ännu större grad. I 2 Sam 22:35-36: “Du lär mina händer att strida […] ditt saktmod gör mig stor.”Det att övervinna det onda med det goda gör en stor.Jesusvar både lejon och lam.

Josef är en stor förebild i mildhet, godhet och försonande. Han kunde ha hämnat sig kraftigt på sina bröder, men det goda segrade. När han avslöjade sig för sina bröder, brast han i gråt så högt att egypterna hörde det, och de hörde det i Faraos hus. När han sände hem sina bröder för att hämta deras far, Jakob, sa han: “Gräla inte på vägen hem!” Det fick inte hända på ett så viktigt uppdrag de hade på vägen till sin far.

När vi då tänker på det viktiga uppdraget vi har på vägen till vår himmelska Fader, så bör vi skämmas djupt för varje tanke, osämja och träta. (Läs 1 Mos 45)

Milda ord kommer från ett rent och gott hjärta. Jesus fick en lärjunges tunga av sin himmelska Fader, så att han kunde ge kraft till den trötta med sitt ord. (Jes 50:4) Sådana tungor behövs enormt till hjälp och till tröst. Milda ord är dyrbara.

“Den vises hjärta gör hans mun förståndig och främjar lärdomen på hans läppar. Milda ord är som drypande honung, ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen.” Ordspr 16:23-24.

Brevet till Filemon är ett mästerligt brev i mildhet och godhet. Måtte Gud ge rik nåd till att använda Andens svärd och en mild tunga i rätt Ande och i rätt tid.

Artikeln publicerades i BCCs norska tidskrift “Skjulte Skatter” i november 1992, under titeln “Andens frukter”.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

 

Ladda ner e-bok gratis

Så stor en frelse

Skriven av Sigurd Bratlie

Aposteln som skrev Hebreerbrevet kallade det ”förmaningens ord”. Avsikten med denna bok är att förstärka och utvidga denna förmaning, och sprida tro och frälsning till alla som har en himmelsk kallelse. Alla som följer Hebreerbrevets förmaning kan uppnå denna fantastiska frälsning.