Aposteln Paulus: Beundra eller följa efter?

Aposteln Paulus: Beundra eller följa efter?

Aposteln Paulus skriver: ”Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel”

Aposteln Paulus är nog en av de mest framträdande personerna i den kristna världen. Han besökte många församlingar i flera länder, och detta medförde väldigt långa resor där han befann sig i många olika faror.

Själv berättar han att han blev både stenad, hudflängd tre gånger och att han led skeppsbrott. I flera år var han oskyldigt fängslad, och till slut dödades han i Rom.

Det är klart att vi, med våra liv och olika vardagliga förhållanden, inte kan välja att följa efter Paulus i allt det han gick igenom och upplevde. Och då är det lätt att slå sig till ro med att man är ”bara” en vanlig kristen, medan man beundrar personer som aposteln Paulus och gör dem till hjältar. Därför är det lärorikt och väldigt sporrande att läsa lite av det som Paulus själv skrev. Var det dessa yttre förhållanden som var det mest väsentliga och centrala i hans liv? Handlade hans kristna liv stort sätt bara om den yttre tjänsten han hade, och de yttre förhållanden han hamnade i?

Kärnan i Paulus liv

När han skriver till alla vännerna i församlingen i Korint: ”Följ mitt exempel liksom jag följer Kristi exempel”, (1 Kor 11:1), vad är det då vi ska följa efter? Då måste vi ju komma fram till kärnan i hans liv. Det var i alla fall först och främst att han älskade Jesus Kristus över allting annat. Och utifrån detta levde och tjänade han. För Paulus var det absolut inte så att det skulle vara några få ”hjältar”, några få speciella personer med ett speciellt liv och en speciell tjänst, medan alla andra bara var ”vanliga kristna”. När han satt i fängelse skrev han ett brev till församlingen i Filippi. I det beskriver han bland annat vad kärnan i hans liv var: ”(…) utan att Kristus nu som alltid skall av mig frimodigt förhärligas i min kropp (…)”, (Fil 1:20). Här kan vi lära av honom och följa efter honom!

För hans skull har jag förlorat allt för att jag skall vinna Kristus

"(…) För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus (…). Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus”, (Fil 3:8,12). I detta ska alla som vill vara kristna följa efter honom. "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. (…) Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus”, (Fil 4:4, 6-7). Är det inte väldigt tilldragande att efterfölja detta? ”Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har”, (Fil 4:11). Det skriver en man som satt i fängelse. Kan vi inte följa efter Paulus i detta, så att vi lär oss det samma i våra förhållanden?

Beundra eller följa efter?

Kristendom betyder att vi följer efter Jesus Kristus, och följer efter Guds heliga män och kvinnor som levt innan oss

Inom sporten kan man se hur lätt det är att sitta på läktaren och beundra dem som genom daglig träning och dagligt offer vill ge allt för sin sport. Kristendom ska absolut inte vara en beundring av några få hjältar. Det har aposteln Paulus väldigt tydligt lärt oss. Kristendom är att älska Jesus Kristus av hela sitt hjärta. Kristendom betyder att vi följer efter Jesus Kristus, lever enligt Guds ord och följer efter Guds heliga män och kvinnor som levt innan oss. Kristendomen genomsyrar alla våra handlingar, tankar och ord – varje dag, vart vi än befinner oss. Då beundrar man inte Paulus som hjälte, men då ser man på honom som ett exempel som man kan efterfölja i tron.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.