Att ställa sig i gapet

Att ställa sig i gapet

På nyheterna ser vi modiga människor som riskerar allt för att kämpa för sin frihet och sina rättigheter, men hur ställer jag mig till den andliga kampen mot ondska och svek?

4 min ·

På nyheterna ser vi modiga människor som riskerar allt för att kämpa för sin frihet och sina rättigheter. Men hur ställer jag mig till den andliga kampen mot ondska och svek?

TV-bilderna av idealistiska frihetskämpar och demonstranter har sänts över hela världen och har inspirerat tusentals människor. Kampen för mänskliga rättigheter, frihet och yttrandefrihet är viktiga, och många modiga människor riskerar i dessa dagar väldigt mycket för att uppnå och försvara dessa rättigheter emot det som upplevs som maktmissbruk av stater och statsledare.

Ett värn mot synden och satans makt

Men samtidig pågår det även en annan mindre känd kamp, som är desto viktigare. Den här kampen försiggår i varje enskild persons liv, och vi kan läsa om den i Hesekiel 22:30: ”Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen.”

Jag kan utgöra en skillnad genom att bygga en mur i mitt eget liv!

Den gången hittade Gud ingen man som ville ställa sig i gapet till försvar för landet. Han sökte efter män och kvinnor med hjärtan som brände för Gud och för det människor de hade runt sig. Människor med en brännande längtan efter att värna, hjälpa och styrka de svaga och förtryckta. Men först och främst människor som i sitt eget liv, och i sina egna tankar, hade byggt en stark mur till försvar mot synden och satans makt. En mur mot allt det onda som ville få makt i deras liv. En mur mot missunnsamhet, lögn och förtal. En mur mot misstankar, falskhet och orenhet.

Vill jag följa efter Jesus?

Det är många tankar och andar som försöker att ta makten i en människas liv. Är jag villig att bygga en sådan mur i mitt eget liv, och sedan ställa mig i gapet och strida mot dessa tankar, hos mig själv? Är jag med i den här kampen? Det står skrivet om Jesus att han bad, med höga rop och tårar, och åkallade honom som kunde rädda honom från döden (Hebreerbrevet 5:7). Han stred emot orättfärdigheten i sitt eget kött och vann en fullkomlig seger, och på grund av det öppnade han den samma möjligheten för dig och mig! Vill jag följa efter här? Vill jag ställa mig i gapet och strida emot onda andemakter som försöker styra både mig själv och andra runt mig?

Genom att bygga en stark mur av gudsfruktan, tacksamhet och troskap, kan jag bli ett värn även för människorna runt mig!

Tänk på missunnsamhet, förtal, misstänksamhet och lögn, och tänk på hur sådana tankar och krafter förstör för människorna! Tänk att jag kan utgöra en skillnad här, genom att bygga en mur i mitt eget liv, och strida i Guds kraft mot de tankarna som vill komma och ta makten i mitt sinne! Genom att bygga en stark mur av gudsfruktan, tacksamhet och troskap, kan jag bli ett värn även för människorna runt mig! Människor som gör detta har ovärderligt värde, och kan genom sina liv verkligen vara värn för folk och länder, mycket mer än vi själva kan förstå.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.