Är det möjligt att vara fullkomlig?

Är det möjligt att vara fullkomlig?

Bibeln talar om att vara fullkomlig, och om att bli fulländad. Vad betyder detta, och är det möjligt att uppnå?

Är det möjligt att vara fullkomlig? Vad innebär det att vara fullkomlig? Det står att Gamla Testamentets offer inte helt kunde rena samvetet på den som offrar, utan handlade, precis som med reglerna om mat och dryck och olika reningar, bara om yttre regler fram till tiden för en bättre ordning. (Hebr 9:10)

Är det möjligt att vara fullkomlig?

Här klandras de gamla offringarna för att de inte kunde göra människorna fullkomliga efter samvetet. De blev bara till påminnelser om synder. (Hebr 10:3) Med Kristus kom emellertid tiden för en bättre ordning. Nu kan jag alltså bli fullkomlig efter samvetet. Mitt samvete är min förståelse av gott och ont. Att vara fullkomlig är alltså att sätta allt i rätt ordning efter den förståelse som jag har. Då får jag inte dessa påminnelser om synder.

Skillnaden mellan att vara fullkomlig och att vara fulländad

Jesus kallar oss också för lärjungar, alltså lärlingar. Han säger även att ingen kan vara hans lärjunge utan att han uppger allt, tar upp sitt kors varje dag och förnekar sig själv. (Luk 9:23; Luk 14:33) En fullkomlig lärling är en som avstår från alla sina egna åsikter och planer, och lyder mästaren. Man måste säga som Jesus sa då han trädde in i världen: "Se, jag har kommit för att göra din vilja, Gud. Hebr 10:7. Inte för något annat. Då är man en fullkomlig lärjunge, men inte fulländad som Mästaren.

När Paulus säger: Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det […]" (Fil 3:12), så menar han att han ännu inte var fulländad som sin Mästare, men att han jagade efter att bli det.

Han säger vidare: "Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga". Fil 3:15. Där säger han att de ärfullkomliga, det vill säga som lärlingar. De hade gett upp allt. Ingenting kunde hindra dem från att gå in i det mästaren undervisade dem i. De befann sig här endast för att göra mästarens, Jesu, vilja. De hade satt allt i rätt ordning efter det ljus de hade, och han säger: "Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till." Fil 3:16. Detta kunde han inte ha sagt till en som inte var fullkomlig, till en som inte hade gett upp allt, en som kanske låg under för lögn eller förtal. Det hade varit hemskt om en sådan höll fast på sitt. Till en som efter sitt samvete hade satt allt i rätt ordning däremot, kunde han säga: Håll fast i det du har fått, eftersom Mästaren ger dig ljus och uppenbarar allt.

Var fullkomlig, och jaga efter att bli fulländad!

När det talas om att vara fullkomlig, menar man efter samvetet, som lärjunge, och det är fullt möjligt. Därefter ska vi sträcka oss efter att bli fulländad. Jesus säger: Det är nog för lärjungen att det går med honom som med hans lärare […]" Matt 10:25. Det är inte nog förrän lärjungen blir som mästaren. Tills dess måste vi vara fattiga i anden, hungrande och törstande. (Matt 5:3,6)

Jesu sista ord var att vi skulle göra alla till lärjungar. Det går förhållandevis lätt att påverka människor till att be Jesus om syndernas förlåtelse, men att göra dem till lärjungar är ett enormt arbete. Att få dem att ge upp allt. Därefter skulle vi lära dem att hålla allt han befaller.

De flesta tror inte på nådeni Kristus när det gäller en sådan frälsning trots att Jesus försäkrar: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Matt 28:18.

Lovad vare Gud att det finns några som har sett hans härlighet, en härlighet som den enfödde Son har från sin Far, full av nåd och sanning. Och av hans fullhet har vi fått, och detnåd på nåd. (Joh 1:14-16)

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.