Be för fred i Jerusalem!

Be för fred i Jerusalem!

Om vi vill förstå vad som händer i Mellanöstern i vår tid måste vi känna till Bibeln.

Om vi vill förstå vad som händer i Mellanöstern i vår tid måste vi känna till Bibeln, där det i Gamla Testamentet berättas om Israels historia och om Gud behandlingssätt med det judiska folket. Vi måste också känna till historiska fakta om vad som hänt i Mellanöstern under de senaste hundra åren.

Som bibeltro kristna ser vi staten Israel som ett tecken på att de forntida profeternas profetior i Gamla Testamentet uppfylls i våra dagar. Jesus säger själv i Lukasevangeliet 21:29-31: Han gav dem också en liknelse: Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Fikonträdet är en symbol för Israel som nation.

Israel: Guds folk

Gud har haft och har fortfarande sitt eget handlingssätt med folket Israel. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med profeternas ord, där det heter: Därefter skall jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner skall jag bygga upp och jag skall upprätta den igen, för att alla andra människor skall söka Herren, alla hedningar, över vilka mitt namn har nämnts. Apg. 15:14-17.

Genom att på detta sätt uppenbara sin godhet och trohet till ett folk vill Gud kalla på människorna för att få dem att söka honom.

Med staten Israel ser vi att «Davids fallna boning» håller på att återuppbyggas i vår tid. Genom att på detta sätt uppenbara sin godhet och trohet till ett folk vill Gud kalla på människorna för att få dem att söka honom. Gud har inte förkastat sitt folk även om de inte tog emot Jesus som sin Messias. Rom. 11:1. Som «vilda olivträd» har vi hedningar blivit inympade i olivträdet och har «fått del av det äkta olivträdets feta rot». V. 17. Hela Gamla Testamentet kommer från judarna. Från dessa «feta rötter» kan vi som kristna, som ursprungligen var hedningar, hämta upp tröst, kraft och näring för vårt trosliv. Vi har ingen orsak att i högmod «förhäva» oss över judarna. Tvärtom! V.18-21

Under Guds beskydd

Guds löften till Abraham stod fast. Han fick sin Isak. Guds löften till Israels folk står också fast. De har fått tillbaka sitt land efter två tusen års «vandring i öknen». Landet odlas, och öknen blommar. Staten Israel är omgiven av många fiender, men är under Guds beskydd. Jes. 41:14 och Jes. 32:17-18

Staten Israel är omgiven av många fiender, men är under Guds beskydd.

Jag skall göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag skall låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar. Jer 29:14. Detta är ett av många skriftställen som talar om samma sak, och vi ser att det uppfylls. Det är lika omöjligt att utplåna folket Israel som det är att få solen att sluta lysa om dagen eller att få månen och stjärnorna att sluta lysa om natten. Läs Jeremia 31:35-37.

Det bästa vi kan göra för människorna som lever i Mellanöstern i dag, oavsett om de är judar eller tillhör andra folk är att stödja staten Israel och be för fred i Jerusalem. Ps. 122:6 (enligt flera översättningar).

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.