Andliga strömmar ovanifrån och nedifrån

Andliga strömmar ovanifrån och nedifrån

Vi er omgitt av påvirkninger på alle sider. Hva er vi åpne for, hva er vi forkjempere for, og hva er resultatet?

"Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron." Upp 22:1. Det finns inget annat som är rent och sant än det som strömmar ut från Guds och Lammets tron.

Andliga strömmar nedifrån – tillbakagång och förbannelse

Det vimlar av olika sorters andliga center i dag, och de spyr ut gift från avgrunden. De som spekulerar i de mest orena som finns och kan få det på tryck, blir fort miljonärer. Denna syndaflod av allt möjligt elände väller fram i dag som aldrig förr, från avgrundens brunn. Förkämparna för detta elände menar sig vara progressiva. De bidrar emellertid till att föra allt tillbaka till Noas och Sodom och Gomorras tid. I samma andliga mörker lever människorna på den tid Jesus återvänder, och samma andliga tillstånd får samma dom. (Matt 24:37-39)

Många ledande personer som känner att det går åt fel håll vågar inte uttala sig av rädsla för att räknas som omoderna bakåtsträvare. De fräckaste och mest laglösa personerna tar ledningen där de kan, och får tyvärr lov till det också eftersom de flesta är svaga och fega. Det har alltid varit få som har velat ställa sig i gapet för sanning och rätt, medan fel riktning aldrig har haft brist på förkämpar.

Vad är då resultatet av denna avgrundsström som släppts lös: kapprustning, krig, fattigdom, nöd, svält, överfyllda fängelser, ständigt fler olyckliga familjeförhållanden och skilsmässor, alkohol och narkotikamissbruk som förorsakar all möjlig olycka och elände. Vems fel är det? Kan vi klaga på Gud? Som vi sår ska vi skörda! De som tror att det blir bättre genom att ta bort Gud och kristendomen är helt förmörkade i sina tankar.

Det är en andlig ström från avgrunden. Den är ond, oren och förbannelsen följer efter den.

Den andliga strömmen ovanifrån – framsteg och välsignelse

De mest progressiva personerna som har levt på jorden är Kristus, apostlarna och alla som har följt efter i deras fotspår med samma inställning och ande. Resultater av deras arbete blir rättfärdighet, sanning, äkta fred och glädje, lyckliga äktenskap och familjeförhållanden, barmhärtighet, givmildhet och allt som är gott och ädelt. Om alla hade följt denna linje hade vi inte haft behov för varken polis eller militär. Alla våldshandlingar, förbrytelser och skurkaktighet hade försvunnit. Ingen hade behövt svälta eller frysa. Miljoner av fångar hade kunnat släppas ut från alla världens fängelser. Tusentals barn som nu lider överbelastning och som blir misshandlade och torturerade av brutala föräldrar hade fått växa upp i harmoniska hem under kärlekens solsken.

Det är en andlig ström från Guds och Lammets tron. Den är god, kristallklar och ren, och Guds välsignelse följer efter den. Prisad vare Gud för att det finns något som är kristallklart och rent, och som kan göra oss kristallklara och rena. Detta kristallklara vatten ska inte få någon färg eller smak från vår person utan ska strömma kristallklart och rent vidare till välsignelse för oss själva och andra.

"‘Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.' Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom." Joh 7:38-39. Ja, tänk att genomträngas av denna rena, levande och friska Ande från himlen medan vi lever i denna onda, mörka och orena värld. Det blir levande kristendom och vi kallar det inte för religiositet.

Förvandling och frälsning genom Guds ord

Av naturen är vi alla syndare, orena och lögnare tvärs igenom. Genom evangeliets kraft kan vi rensas och förvandlas från detta. Prisad vare Gud!

Jesus talade rena ord så att de som hörde och trodde blev rensade genom hans ord. (Joh 15:3) Så ska vi också ha det. De flesta talar och skriver ord som gör andra orena. Petrus talade ord som frälste andra, och hedningarna som hörde och trodde hans ord fick rena hjärtan. (Apg 11:14; Apg 15:9)

Visheten ovanifrån är först och främst ren, säger Jakob, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig. (Jak 3:17)

Visheten nedifrån är full av bitter avund, lögn, stridslystnad, oordning och allt som är ont. (Jak 3:14-16) Den är jordisk, oandlig och demonisk, står det. Där finns det inte så mycket frid och foglighet. Det ser och hör vi dagligen.

Renhet och Guds kraft hör ihop.

"Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud." Matt 5:8. i Höga Visan 6:9 ser vi att bruden är full av renhet och kraft: "Vem är hon som blickar fram lik morgonrodnaden, skön som månen, strålande som solen, överväldigande som en härskara?" Renhet och Guds kraft hör ihop. Det är den största kraft en människa kan få in i sitt liv för att övervinna det onda och göra det goda, och till att tåla, lida och bära med glädje.

Låt oss lyfta renhetens fana högt i vår tid! Då ska Gud själv leda våra krig till seger. Hela himlen är på vår sida i striden. Denna heliga och härliga skara finner vi förenade som dyrbara och kristallklara stenar i det nya Jerusalem.
Detta är en redigerad version av en artikel som ursprungligen publicerades i BCCs tidskrift "Skjulte Skatter" i december 1969.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.