Antikrists ande, del I: Förnekelse av att Jesus kom i köttet

Antikrists ande, del I: Förnekelse av att Jesus kom i köttet

Visste du att oavsett vad vi gör, så är det antingen Kristus eller Satan som uppenbaras i vårt liv?

Vad är Antikrists ande? "Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen.
" 1 Joh 4:1-3.

"Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud." Den ande som inte bekänner det är alltså Antikrists ande. Den motsätter sig det att Jesus är Kristus kommen i kött. Detta är en ande som vi möter överallt. Den var redan aktiv på Johannes tid, och ännu mer idag.

"Dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, så att Sonen blir den förstfödde bland många bröder." Rom 8:29.

När jag formas efter hans Sons bild, uppenbaras Kristus i köttet. Det är enkelt att förstå att Satan är emot detta. Han vill vara ensam om att bli uppenbarad i köttet. Vi ser ju honom också uppenbarad överallt. När människorna blir uppretade, förnärmade, giriga, egoistiska, oroliga, avundsjuka, osv, så är ju det Satan uppenbarad i köttet. Nu är Guds kallelse till oss att vi ska frälsas från allt detta, och att Jesus ska uppenbaras i oss istället.

"En farlig lära"

Det är mot detta Antikrists ande reser sig. När vi har förmaningen: “Till detta är ni kallade. Kristus led i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni ska följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd, och inget svek fanns i hans mun." 1 Petr 2:21-23, kommer Antikrists ande med detta budskap: Det här kan man ju inte ta bokstavligt. Vi kan ju inte följa i Jesu fotspår, han som inte begick någon synd. Då blir vi ju syndfria. Nej, vi är nog syndare, och får hålla oss till blodet osv. Så kan vi höra att det låter runt oss. Syndernas förlåtelse går an, men Kristus uppenbarad i kött? Nej, det är en farlig lära – syndfrihetslära – falsk lära. Akta er!

Kan du se vad Antikrists ande försöker att göra? Den försöker bevisa att det är omöjligt att följa i Jesu fotspår, så att Satan uppenbaras i köttet istället för Kristus. Vem tror du skulle sörja mest om du blev syndfri? Svaret är naturligtvis djävulen! Är du rädd för att göra honom besviken, så stå emot Kristus uppenbarad i köttet – ett segrande liv – med all din kraft. Men lyssna noga: "Den som gör synd, är av djävulen. Ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Detta blev uppenbart för Guds Son, så att han kunde gör slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn." 1 Joh 3:8-10.

Ett skarpt, tveeggat svärd

Johannes brann extra för att vi inte skulle bli förförda, och därför är hans brev som det skarpaste av tveeggade svärd. De som arbetar i Antikrists ande förnekar inte Jesu namn. Nej, de fortsätter verksamheten för Gud. Men vi kan känna igen de som är i denna ande på om de bekänner Kristus kommen i köttet. Jesus ger oss några exempel: "Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen." 1 Joh 1:6. "Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom." 1 Joh 2:4. Och han ger flera exempel i tillägg till sitt första brev. De som bär goda frukter (Gal 5:22-23) – Kristus uppenbarad i kött – är i Guds Ande. De som bara har ett präktigt yttre, men som inte bär frukt, är i Antikrists ande.

Öppna dina ögon och pröva andarna, så kommer du att få skåda något fruktansvärt. Ja, det är så förfärligt att de flesta inte vågar se på det. De blundar och säger: "Vi ska inte döma, vi är ju bara människor", och så leds de viljelöst vidare av dessa "antikrister".

Detta är ett utdrag från kapitlet "Antikrists ande" från boken "Bruden och skökan, och den sista sisten", utgiven i september 1946 av "Skjulte Skatters Forlag". © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.