Är hjärtat i världen?

Är hjärtat i världen?

Målet är inte att ta med sig så mycket som möjligt av världen, utan snarare att släppa allt.

3 min ·

Under lagen eller i lagens anda?

Det finns människor i världen som undrar hur långt de kan gå utan att hamna i konflikt med lagen. Dessa står på gränsen till överträdelse - till att bli förbrytare.

Bland troende finns det också människor som ständigt frågar: "Är inte detta tillåtet? Det här kan väl ändå inte vara synd? Har jag inte lov att göra det här, har jag inte lov att göra det där? Det är väl ändå inte så farligt?" Sådana människor står också på gränsen till överträdelse. De befinner sig under lagen och känner dess hårda tuktan varje gång de har vågat sig för långt ut och hamnat i konflikt med den. Sådana människor har inte Kristi sinnelag.

Sådana kringgår även lagens anda. Många av dem har upprättat något som de kallar för "mellanting"; det är sådant som enligt skriftens bokstav varken krävs eller förbjuds. Det är den "gyllene medelvägen" som man själv har skapat.

Att ha hjärtat i världen är ett farligt tillstånd

Är du bland dessa som vill till himlen, men har hjärtat i världen, så vet att du befinner dig i ett farligt tillstånd. Johannes säger: "Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, finns inte Faderns kärlek i honom." 1 Joh 2:15. "Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara." säger Jesus. Matt 6:21.

Paulus säger: [...] världen är korsfäst för mig och jag för världen." Gal 6:14. Och vidare: " Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. [...] men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset [...]" Fil 3:8,13-14. Detta visar Jesu Kristi sinnelag och kärlek till Fadern. Om du inte redan har detta sinnelag, så behover du verkligen en ny omvändelse.

Artikeln publicerades för första gången år 1912 i den norska tidsskriften "Skjulte Skatter", med titeln "Målet är inte att ta med sig så mycket som möjligt av världen". Språket har moderniserats. 
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.