Att låta Guds ord skilja själ och ande

Att låta Guds ord skilja själ och ande

I realized that I can live a seemingly good Christian life without continuously being in connection with the Holy Spirit.

Som ung kristen fick jag höra evangeliet om seger över synd, och fick tro för att det var möjligt även för mig. Jag började få en djupare förståelse om kristendomen och hur jag kunde få seger över all medveten synd i mitt liv. Jag bestämde mig för att trofast följa i Jesu fotspår och bli en helhjärtad lärjunge. Åren gick. Jag hade ett intressant jobb och deltog i tillägg glatt på församlingens aktiviteter på fritiden. Vardagen bar med sig samma sorts situationer, frestelser och prövningar som de flesta människor får uppleva.

En lärjunge som inte kan höra Andens röst?

I alla dessa dagliga situationer blev det tydligare för mig att jag kunde leva ett tämligen gott och respektabelt kristet liv som en själslig människa. Alltså en människa som kontrolleras av mänskligt förnuft, känslor, uppförande och vanor utan att anden är i kontakt med den helige Ande. Man kan endast följa Jesus som en lärjunge när man vägleds av den helige Ande. När jag insåg detta kände jag en stor nöd.

Jag frågade mig själv: Är jag bara en själslig person som låter sig styras efter sina känslor, och som inte kan höra den helige Andes röst? Innerst inne kände jag mig kallad att vara en person som vägleds av den helige Ande. Min egen ande var tvungen att kunna förstå den helige Andes röst. Min själ, mitt mänskliga förnuft och känslor – kunde inte vara den centrala punkten i mitt liv.

Jag bad i min nöd och fick vägledning och hjälp av Gud, så att min ande fullständigt kunde frigöras från min själs tankar, känslor och inflytande. Egoismen, behovet att ha rätt, att bli förolämpad av att inte bli hörd, sökandet efter uppmärksamhet, missnöjet när mina "smarta åsikter" inte uppmärksammas. Allt detta kommer från mitt inre liv som är korrupt och kontrolleras av känslor och mänskligt förnuft, och som i tillägg hindrar mig från att höra den helige Andes röst.

Jag vill göra Guds vilja ostört, av hela mitt hjärta, och lära känna hans tankar. För att kunna det måste jag låta den helige Ande vägleda och påminna mig, så att jag hittar de uppgifter Gud har förberett för mig. Jag vill verkligen alltid leva detta liv, som är så meningsfullt och fyllt av glädje.

Lösningen till seger över ett liv som pendlar upp och ner.

I vardagens situationer blir jag frestad till att leva efter mitt humör och känslomässiga tillstånd. Jag kan till exempel bli frestad till att vara missnöjd med mina förhållanden eller med det liv som Gud har gett mig. I frestelsens stund måste jag fast stå emot alla dessa oanvändbara tankar som reser sig i mitt kött och göra som Paulus gjorde; beslutsamt bestämma mig för att jag är korsfäst med Kristus. Att jag inte längre lever, utan Kristus lever i mig. (Gal 2:20; 1 Petr 5:8-9) Jag lever inte längre. Jag är inte författaren av mitt liv. Istället tillhör jag honom som har upprest mig från döden till livet.

Jag har själv upplevt att jag börjar att stå emot djävulen när jag förklarar mig korsfäst med Kristus. Då flyr han med sin onda plan (Jak 4:7) samtidigt som jag får kraft från Gud till att strida och besegra egoism, förolämpningar, sökandet efter ära och bitterhet. På det sättet visar den helige Ande mig vägen till frälsning som Gud har planerat för mig. Vägen där jag kan hitta mitt eget liv och döda det. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv." Joh 12:25.

"Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn." Rom 8:14. Jag vill fortsätta låta mig ledas av den helige Ande. Jag vet att han alltid kommer att visa mig det jag måste offra, och när jag lyder honom lever jag som en andlig kristen som låter Guds ord skilja själen från anden. Guds ord är domaren över hjärtats tankar och uppsåt. (Hebr 4:12)

När ångest väller upp och känslorna är negativa kan jag lyda Ordet: "Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse." Fil 4:6. När jag lyder Ordet, ber uppriktigt om hjälp och hatar de negativa tankarna förlorar de sin makt och svärdet (Guds ord) har gjort sitt jobb. Paulus bad att Gud skulle fullborda all god vilja och gärning i tron så att Jesus Kristus kunde förhärligas. (2 Tess 1:11-12) Detta är även mitt hjärtas längtan.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.