Andens röst och Anklagarens röst

Andens röst och Anklagarens röst

Till och med en rättfärdig man faller sju gånger. När du faller kan två olika röster komma till dig …

Sanningen är den att oavsett hur mycket du än vill ha seger över synd och härska över synden, så kommer du att falla några gånger. Till och med den rättfärdiga mannen faller sju gånger, och reser sig igen (Ordspr 24:16). När du faller kan du höra två röster. En är den helige Andens röst. Den andra är Anklagarens röst, djävulen (Upp 12:10; Upp 20:2). Hur kan man skilja mellan dessa två röster?

Anklagarens röst

Det är djävulen som lurar dig till att falla från första början. Han är även känd som frestaren. När du väl har fallit säger han: "Du ser, det är omöjligt för dig. Nu har du försökt flera gånger att vara segrande … många gånger till och med … Och du faller varenda gång. Det är bara att ge upp." Anklagaren blandar lögner med sanning. Ja, det stämmer att du har fallit, men det att du borde ge upp är bara lögn! Herren hjälper dem som faller (Ps 145:14)!

Andens röst

När den helige Ande tuktar dig och talar till dig efter att du har fallit, känner du en frigörande kraft. Det ligger glädje och frid bakom det. På så sätt kan du skilja Guds röst från Anklagarens. Anden leder dig alltid till att resa dig igen! Det enda Anklagaren vill är att mörda, stjäla och förstöra. Om han inte kan mörda dig, så kan han åtminstone förstöra för dig och stjäla från dig så mycket som möjligt. Sådan är Anklagaren. Jesus däremot kom för att ge oss liv! Liv i överflöd (Joh 10:10)!

Det är så hoppfullt för dig!

Därför måste du hålla ut. Lyssna endast på Jesus röst! Han har kallat dig och han vet exakt varifrån du kommer. Han vet om alla dina synder, och all din förtvivlan, och dina dumheter, men han kallade dig! Därför är det så hoppfullt för dig! Om Anklagaren skulle komma med allt som du har gjort, så kan du bara fråga honom: "Vilken av dessa synder har Jesus inte dött för?" Då måste han gå bort ifrån dig.

För Jesus har dött för dig. Själva poängen är att du kan komma bort från synden, och upphöra helt med att synda. Det måste vara din högsta önskan av hela ditt hjärta. Om inte så syndar du på nåden och är oärlig. Längtar du emellertid efter att komma bort från det av hela ditt hjärta, så är det fullt av hopp för dig. Och Gud ska ge dig styrkan till denna kamp, så att det lyckas helt och fullt för dig.

"Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig." 1 Joh 2:1.

Så gläd dig i hoppet! Gläd dig över det Gud ska göra. Och trots att du har fallit måste du profetera över den synden och hur det ska gå i framtiden. Du borde inte sitta där nedslagen och deprimerad. Res dig och förkunna att ditt hopp, ditt levande hopp, är att Gud ska ge dig seger, på alla sätt! Det är att ära Gud. Då ska Gud ge dig styrka och hjälpa dig till seger.


Denna artikel är baserad på ett tal av 
Kåre J Smith som hölls i 1 oktober, 2019.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.