Barnets förväntningar

Barnets förväntningar

Vilket ansvar har vi gentemot barnen, som har hela livet framför sig?

3 min ·

När ett barn föds till världen, brukar vi välsigna det i församlingen. När vi då står med barnet i våra armar, vet vi att det är så många saker som det har framför sig i livet.

Barn har många förväntningar. Vi vet att barnen också kommer att möta mycket i den här världen som gör dem besvikna, som sårar och gör ont. Men vi som är med och välsignar de små barnen, ska vi vara bland dem som sårar och gör dem besvikna? Låt oss tillsammans utropa ett nej och åter nej!

"Mina bröder är trolösa som bäckar (…)", läser vi i Jobs bok, kapitel 6 och vers 15. Och i verserna 18-20: "De ändrar kurs från sitt lopp, rinner ut i intet och försvinner. Karavaner från Tema spanade efter dem, resande från Saba satte sitt hopp till dem. De blev svikna i sin förhoppning, när de kom fram blev de bestörta."

Föreställ dig hela karavaner, stora reseföljen! De kom fram och blev bestörta. Ja, de omkom, för de spanade efter vatten, men hittade ingenting. Bäcken var torr.

Längtar efter omsorg

Ja, här är det lätt att tänka på hela "karavaner" av barn, förväntansfulla barn som längtar efter kärlek, ömhet och  förståelse, och som letar efter exempel att följa efter. Var kan de hitta sådana exempel, om inte bland oss som vill vara Jesu Kristi lärjungar och efterföljare på jorden? Här har vi alla ett stort ansvar. Låt oss älska och tjäna Gud så att vår bäck hela tiden har vatten, välsignelsens flöden. Låt oss inte svika, inte göra dem besvikna. Måtte kärleken mellan makarna, mellan far och mor, göra hemmet till en oas där ingen som söker skydd blir besviken och bestört. Det samma gäller för församlingen.

Hjälp ditt barn

Som en förmaning till föräldrar skriver en person på följande sätt: "I barnet gav din Gud sig till dig, så att du skulle kunna ge dig till honom. Så som du behandlar ditt barn, så behandlar du din Gud." Och: "Hjälp ditt barn i kampen för livet. För det som här försummas i ögonblicket, kan sällan många års lidande gottgöra."¹

Föreställ dig vilken förvirring som skapas i barnens hjärtan när de kanske undervisas i kristet liv och beteende och måste konstatera att liv och lära inte överensstämmer med varandra i deras omgivning. Käre vän, måtte vår bäck alltid vara full av levande vatten!

¹ Wettterlund, N.P., "Ditt Barn", Skjulte Skatter, januari 1931

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.