Bli en äkta kristen

Bli en äkta kristen

Det är stor skillnad mellan alla dem som kallar sig kristna. Låt oss tänka lite på mångfalden av «kristna»; hur många kan vi verkligen säga förhärligar Gud med sina liv?

Det är stor skillnad mellan alla dem som kallar sig kristna. Låt oss tänka lite på mångfalden av «kristna»; hur många kan vi verkligen säga förhärligar Gud med sina liv?

Det är inte svårt att bli kristen och det borde inte vara det heller. Men kan vi säga att alla «kristna» ska ärva himmelriket?

Vad krävs egentligen av dem som vill vara kristna? Först måste du vilja vara en äkta kristen och sedan måste du bestämma dig för att bli en. Många har vuxit upp som «kristna» utan att egentligen ge upp sitt gamla liv. De går alltid runt med ett dåligt samvete. Andras kristendom är inte mer än ett skådespel för andra människor. Men hur är det med dig? Har inte du en stark önskan om att ha ett nära förhållande till Gud? Invitationen från Gud är till alla, men beslutet måste du fatta själv. Vänta inte med det beslutet. Du kanske aldrig får chansen igen.

Fundera över livet

Vänta inte med det beslutet. Du kanske aldrig får chansen igen.

Du måste komma till besinning. « Då kom han till besinning och sade: … Jag vill stå upp och gå till min far …» Lukas 15:17-18. När du lever det vanliga så kallade kristna livet som en syndare, så vilseleder du dig själv. Tänk på det. Du vill egentligen inte leva så! Du vill inte låta som en kristen utåt, medan du inom dig vet att det är synden som driver dig. Kanske är du bunden av pengabegäret eller av orena tankar om det motsatta könet? Kanske du vet att du är lat eller att din kristendom bara handlar om att äras av människor? Du har blivit van att leva ett liv som du i djupet av ditt hjärta egentligen inte vill leva.

Fundera över ditt liv. Precis som den förtappade sonen kommer du att säga, «Varför ska jag leva så här?» Varför vara olycklig, känna sig dömd i samvetet och vara långt borta från Gud? Han hade varit väldigt glad över att ta emot dig. Du kan leva ärligt inför Gud, med den helige Ande som din vägledare.

Självkännedom

Om du är trött på synden kan du komma till Jesus som kan hjälpa dig.

Erkänn din synd. «Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet» 1. Johannes 1:9. Både Jesus och Paulus befallde att du skulle sluta synda (Johannes 8:11; 1. Kor. 15:34). «Den som förblir i honom syndar inte.». 1. Johannes 3:6. De flesta kristna ser det inte som mödan värd att sluta synda. Deras kristendom är endast för att lätta på samvetet. En del är så förhärdade att de använder sig av sin kristendom för att få materiella fördelar. De kommer på alla möjliga slags idéer om att tigga pengar samtidigt som de låter som fromma kristna, medan sanningen är att de är ganska nöjda med sina syndiga liv och över att de slipper undan med sina smarta planer.
Om du erkänner att du som kristen fortfarande syndar och att du inte har kommit till ett liv i seger över synden och samtidigt sörjer över det, då finns det hopp för dig. Om du verkligen längtar efter seger, då är du redo att överlämna ditt liv helt till Gud. Om du är trött på synden kan du komma till Jesus som kan hjälpa dig. (Matt. 11:28).

Fullkomligt ärlig

Gud är mäktig till att hjälpa dig om du är villig till att sluta synda

Du måste vara fullkomligt ärlig mot dig själv och mot Gud. Kanske du är smart och begåvad och kan få andra att tro att du är en god kristen. Men du kan inte lura Gud. Det är synd som har orsakat väggen mellan oss och Gud. Gud är mäktig till att hjälpa dig om du är villig till att sluta synda och ge hela ditt liv till honom. Jesus kom till jorden för att frälsa oss från vår synd.

Skriften är hämtad från Svenska Folkbibeln. Copyright © 1998 av Stiftelsen Svenska Folkbibeln och Stiftelsen Biblicum. Används med tillstånd.