Är tro starkare än granateld?

Är tro starkare än granateld?

Matts tro blev satt på prov i en av de farligaste delarna av världen.

6 min ·

Matts tro blev satt på prov då han tjänstgjorde i Afghanistan, en av de farligaste platserna på jorden.

I 1 Petrusbrevet 1,7 skriver Paulus om en provad tro som är mycket mer värdefull än guld. Men han skriver också att den renas genom eld. Vår tro provas genom många förhållanden i livet, i både smått och stort, något som Matt, en 25-årig löjtnant (nu kapten) i den amerikanska armén, har upplevt personligen.

Han är livlig och öppen, ivrig på att tala om det arbete Gud har gjort i hans liv.

Även om man vid första ögonkastet inte anar vad han har gått igenom så har Matt nyligen kommit hem från sin tjänstgöring i Afghanistan. Under den tiden var han borta från sina två små flickor och sin kära hustru, sina vänner och resten av sin familj. När jag frågar honom om det märker jag att han är livlig och öppen, ivrig till att tala om det arbete Gud har gjort i hans liv och att han är djupt tacksam över de förhållanden som Gud har använt för att prova hans tro.

En dålig början

I början kände Matt rädsla och ångest över att vara utsänd: ”Jag var lite deprimerad då jag först blev utsänd eftersom jag skulle vara borta från mina vänner och min familj i ett år, på en av de farligaste platserna i världen just då,” berättar han. ”Och dessutom var det till den farligaste delen av Afghanistan.”

Det han berättar ger mig intrycket av att det han upplevde var allt annat än positivt: ”Uppdragen gick egentligen aldrig som planerat,” minns han. ”Man var aldrig trygg. Under hela min tid som utsänd fanns det risk för raketangrepp och granateld. Till och med inne på baserna är man fortfarande i fara.”

«Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.»

Men Matt berättar om hur den fara han stod inför på daglig basis gav honom möjligheten att hålla sig nära Gud och att få användning av Guds ord. ”Jag höll fast i min tro och arbetade dagligen med något nytt som Gud talat till mig eller med något jag läst i skrifterna,” förklarar han. ”Versen i Hebreerbrevet 13:5 påminde mig om att Gud har sagt ‘Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig.‘ Jag kunde använda sådana trosstyrkande ord för att komma in i vila när jag blev frestad till att bli bekymrad över min säkerhet, eller till att bli arg då mina underordnade inte löd order – sådana saker.”

Ett särkillt hårt prov på hans tro kom då en av Matts närmaste vänner i militären blev dödad. ”Det var väldigt svårt för mig att förstå att det var Guds vilja, och att min väns tid var kommen för att lämna oss,” säger Matt. ”Min tro blev verkligen provad. Men jag kände att vilka prövningar jag än möter så är det aldrig så illa att jag personligen inte kan segra med Guds hjälp. Oavsett vad som händer mina vänner, min familj eller mig själv. Och det var det jag behövde komma ihåg, oavsett hur svårt det blev.”

Jag blev fylld av frid då jag förstod att allt sker för mitt eget bästa

Gud vakade över mig

Matts tro blev styrkt då han upplevde att Gud tog vara på honom i riktigt farliga situationer. Han berättar om en gång då han patrullerade och konvojen bakom hans egen sprängdes av minor på vägen: ”Jag hade precis passerat exakt samma ställe – kört över samma minor – men de exploderade inte. Mina män och jag var otroligt tacksamma för det, och jag visste att det var Gud som vakat över mig.”

Under alla dessa omständigheter upplevde Matt att Gud kunde ge honom vila ifrån bekymrande tankar. ”Till slut kände jag mig helt trygg när jag var ute och patrullerade – jag blev fylld av frid då jag förstod att allt sker för mitt eget bästa, så som det står i Romarbrevet 8:28. Det som hände var det som Gud tillät hända. Jag skulle kanske aldrig kunna åka hem igen, men om så blev fallet så var det Guds vilja. Om jag förblev trofast mot Gud så skulle jag få se min familj igen. Om inte på jorden, så i evigheten.”

”Det låter konstigt att säga att jag inte är rädd för att dö,” medger han, ”men att verkligen tro på att Gud har en perfekt plan för mig, drev bort all rädsla.”

Att bevara tron på Gud är nyckeln till att segra under alla omständigheter.

Även om hans upplevelser är utöver det vanliga för de flesta av oss så har Matt fått erfara det att bevara tron på Gud är nyckeln till att segra under alla omständigheter. ”För mig var det i Afghanistan, men man kan finna sig själv i helt andra situationer som är lika svåra. Tidvis kan det se mörkt ut, men det finns alltid hopp genom evangeliet!” säger han upprymt.

Matt har upplevt 1 Petrusbrevet 1:7 som verklighet i sitt eget liv och han har ett levande hopp om resultatet i andra delen av versen: ”… er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig."

"… er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig."

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.