26 bibelverser som håller dig uppe under COVID-19-pandemin

26 bibelverser som håller dig uppe under COVID-19-pandemin

Vi kan söka tröst i Guds ord under denna osäkra tid av COVID-19-pandemin.

Under denna unika tid med coronavirus/COVID-19-pandemin kan frestelser av rädsla, oro, ångest och stress ligga lätt för handen. Hälsa, arbetssituation, ekonomi, isolation. Det kan kännas att vi har alla skäl för att leva i fruktan och osäkerhet både för egen del och för våra nära och kära. Nu har vi chansen att tro på och hålla fast i Guds ord. Det finns så många bibelverser om rädsla och oro som kan trösta oss, och som vi inte hittar någon annanstans.

Sanningen är att vi har den största kraften i universum på vår sida. Gud den Allsmäktige, världens skapare, håller oss i sin hand! Han håller oss uppe, så länge som vi förtröstar på Honom. Dessa bibelverser visar det.

Alla följande bibelverser kan användas som vapen till att slå ner frestelser till att bli rädd och orolig. Håll fast i dessa löften från Herren och ingen situation kan få dig ut ur din vila, hur frestad du än blir.

 1. "Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande." 2 Tim 1:7.
 2. "Herren bevarar dig, Herren är ditt skydd på din högra sida." Ps 121:5.
 3. "Herren är med mig, jag skall inte frukta." Ps 118:6.
 4. "Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig." Ps 23:4.
 5. "Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty Herren, din Gud, är med dig vart än du går." Jos 1:9.
 6. "Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. På er är till och med alla hårstrån räknade. Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar." Matt 10:29-31.
 7. "Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit. Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald! Ps 139:16-17.
 8. "Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser." Hebr 11:1.
 9. "Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?" Matt 6:27.
 10. "Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig." 1 Petr 1:7.
 11. "Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut." 1 Kor 10:13.
 12. "Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd." Ordsp 3:5.
 13. "Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt." Matt 19:26.
 14. "Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant." Fil 4:6-8.
 15. "Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut." Rom 8:26-28.
 16. "[…] Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er." 1 Petr 5:7.
 17. "Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta." Jes 40:31.
 18. "Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." Matt 6: 32-33.
 19. "Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han." Jes 26:3.
 20. "Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt." Matt 11:28-30.
 21. "Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp." Jer 29:11.
 22. "För att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss." Apg 17:27.
 23. "Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig" Hebr 13:5.
 24. "Se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig." Jes 49:16.
 25. "De som förtröstar på Herren är som Sions berg. Det rubbas inte, det står kvar för evigt." Ps 125:1.
 26. "Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver." Fil 4:19.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.