Är Jesus din första kärlek?

Är Jesus din första kärlek?

Det är bra för oss att rannsaka oss själva och se om Jesus fortfarande är vår största kärlek i livet.

5 min ·

"Du har övergett din första kärlek"

Jesus skrev ett brev, genom aposteln Johannes, till ängeln i Efesos församling. Han sa till honom:
"Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek." Upp 2:2-4.

Alla hans goda gärningar räckte alltså inte i och med att han hade övergett sin första kärlek, den kärlek som han hade haft till Jesus i sitt hjärta när han först kom till tro.

Vad är den "första kärleken"?

Den första kärlekenär en kärlek som kommer framför allt annat: den största kärleken.

Större än vår kärlek till:

  • Oss själva
  • Vår familj
  • Våra vänner

Vår kärlek måste komma framför allt annat när vi älskar och tjänar andra, så att vi kan älska dem med en gudomlig kärlek. Därför sa Jesus:

"Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge." Luk 14:26.

Att älska Jesus, är att hålla hans bud. (Joh 14:15) Det är vår första kärleksom får oss att sätta honom först och välja det goda om något, som t ex våra begär eller förhållanden med andra, skulle fresta oss till att bryta något av hans bud.  Därför använder Jesus ett så starkt ord som att hata. Det är ett hat mot allt som kan få oss att synda mot honom.

När vi har denna första kärlek, gör vi allt för honom. Vi gör inte gott och väljer det rätta på grund av pliktkänsla, eller för att själva få ära. Vi gör det av en enda orsak, nämligen för Jesus.

Den första kärleken: Att göra saker av rätt orsak

Vi kan lätt bli ivriga att göra goda gärningar, särskilt när det gäller vår yttre tjänst, av fel orsaker. Vi måste ständigt döma oss själva och rensa bort att lust till egen ära eller önskan om ett gott rykte bland människor. Då kan vi förbli i vår första kärlek till Jesus, så att alltvi gör görs av kärlek. (1 Kor 16:14)

Vi kan också lätt påverkas till att göra saker efter våra vänners och familjers åsikter. Vi bryr oss om vad de tänker och tycker om vi gör det ena eller det andra, eller så låter vi mänskligt förnuft eller åsikter leda bort oss från att hålla Kristi bud. Att förbli i den första kärleken är att väga våra handlingar på endast en våg, och det är Guds ord.

Vi formas efter hans bild och lär oss att handla och reagera som han skulle ha gjort när vi har en första kärleken till Kristus. (Rom 8:29) Andens frukter blir vår natur, och vi lär oss kärlek, glädje, frid, långmodighet, vänlighet, trofasthet, mildhet, självbehärskning. (Gal 5:22-23) Då blir våra handlingar till välsignelse och förebild, och vi kan visa andra människor vad gudomlig kärlek är. Våra förhållanden kan blomstra när Jesus är vår första prioritet, eftersom allt vi gör då är fritt från synden och sökandet efter egna intressen. Först vårt förhållande med Fadern och Sonen, och därefter även våra jordiska förhållanden.

Ett brev från Jesus

Vad hade Jesus sagt om han skrev ett brev till dig? Hade han kunnat berömma dig för din kärlek till honom eller hade du fått samma förmaning som ängeln för Efesos församling att tänka på "varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar." (Upp 2:5) Att ha denna första kärlek och vara ivrig till att göra allt för honom när vi först ger vårt hjärta till Jesus, är fantastiskt, men att förblii den kärleken genom livets alla situationer, under hela vårt liv, utan att tröttna och utan att söka vårt eget, är det som leder till ett evigt liv.

"Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv." Judas 20-21.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.