Är jag frälst? Hur kan jag vara säker på det?

Den här frågan har säkert många ställt till sig själva – hur kan jag vara säker på att jag är frälst? ?

Skriven av Tom Harris
Är jag frälst? Hur kan jag vara säker på det?

Den här frågan har säkert många ställt till sig själva – hur kan jag vara säker på att jag är frälst? ?

Då en frågade Jesus hur många som blir frälsta, svarade han inte direkt på frågan. Han sa: ”Kämpa för att komma in genom den trånga porten” (Lukas 13,24). Av detta förstår vi att de som går genom den trånga porten är de som blir frälsta. Men vad är då den trånga porten? Det kan vi läsa om i nästa kapitel i vers 26-33. Det är helt enkelt att ge upp allt i den här världen och hata ens eget liv. (Läs även Johannesevangeliet 12,25).

Falska profeter och den breda porten

Jesus talar även om den trånga porten i Matteus 7,13-14. Där talar han om två portar och två vägar: Den trånga porten och den smala vägen leder till liv och den breda porten och den breda vägen leder till fördärvet. Många tror att den breda vägen är världen och att de som går på den inte är troende, men det är helt tydligt att Jesus talar till människor som söker himlens rike: ”Gå in genom den trånga porten,” säger han. Och i vers 15 varnar han oss för de falska profeterna. Falska profeter predikar för människor och säger att de ska gå genom den breda porten där man inte behöver ge upp allt för att bli frälst. De får dig att tro att du kan tjäna både Gud och mammon, men Jesus säger helt tydligt att det inte är möjligt (Matt 6,24) och att det leder till fördärvet.

Jesus varning om de falska profeterna måste jag ta till mig och tänka allvarligt över, för sanningen är den att det alltid har funnits många falska profeter och få äkta. Då Josafat frågade Herren om de skulle gå i krig eller inte, fanns det 400 falska profeter och endast en äkta. (2 krön 18) Paulus vittnade “Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord.” Dessa förhandlare söker sitt eget och det är viktigt för dem att göra porten och vägen bred så att de kan få så många anhängare som möjligt.

Gå in genom den smala porten och bli frälst

Jag måste kämpa för att komma igenom den trånga porten, för det ligger naturligt för mig att vilja bevara mitt liv i den här världen och samtidigt vara kristen. Jag måste kämpa för att hålla Jesu bud för det kommer att leda till en sann erkännelse om hur korrupterat mitt liv är, så att jag börjar att hata det. När jag har gått igenom den trånga porten vill jag bara en enda sak och det är att göra Guds vilja och behaga honom. Jag hatar mitt eget liv och jag är färdig med denna världen. Den har inte längre något att erbjuda mig. Då kan jag gå vidare på den smala vägen och säga som Paulus sa: ”…men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar efter målet för att vinna segerspriset, Guds kallelse till himlen i Jesus Kristus.” Fil 3,13-14. Med ett sådant tankesätt kan jag vara säker på att jag är frälst.