Är din kärlek till Jesus äkta vara?

Är din kärlek till Jesus äkta vara?

Enligt Jesus själv finns det ett sätt att veta säkert att vårt förhållande till honom är äkta.

Älskar du Jesus och ser dig själv som en av hans äkta vänner? Det är ett sådant förhållande vi måste ha med Jesus om vi vill gå in i evigheten med honom.

Vad är då skillnaden mellan att bara tro på honom och tillkännage hans namn, och att ha ett äkta förhållande med honom? Ett förhållande där han lever i våra hjärtan, och där vi mer och mer blir lik honom för varje dag som går?

“Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud”

Jesus säger “Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. […] Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. […] Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.” Joh 14:15-24.

Jesus har gjort det möjligt för oss att hålla dessa bud och få del av himmelska dygder, så att vi blir mer och mer lik honom varje dag.

“Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde” i Joh 2:5-6..

Han har banat vägen för oss, och gett oss den helige Ande som Hjälpare. Vi kan hålla alla bud genom att förneka vår egen vilja och aldrig ge vika för medveten synd. Han ger oss all kraft och hjälp till detta, så länge vi överger oss helt och fullt till honom.

Göra Faderns vilja

“Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!” Matt 7:21-23.

Det är väldigt viktigt att vi försäkrar oss själva att vi inte är en av de som ropar till Jesus, men är laglösa i praktiken – förkastar hans bud. “Den som säger: “Jag känner honom” och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare […]” 1 Joh 2:4. Vi kan inte säga att vi älskar honom, utan att ge upp vår egen vilja och hålla hans bud. Om vi lever så är det oss själva vi älskar, inte Jesus.

Genom att läsa om Jesus och hur han levde under sin tid på jorden kan vi se vad hans bud är, vad vi behöver göra för att följa honom. “Han svarade: ‘Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.'” Matt 22:37-40. Guds bud för oss i vår tid kommer tydligt fram i hans ord. Se till exempel Matt 5:28 och 1 Joh 2:15.

Bibeln säger också att Guds lagar ska skrivas i våra hjärtan istället för på stentavlor där de var skrivna innan Jesus kom till jorden. “Detta är det förbund som jag skall sluta med dem efter denna tid säger Herren. Och sedan: Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen […]” Hebr 10:16. Vi har fått den helige Ande som en Hjälpare i vår tid, för att lära oss Guds vilja och påminna oss om hans ord (Joh 14:26).

Löften till dem som håller hans bud

På samma sätt som det finns dessa tydliga varningar för dem som påkallar Jesus, men inte håller hans ord, finns det också otroliga löften för dem som verkligen älskar honom (de som håller hans bud)! “Men vi känner, som Skriften säger,vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.” 1 Kor 2:9.

När vi börjar hålla och leva hans ord, får vi långsamt mer del av himmelska dygder för varje dag som går. Vi blir lyckligare och mer tacksamma för hans bud, eftersom de ger äkta vila och en glädje som världen inte kan ge oss.

“Att göra din vilja, min Gud, är min glädje, din lag är i mitt hjärta.” Ps 40:8. Då blir inte hans bud tunga för oss! “Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.” 1 Joh 5:3.

Vi måste lära oss att hålla alla Jesu bud om vi vill ärva med honom, om vi vill vara lyckliga och fria mitt i allt som möter oss på vägen i livet.

Vi vet hur vi har det i våra hjärtan. Om vi inte har gjort det rätt, kan vi fatta ett nytt beslut att ändra vårt sätt att leva och älska Jesus istället; precis som han har älskat oss först.

“Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet.” 1 Joh 16-17.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.