Är du gjord för en annan värld?

Är du gjord för en annan värld?

Sion symboliserar ett vandrande folks längtan efter ett tryggt hemland. Längtar du efter ditt andliga hemland?

5 min ·

Sions berg

"Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem […]" Hebr 12:22-24.

Jerusalem, israeliternas heliga stad, grundades och byggdes på berget Sion i Israel. Judar över hela världen räknar detta som deras hemland som de en dag kommer att återvända till. Hela deras identitet ligger i detta. Det är här de känner sig som hemma.

Så har även vi det som är andliga israeliter. Vi identifierar oss inte som en del av denna värld, utan som invånare av himlens rike – det himmelska Jerusalem. Vi befinner oss här på jorden endast en liten stund, innan vi kan nå vårt rätta hem och få vara med Lammet för evigt. (Upp 14:1)

Gjord för en annan värld

C.S. Lewis skrev: "Om jag i mig upptäcker en längtan som ingen erfarenhet av denna världen kan tillfredsställa, är den troligaste förklaringen att jag blev gjord för en annan värld"

Har du övervägt tanken på att du är gjord för en annan värld? Du har ett arv som är oförstörbart och obefläckat och som inte försvinner, reserverat i himlen för dig! (1 Petr 1:4) Ser du det? Ser du att du har något mycket större reserverat för dig än något annat i denna värld kan jämföras med?

Välsignad vare Gud, som i sin stora barmhärtighet har fött oss på nytt till detta levande hopp genom uppståndelsen av Jesus Kristus från de döda. (1 Petr 1:3)

Vi som har blivit födda på nytt till ett nytt liv i Kristus har ett andligt hem på Sion. På jorden är vi främlingar och gäster. (Hebr 11:13) Vi säger som Jesus att vår rike inte är av denna värld, för vi ser så mycket längre bortom denna jord! (Joh 18:36) Vi använder vår tid på jorden till att förbereda oss till den dag då vi äntligen står på Sions berg tillsammans med Lammet och alla de som har varit trofasta. (Upp 14:1)

Sion: Guds boning som inte vacklar

Sion är Guds boning som aldrig vacklar. Den kommer aldrig att förändras. Anden som regerar där förändras aldrig och anpassar sig heller inte efter trender och griller. Guds sanning och rättfärdighet är tidlös och fullkomlig, och det är oföränderligt. Gud bor där inne, den vacklar inte […]" Ps 46:5. (Ps 132:13-14)

Man kunde kanske fråga sig varför Gud placerade oss på jorden om nu Sion är vårt hem? Allt som Gud släpper in i Sion måste först prövas. Vi befinner oss på jorden för att förberedas för evigheten – för att bli lika fasta och orubbliga som Sion själv, fasta i tron, rotade i rättfärdighet och sanning, fläckfria i kärlek, och orubbliga i renhet, ödmjukhet, tålamod, barmhärtighet, och allt som är gott. (1 Petr 1:6-7) Vi måste omskakas och prövas, tills allt som vacklar är borta. (Hebr 12:26-29)

När vi har Sion för ögat, har vi även ett fast intresse av att nå dit. Vår blick är riktad högt över allt på jorden och allt vi gör motiveras av vår längtan efter att nå vårt hemland. Vi slösar inte bort tiden med att tillfredsställa köttets begär och ögonens begär och högmodet över livets goda. (1 Joh 2:16) Vi vet att det inte finns tillfredsställelse att hämta där. (1 Petr 1:24-25)

Det finns mycket här i världen som tilltalar den mänskliga själen, men när vi tillhör Sion är vår första prioritet att söka Guds rike. Vi vet att Gud välsignar oss med allt vi behöver i detta liv och med all andlig välsignelse. (Matt 6:33; Ef 1:3)

En ny, evig natur

Vi kan bli invånare av denna andliga stad redan nu, under vår tid här i denna falska och fördärvade värld! (Fil 2:15) Här kan vi komma till rättfärdighet, glädje och frid. (Rom 14:17) Gud är härskaren på Sion, och han skriver sina lagar, Sions lagar, i vårt hjärta och sinne. (Jer 31:33) Dessa lagar leder oss genom köttet, till att hitta vår inneboende synd och lära oss att segra över den. Genom nåden i Jesus Kristus behöver vi som tillhör honom aldrig synda medvetet. I kraft av den helige Ande kan vi segra över det när vi frestas, så att Kristi dygder kommer fram i oss. (Rom 8:29)

Den nya naturen blir vår för evigt! Som barn av Sion låter vi oss formas på detta sätt som lera i krukmakarens händer, så att alla ofullkomligheter och fläckar försvinner. (Klag 4:2) Det är detta som leder till den harmoniska och välsignade existensen där.

Absolut inget orent kan tillåtas passera genom portarna till Guds heliga stad, Sion. Om någon försöker ta in bitterhet, hat, ont tal, ondska, avund, och liknande, stoppas de vid portarna. Som invånare på Sion för vi ett andligt krig mot lustarna i köttet, så att vi har samhörighet och binds samman med de andra invånarna i Kristi kropp. Det finns enighet och broderskap mellan alla som har blivit inlösta av Jesus att bo där med honom.

Alla andliga sionister, vi som längtar efter detta andliga hemland, kan vittna tillsammans med Jesus att: "[…] denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting." Joh 14:30.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.