Andens lag frigör oss från syndens och dödens lag

Andens lag frigör oss från syndens och dödens lag

Att frigöras från syndens och dödens lag är en gradvis process som, till skillnad från syndernas förlåtelse, inte kan inträffa i ett ögonblick.

Syndens och dödens lag är aktiv i våra lemmar. Andens lag, som ger liv i Kristus Jesus, har frigjort mig från syndens och dödens lag (Rom 7:21-23; Rom 8:2).

Lagens ljus kunde inte skina in i kroppen och lysa upp där syndens och dödens lag gömde sig, eftersom lagens ljus endast gällde för utvändiga synder, frukterna av syndens och dödens lag.

Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden (Rom 8:3).

Guds dom över synden i våra lemmar har nu fullbordats i Jesus Kristus. Vi har nu himmelriket inom oss och genom lydnad kan den helige Ande bana en väg genom okända områden inom oss. Platser där syndens och dödens lag är gällande. Ju längre Guds Ande kommer genom vattnet och blodet (Kristi död i vårt kött) desto mer kan han gradvis förinta synden och dödens lag. Detta kan han göra i och med att den lag som Anden bär med sig gör vår kropp, som tidigare var bunden av synden och dödens lag, levande.

Syndens lag och dödens lag är två olika lagar som verkar på var sitt sätt. Syndens lag tvingar ständigt sina krav på vårt medvetande. Om vi ger efter for dessa krav, leder syndens lag sitt byte till dödens lag. Så länge det är syndens lag som härskar över en människa, och dödens lag ännu inte har övertagit, är samvetet i personen aktivt och den helige Anden övertygar denne om synd. När man syndar om och om igen tystar emellertid dödens lag samvetet, så att personen inte längre känner skuld efter att ha begått synden. Syndens lag leder den ogudaktiga längre in i okänt område. När personen synder där fortsätter dödens lag att kväva samvetet tills personen till sist dör i synder och överträdelser.

Andens lag verkar tvärtom. Det kastas ljus över synden som personen har begått tidigare utan att ha fått dåligt samvete. Den lossar synden från dödens lags järngrepp och för den fram inför samvetets ljus. Vi håller medGuds Ande, dömmer synden och slutar att begå den (Gal 5:16-18; 1 Petr 4:1). När sedan nästa synd visas fram inför vårt samvete, får den också sin dom, och på så sätt fortsätter processen. På detta sättet blir vi levandegjorda. Det här är en gradvis process som inte kan inträffa i ett ögonblick på samma sätt som man får syndernas förlåtelse.

Livet är allvarligt. Vi bestämmer själva om vi blir frälsta eller fördömda. Gud har grundat lagar för allt och dem följer han utan anseelse till person.

Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp (2 Kor 4:10-11).

Denna artikel är översatt från engelska, och publicerades för första gången i tidskriften Skjulte Skatter (Hidden Treasures) i juni 1914.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.